Státní zřízení Klitzibürgu

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

V Klitzibürgu je svatoatheistická absolutistická dědičná monarchie s prvky teokracie. Nejvyšší pozicí je velkovévoda Klitzibürgu, který je zároveň Nejsvatějším Carem Svatého Atheismu. Panovník má velké pravomoce jako: právo veta, rozpustit parlament, provádět soudy, měnit ústavu atd. Momentálním velkovévodou je Mikuláš I. Stát je momentálně absolutistický, ačkoliv je zde plán na zdemokratičtění státu a přeměna na konstituční monarchii s vládou a Říšským kancléřem. Velkovévoda vybral jako Říšského kancléře Davida Reiského a momentální plány jsou připravit Klitzibürg na vznik parlamentu a v budoucnu i volby. Stát momentálně nemá ústavu, veškeré nařízení jsou vydávány prostřednictvím dekretů.