Sněžné pláně: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 1 306 bajtů ,  29. 7. 2019, 13:39
add inf
(add inf)
Řádek 63: Řádek 63:
  | commons            =  
  | commons            =  
}}
}}
'''Sněžné pláně''' jsou mikrostát rozkládající se na ploše 4,7 kilometrů čtverečních. Kníže '''[[Jan Aurelius I.]]''' vyhlásil dne 7.11.2018 nezávislost a stal se jediným panovníkem. Sousedním státem je Svrchovaným knížectvím neuznávaná '''Slovenská republika'''. Měnou byla zvolena česká koruna. Území není trvale obydleno a nachází se zde pouze jedna budova ve velmi zchátralém  stavu.  
'''Sněžné pláně''' jsou mikrostát rozkládající se na ploše 4,7 kilometrů čtverečních. Kníže '''[[Jan Aurelius I.]]''' vyhlásil dne 7.11.2018 nezávislost a stal se jediným panovníkem. Sousedním státem je Svrchovaným knížectvím neuznávaná '''Slovenská republika'''. Měnou byla zvolena česká koruna. Území není trvale obydleno a nachází se zde pouze jedna budova ve velmi zchátralém  stavu. Nezávislost se opírá především o kontroverzní rozpad ''ČSR'' v roce 1993, vláda ''SNPN'' tento krok zpochybňuje jako nelegitimní a nepřijatelný.


Stát se rozděluje na provincie - [[Západní provincie|Západní provincii]] a [[Východní provincie|Východní provincii]] , které tvoří ucelený celek spadající pod kompetenci panovníka. Jeden z návrhů, který padla na prvním summitu nejvyšších představitelů vlády podporoval rozdělení do kantonů, v současné době se o návrhu jedná.
Stát se rozděluje na provincie - [[Západní provincie|Západní provincii]] a [[Východní provincie|Východní provincii]] , které tvoří ucelený celek spadající pod kompetenci panovníka. Jeden z návrhů, který padla na prvním summitu nejvyšších představitelů vlády podporoval rozdělení do kantonů, v současné době se o návrhu jedná.
Řádek 76: Řádek 76:


==== Knížecí standarta ====
==== Knížecí standarta ====
Kníže Svěžných plání má pro svou vlasní reprezentaci také k dispozici Knížecí standartu. Jeji současná podoba je odvozená od státní vlajky a je někdy řazena i mezi státní symboly Svrchovaného knížectví Sněžné pláně. V současné době neexistuje její fyzická podoba.
Kníže Svěžných plání má pro svou vlasní reprezentaci také k dispozici ''Knížecí standartu''. Jeji současná podoba je odvozená od státní vlajky a je někdy řazena i mezi státní symboly Svrchovaného knížectví Sněžné pláně. V současné době neexistuje její fyzická podoba.


=== Další plánované dělení ===
=== Další plánované dělení ===
Řádek 90: Řádek 90:
* '''Vznešená republika Lurkská''' (23.3.2019)
* '''Vznešená republika Lurkská''' (23.3.2019)
* '''Svobodný spolek Venédsko''' (23.3.2019)
* '''Svobodný spolek Venédsko''' (23.3.2019)
* '''Československá republika'''
* '''Československá republika''' (zanikla)
* '''Plushunia''' (28.7.2019)


== Měna ==
== Měna ==
Řádek 130: Řádek 131:
== Flóra ==
== Flóra ==
Území ''Svrchovaného kmížectví Sněžných plání'' se může těšit veliké druhové rozmanitosti, která vděčí své existenci neprostupnému okolí železniční trati. Flóru SNPN chrání §003n LSPOU. Stromové patro se může pyšnit velkým množstvím kdouloní, což vedlo Jeho nejjasnější výsost k ustanovení národního stromu - kdouloně. Dále se zde objevují plané třešně, jabloně, nebo pár jehličnatých stromů. Ty tvoří oproti listnatým bezvýznamnou menšinu (v počtu do pěti kusů).
Území ''Svrchovaného kmížectví Sněžných plání'' se může těšit veliké druhové rozmanitosti, která vděčí své existenci neprostupnému okolí železniční trati. Flóru SNPN chrání §003n LSPOU. Stromové patro se může pyšnit velkým množstvím kdouloní, což vedlo Jeho nejjasnější výsost k ustanovení národního stromu - kdouloně. Dále se zde objevují plané třešně, jabloně, nebo pár jehličnatých stromů. Ty tvoří oproti listnatým bezvýznamnou menšinu (v počtu do pěti kusů).
V současné době se neplánuje (až na vyjímky) výsadba nepůvodních druhů. Panuje obecný konsenzus, že by mohl podobný neuvážený krok zničit druhovou rozmanitost. Netýká se to však například některých ovocných keřů, které mohou být jednoho dne prvním zemědělským produktem, který bude určen k exportu do zahraničí.


