Státní zřízení Klitzibürgu

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Státním zřízením Klitzibürgu je svatoatheistická absolutistická dědičná monarchie s prvky teokracie. Nejvyšší pozicí je velkovévoda Klitzibürgu, který je zároveň Nejsvatějším carem svatého atheismu. Panovník má velké pravomoce, zahrnující právo veta, rozpuštění parlamentu, možnost provádět soudy, změny ústavy a další. Současným velkovévodou je Mikuláš I. Existovaly však plány na demokratizaci státu a přeměnu na konstituční monarchii s vládou a Říšským kancléřem. Prvním Řísškým kancléřem byl vybrán Jakub z Vítku. Součástí plánů na demokratizaci státu byl i vznik parlamentu a v budoucnu i volby. Stát v současné době nemá ústavu, veškeré nařízení jsou vydávány prostřednictvím dekretů.