Registrace je dostupná na hlavní stránce.

Změny

Přejít na: navigace, hledání

Šablona:Nejnovější aktuality

Odebráno 1 451 bajtů, 11. 7. 2019, 10:59
bez shrnutí editace
* Nemažtě kód, nacházející se pod zprávami.
* Přidejte svou vlajku a název státu, a přinejlepším i odkaz na Vaší stránku.
* Nezapomeňte aktualizovat [[:Šablona:Nejnovejsizpravy]]
</noinclude>
<startFeed /> === <small>711. ledenčervenec</small> [https://cs4.micronations.wiki/wiki/Sn%C4%9B%C5%BEn%C3%A9_pl%C3%A1n%C4%9B/ Byla přijata standarta Jeho nejjasnější výsosti] zasedání OSM zásadně změní českou MicroWiki==={{Vlajka a název|Sněžné pláněOSM}} - Dne 23Dnes se konalo v pořadí již 4. zasedání Organizace spojených mikronárodů (OSM).1Usnesení z tohoto zasedání znamenají de facto zánik geofiktivních států, kterými jsou [[Slovanská federace]], [[Československá republika]], [[České království]] a [[Veleská republika]]. Zároveň byla oficiálně schválena finální podoba knížecí standarty. V současné době neexistuje její fyzická podobarozpuštěna [[Mikronacionální vojenská aliance]] (MVA), do budoucna ministerstvo financí zřejmě uvolní prostředky ze státní kasy k vytvoření fyzické vlajky, která bude reprezentovat panovníka Svrchovaného knížectví Sněžných plánícož je bráno jako symbol ukončení "války" mezi OSM a [[UMSE]].=== <small>79. ledenčervenec</small> [https://sgymnews.wordpress.com/2019/01/07/results-of-presidential-election-1-2019/ Prezidentské volby 1/2019 skončila] Svrchované knížectvý Sněžných plání novelizovalo LPSOU a zakládá ISPSM==={{Vlajka a název|Stát GymnáziumSněžné pláně}} - V prvních volbách v novém roce byl zvolen František Šperl prezidentem Jeho nejjasnější výsost, kníže Jan Aurelius I. dokončil připravovanou novelizace Listiny práv, svobod a obecných ustanovení. Zároveň založil Institut Sněžných plání pro standardizaci a Kryštof Satorie premiéremměření (ISPSM), která při založení stanovila první dvě normy Svrchovaného knížectví. Pod ISPSM je zahrnut i registr vládních dokumentů, tento projekt ale čeká na další rozvinutí. === <small>173. prosinecčervenec</small> Moravskoslezsko umožní zahraničním podnikům a občanům podnikání==={{Vlajka a název|Moravskoslezsko}} - Moravskoslezsko umožnilo přijetím zákona [https://sneznyzpravodajissuu.home.blogcom/2018moravskarepublika/12docs/1736_2019 č. 36/kryti-budouci-meny2019 ZRM o podniku se zahraniční majetkovou účastí] podnikat ve spolupráci s moravskoslezskými organizacemi. Předpokládá se využití zejména v oblasti medií a komunikace, nicméně takové podniky budou moci vznikat ve všech oblastech s výjimkou těch, které by ohrozily bezpečnost státu.=== <small>3. červenec</ Budoucí bankovky budou kryté kryptoměnou] small> Moravskoslezsko udělilo občanům některých mikronárodů občanská práva==={{Vlajka a název|Sněžné pláněMoravskoslezsko}} - Panovník přišel dnešním dnem s návrhem, který by vyřešil krytí budoucí měny Svrchovaného knížectví Sněžné pláněMoravskoslezsko udělilo přijetím zákona [https://issuu.com/moravskarepublika/docs/32_2019 č. 32/2019 ZRM o udělení občanských práv některým osobám] občanská práva občanům některých mikronárodů. Měna by měla být krytá kryptoměnou nacházející se ve státní kaseZároveň jim ulehčilo cestu k moravskoslezskému státnímu občanství, hodnota peněz pokud by taktéž měla být svázaná s kryptoměnou a to v poměru 1:1o ně projevili zájem. === <small>141. prosinecčervenec</small> [https://sgymnews.wordpress.com/20182019/1207/1401/2019results-of-modernizationpresidential-projectelection-details4-released2019/ Detaily Modernizačního Projektu 2019 zveřejněnyPrezidentské volby ve Státu Gymnázium] ==={{Vlajka a název|Stát Gymnázium}} - Detaily dlouho připravovaného Modernizačního Projektu 2019 byly zveřejněny. Účelem projektu je celková modernizace státu V červencových prezidentských volbách byl zvolen Tomáš Falešník prezidentem a jeho zpřístupněníRadek Vastl premiérem. === <small>81. prosinecčervenec</small> [https://sgymnews.wordpress.com/20182019/1206/0930/gymnasiumreview-of-statesenate-acceptedactivity-toof-gumjune-2019/ Stát Gymnázium byl přijat do GUMAktivita Senátu za poslední měsíc] ==={{Vlajka a název|Stát Gymnázium}} - Na prosincovém zasedání Grand Unified Micronational byla jednohlasně přijata žádost Státu Gymnázium o členství v této organizaci. Společně s mikronárody Ikonie a Nové Vestfálsko byl přijat jako prozatímní člen, o povýšení na status plného členství bude organizace hlasovat 23. prosinceČervnové vydání přehledu aktivity Senátu. === <small>530. prosinecčerven</small> [https://sneznyzpravodaj.home.blog/2018/12/05/historicky-prvni-summit-nejvyssich-predstavitelu-vlady/ Historický První summit nejvyšších představitelů vlády Sněžných plání]Federalizace Moravskoslezska schválena==={{Vlajka a název|Sněžné pláněMoravskoslezsko}} - Dne 5.12 2018 v 18:00 byl v Uherském Brodě svolán historicky první summit nejvyšších představitelů vlády. Do funkce byl jmenován Tajemník Úřadu jeho nejjasnější výsosti - hrabě [[Aleš Franz Des Fours]]Přijetím nové Ústavy Moravskoslezské republiky byla schválena federalizace Moravskoslezska, ministr obrany - [[Pavel Havliš]]které se nyní bude skládat ze dvou zemí (Moravy a Slezska), ministr financí - [[Vikomt Tomáš Zadražil|Tomáš Zadražil]], ministr vnitra - [[Václav Kotlas]], šéf Zpravodajské Agentury Sněžných plání - [[Jakub Macíček]], ministr dopravy - Michal Prokeš které budou mít nově své vlastní zemské sněmy a vedoucí propagace - Martin Vaiszemské vlády. Panovník komentuje situaci takto: '',,Jedině Zároveň s dobrým pracovním kolektivem bude možné povznést náš svrchovaný stát na úroveň, která mu přísluší. Hlavní slovo má stále Úřad jeho nejjasnější výsostiústavou byly přijaty ústavní zákon o zřízení spolkových ministerstev, zákony vymezující působnost MSR v čele se mnou. Toto je velice významný den. Summit trval něco přes dvě hodinyněkterých oblastech, přesto si nemyslímspolkový volební zákon, že zákon o hlavním městě Olomouci a další. V následujících dnech by padlo vše podstatné, ještě je před námi spousta práceměly být přijaty zákony upravují strukturu jednotlivých zemí. Vesměs ale individuální."'' [https://sneznyzpravodajÚstava a navazující zákony nabudou účinnosti 15.homečervence.blog/2018/12/05/historicky-prvni-summit-nejvyssich-predstavitelu-vlady/ Oficiální zpráva]=== <small>218. prosinecčerven</small> Velesko již má definovaný politický systém i prvního presidentaProběhnou volby do Státní dumy==={{Vlajka a název|Veleská republikaSlovanská federace}} - Poslední listopadový den Velesko přijalo řádnou Ústavu a v následné přímé volbě byl do funkce presidenta zvolen muž jménem [[Dominik Veleska]]. Ten ve svém projevu sdělil mimo jiné toto: "''Velesko se v dnešních Ve dnech stalo plnoprávným státem20. Máme Ústavu, vládu i vlastní měnu- 21. Musím uklidnit ty, co se obávají, že budeme pouhou loutkou Československé republiky, protože president ČSR mi dal slovo, že čechoslováci budou do chodu našeho státu zasahovat minimálně, pokud možno skoro vůbec6. Je však jasné, ale pro naši stranu vlastně výhodné, že Československo bude naším hlavním ekonomickým partnerem. S tím "područím" to nakonec nebude taj zlé, jak to vypadalo, ovšem pravda, zahraniční politiku musíme i nadále přizpůsobovat zahraniční politice ČSR a co se armády týče, i když vybudujeme svojí, hlavní slovo budou mít vojska československá. Myslím, že tyto základní výhody a nevýhody našeho "vztahu" s ČSR Vám občanům sdělit musím, aby bylo v celé věci jasno. Naším hlavním úkolem 2019 proběhnou volby do budoucna je každopádně vyřešení problému s obrannou země, jelikož čs. armáda má povinnost naše území bránit, ale vzhledem k tomu, že její působení Státní dumy ve Veleské republice jsme odmítli, musí existovat i jakási domobrana, která by v případě napadení Velesko bránila do příjezdu čs. armády.''" O politickém systému Veleska si přečtěte v článku [[Veleská republika]], odstavec "Politický systém"všech federálních okruzích Slovanské federace
1 007
editací

Navigační menu