== Fauna ==
== Fauna ==
Na Svrchovaném území je často pozorována drobnější lesní zvěř. Něják nevybočuje od standartní fauny Východního slovenska.
Na Svrchovaném území je často pozorována drobnější lesní zvěř. Něják nevybočuje od standartní fauny Východního slovenska, nicméně je třeba brát v potaz u obou provincií přítomné kolejiště, jehož provoz může zvěř do značné míry rušit.


== Státní zřízení ==
== Státní zřízení ==
Stát je '''osvíceneckou absolutistickou monarchií''', veškerá vláda je v rukou ''Úřadu jeho nejjasnější výsosti'', který se skládá z panovníka - v současné době je to kníže [[Jan Aurelius I.]] a tajemníka úřadu - v současné době se na této pozici nachází hrabě [[Aleš Franz Des Fours]]. Panovník se zavazuje k čestnému vedení státu, což je pilířem deklarovaného osvícenství. Původně se nemělo přistoupit k tomuto státnímu zřízení, určité okolnosti (jako například nedostatek potencionálních představitelů vlády, či nedostatek finančních prostředků) zapříčinily, že došlo ze strany Jana Aurélie I. ke koncentrování veškeré moci do svých rukou, aby se zaručila stabilita vlády. Toto rozhodnutí je konečné a nemůže dojít ke změně státního zříze''(ani z panovníkovi iniciativy).
Stát je '''osvíceneckou absolutistickou monarchií''', veškerá vláda je v rukou ''Úřadu jeho nejjasnější výsosti'', který se skládá z panovníka - v současné době je to kníže [[Jan Aurelius I.]] a tajemníka úřadu - v současné době se na této pozici nachází hrabě [[Aleš Franz Des Fours]]. Panovník se zavazuje k čestnému vedení státu, což je pilířem deklarovaného osvícenství. Původně se nemělo přistoupit k tomuto státnímu zřízení, určité okolnosti (jako například nedostatek potencionálních představitelů vlády, či nedostatek finančních prostředků) zapříčinily, že došlo ze strany Jana Aurélie I. ke koncentrování veškeré moci do svých rukou, aby se zaručila stabilita vlády. Toto rozhodnutí je konečné a nemůže dojít ke změně státního zřízení'' (ani z panovníkovi iniciativy).
''
 
=== Tajemník Úřadu jeho nejjasnější výsosti ===
=== Tajemník Úřadu jeho nejjasnější výsosti ===
[[Soubor:AlešFranzDesFours.jpg|náhled|hrabě Aleš Franz Des Fours]]  
[[Soubor:AlešFranzDesFours.jpg|náhled|hrabě Aleš Franz Des Fours]]  
Jedná se o po panovníkovi nejvlivnější post. Společně s panovníkem tvoří '''zákonodárnou''' a '''soudní''' moc státu. Tajemník může také jménem Úřadu komunikovat s ostatními státy, přijímat občanství, nebo navrhovat dekrety, které vstupují v platnost podpisem Jeho nejjasnější výsosti. Zastává také funkci rádce a zastupujícího diplomata. Může doprovázet panovníka na mezinárodních jednáních.  
Jedná se o po panovníkovi nejvlivnější post. Společně s panovníkem tvoří '''zákonodárnou''' a '''soudní''' moc státu. Tajemník může také jménem Úřadu komunikovat s ostatními státy, přijímat občanství, nebo navrhovat dekrety, které vstupují v platnost podpisem ''Jeho nejjasnější výsosti''. Zastává také funkci rádce a zastupujícího diplomata. Může doprovázet panovníka na mezinárodních jednáních.  


==== Aktuální Tajemník ====
==== Aktuální Tajemník ====
V časných fázích státu zastával post ''Tajemníka Úřadu jeho nejjasnější výsosti'' panovník [[Jan Aurelius I]]. Na Prvním summitu nejvyšších vládních představitelů byl do funkce slavnostně jmenován [[Aleš Franz Des Fours]]. Tajemník je po Jeho nejjasnější výsosti druhá nejvlivnější pozice ''Svrchovaného knížectví'', na fungování a chod státu má nejvýraznější vliv.
V časných fázích státu zastával post ''Tajemníka Úřadu jeho nejjasnější výsosti'' panovník [[Jan Aurelius I]]. Na Prvním summitu nejvyšších vládních představitelů byl do funkce slavnostně jmenován [[Aleš Franz Des Fours]]. Tajemník je po Jeho nejjasnější výsosti druhá nejvlivnější pozice ''Svrchovaného knížectví'', na fungování a chod státu má nejvýraznější vliv. Mandát Tajemníka vyprší vždy přesně za rok od zvolení, v současné době je možné Tajemníka na libovolnou dobu suspendovat za neplnění povinností vůči státu.


