Registrace je dostupná na hlavní stránce.

Změny

Přejít na: navigace, hledání

Chebsko

Odebráno 20 bajtů, 3. 7. 2020
bez shrnutí editace
:[[Úřední jazyk|angličtina]];
| vladni forma =
| státní zřízení = Kancléřská Parlamentní republika
| mezinárodní status =
| datum vzniku = [[2.července]] 2020
| způsob vzniku = vyhlášení samostatnosti
| funkce1 = KancléřPrezident
| vládce1 = [[Peter Simon Malček]]
| funkce2 = Předseda ministerské rady
==Forma vlády==
Svobodná republika Cheb je kancléřská parlamentní republika, kde post prezidenta prezident zastává mandát v Národním shromáždění a předsedy vlády je sloučen kvůli navýšení efektivity a rychlosti jednání demokraticky zvolené vládyvykonává, tak i zákonodárnou moc. Národní shromáždění nepodporuje jinou formu zákonodárného sboru. Věří, že jiné formy jsou zbytečné a vytvořené pouze pro podnikatele. '''Nejvyšší státní autoritou je kancléř'''. Stát je řízen ústavou schválenou národním shromážděním.
====Politické strany====
====Právo a soudní moc====
Svobodná republika Cheb nemá soudní systém, pokud občan poruší zákon, sněm shromáždění uloží odpovídající trest. V současné době pracujeme na soudním systému a zřizování soudů.
==Administrativní dělení==
'''je představitel shromáždění a předsedá mu'''. Jeho úkolem je udržovat shromáždění v chodu a jednat jménem shromáždění, jak na území Chebska, tak i v zahraničí pokud si situace žádá. Má právo vyjádřit důvěru či nedůvěru jednotlivým členům shromáždění na opodstatněném základě jako třeba delikt (korupce, kriminalita) a zahájit proces prošetření střetu zájmů.
====KancléřPrezident===='''je představitelem státu a drží výkonnou moc''' a také se podílí na vytváření nových zákonů, jeho funkcí je zákony schvalovat, ale může je i navrhovat. Kancléř Prezident má právo veta. Pokud chce zákon navrhnout a uzákonit musí získat více než 50% hlasů, u ústavních zákonů více než 60% hlasů. Kancléř Prezident svolává zasedání Národní shromáždění. Může vydávat tzv. kancléřské prezidentské nařízeni, které musí být v souladu s právním systémem země, tedy jedná se o podzákonné předpisy.
==Národní symboly==
Státní symboly Křivoklátského knížectví jsou '''státní vlajka''' - trikolora ( červená, bílá, žlutá), '''kancléřská prezidentská standarta''', '''malý státní znak''', '''velký státní znak''', '''lípa a lipové listy''', '''státní hymna ''Chebský to boj!'''''. Státní symboly poukazují na tradice Chebu, který v minulosti byl samostatný 586 let.
==Státní vyznamenání==
Propůjčení řádu znamená, že po smrti vyznamenané osoby se insignie vyznamenání vrací státu. Při udělení zůstává po smrti vyznamenané osoby insignie v držení pozůstalých.
Právo propůjčovat a udělovat vyznamenání přísluší kancléřiprezidentovi. Návrhy na propůjčení nebo udělení vyznamenání předkládá kancléři prezidentovi národní shromáždění; kancléř prezident může propůjčit nebo udělit vyznamenání i bez takového návrhu (rozhodnutí o tom ale vždy podléhá kontrasignaci předsedovi nár. shromáždění).
Vyznamenaný převezme insignii vyznamenání a listinu o jeho propůjčení nebo udělení. Insignie vyznamenání je oprávněn nosit pouze vyznamenaný. Jestliže se propůjčuje nebo uděluje vyznamenání občanům Svobodné republiky Cheb in memoriam, převezmou pozůstalí v případě propůjčení řádu listinu o propůjčení vyznamenání a v případě udělení medaile insignii vyznamenání a listinu o udělení vyznamenání. Jestliže se uděluje vyznamenání tomu, kdo není občanem Svobodné republiky Cheb in memoriam, převezmou pozůstalí insignii vyznamenání a listinu o udělení vyznamenání.
593
editací

Navigační menu