=== Ministerstva ===
=== Ministerstva ===
Řádek 163: Řádek 166:


=== Zpravodajská služba ===
=== Zpravodajská služba ===
Tento vládní institut je pověřen získáváním a zpracováváním informací, také má povinnost informovat veřejnost o zásadních změnách. Nepodléhá žádnému ministerstvu, jediný jeho nadřízený institut je '''Úřad jeho nejjasnější výsosti'''.  
Tento vládní institut je pověřen získáváním a zpracováváním informací, také má povinnost informovat veřejnost o zásadních změnách. Nepodléhá žádnému ministerstvu, jediný jeho nadřízený institut je '''Úřad jeho nejjasnější výsosti'''. Šéfem zpravodajské služby je aktuálně [[Jakub Macíček]], který dohlíží na bezproblémové fungování. Mandát Šéfa zpravodajských služeb vyprší za jeden rok od zvolení. Do této pozice může být kandidát zvolen vícekrát.


=== Vedoucí propagace ===
=== Vedoucí propagace ===
Jedná se o samostatný institut, který podléhá jenom ''Úřadu jeho nejjasnější výsosti''. Na starost má propagovaní státní myšlenky v zahraničí, informuje o ''Svrchovaném knížectví'' zahraniční tisk a stará se o média. Mandát je stanoven na jeden rok.  
Jedná se o samostatný institut, který podléhá jenom ''Úřadu jeho nejjasnější výsosti''. Na starost má propagovaní státní myšlenky v zahraničí, informuje o ''Svrchovaném knížectví'' zahraniční tisk a stará se o média. Mandát je stanoven na jeden rok.  


V současné době je na pozici Vedoucího propagace Martin Vais, který se ve velké míře zasloužil o propagaci a zvyditelnění Svrchovaného knížectví.  
V současné době je na pozici Vedoucího propagace Martin Vais, který se ve velké míře zasloužil o propagaci a zviditelnění Svrchovaného knížectví.  


==== Prosazené změny ====
==== Prosazené změny ====
Před zvolením vládního funkcionáře se zvažoval název ''Ministerstvo propagandy''. Z důvodu kontroverze, která se k tomuto názvu váže se panovník rozhodl ke změně názvu.
Před zvolením vládního funkcionáře se zvažoval název ''Ministerstvo propagandy''. Z důvodu kontroverze, která se k tomuto názvu váže se panovník rozhodl ke změně názvu na současnou podobu - Vedoucí propagace. Dalším důvodem byl samotný význam slova "propaganda", který je nepřesný a zavádějící.


=== Ministerstvo financí ===
=== Ministerstvo financí ===
Jedná se o vládní institut, kterému náleží zodpovědnost za hospodaření státu. Ministr financí je volený Úřadem Jeho nejjasnější výsosti, mandát je stanovený na jeden rok a hlavní činností tohoto institutu je hospodaření se státním rozpočtem a přerozdělování peněz vrámci vlády Svrchovaného knížectví.  
Jedná se o vládní institut, kterému náleží zodpovědnost za hospodaření státu. Ministr financí je volený ''Úřadem Jeho nejjasnější výsosti'', mandát je stanovený na jeden rok a hlavní činností tohoto institutu je hospodaření se státním rozpočtem a přerozdělování peněz vrámci vlády ''Svrchovaného knížectví''.  


Současným ministrem financí je [[Vikomt Tomáš Zadražil]], který byl do své funkce zvolen na ''Prvním summitu představitelů vlády'' v prosinci 2018.  
Současným ministrem financí je [[Vikomt Tomáš Zadražil]], který byl do své funkce zvolen na ''Prvním summitu představitelů vlády'' v prosinci roku 2018. Ministra financí lze do pozice jmenovat vícekrát.


=== Institut Sněžných plání pro standardizaci a měření ===
=== Institut Sněžných plání pro standardizaci a měření ===
Řádek 186: Řádek 189:
* Povinnost spravovat ''Registr dokumentů Sněžných plání'', který slouží ke správě vládních dokumentů a přiděluje každému stanovenému dokumentu unikátní číselný kód.
* Povinnost spravovat ''Registr dokumentů Sněžných plání'', který slouží ke správě vládních dokumentů a přiděluje každému stanovenému dokumentu unikátní číselný kód.


Dále je to jediná vladní instituce, která je dostupná na vlastních webových stránkách, které zároveň obsahují seznam schválených norem Svrchovaného knížectví Sněžných plání [http://ispsm.webnode.cz/ odkaz].
Dále je to jediná vladní instituce, která je dostupná na vlastních webových stránkách. Zároveň obsahují seznam schválených norem ''Svrchovaného knížectví Sněžných plání'' [http://ispsm.webnode.cz/ odkaz].


=== Státní rozpočet ===
=== Státní rozpočet ===
Jedná se o soubor dostupných finančních prostředků, kterým disponuje vláda. Je rozdělen na dvě frakce:
Jedná se o soubor dostupných finančních prostředků, kterými disponuje vláda. Je rozdělen na dvě frakce:


*'''Vládní rozpočet''': Finanční prostředky spadající pod ministerstvo financí, jsou přerozdělovány mezi jednotlivými vládními instituty.  
*'''Vládní rozpočet''': Finanční prostředky spadající pod ministerstvo financí, jsou přerozdělovány mezi jednotlivými vládními instituty.  
nocats
266

editací

Navigační menu