Registrace je dostupná na hlavní stránce.

Změny

Přejít na: navigace, hledání

Chebsko

Přidáno 14 130 bajtů, 2. 7. 2020
Založena nová stránka s textem „'''Svobodná republika Cheb''' nebo také '''Chebsko''' je suverénní stát nacházející se v České republice, ve střední Evropě. Stát je vytvoře…“
'''Svobodná republika Cheb''' nebo také '''Chebsko''' je suverénní stát nacházející se v České republice, ve střední Evropě. Stát je vytvořen na základě tvrzení, že vláda České republiky jedná proti ústavě, a tedy proti mezinárodnímu právu, které definuje všechny povinnosti státu. Chebsko splňuje všechny požadavky mezinárodněprávního uznání státu, a proto je tento nárok oprávněný. Dále pak se stát opírá o tezi, že rozpad ČSR v roce 1993 byl kontroverzní a nelegitimní krok. Národní shromáždění tento krok neschvaluje.

{{Infobox country
| úřední název = {{Collapsible list
| expand =
| framestyle =
| titlestyle =
| title = <center>Křivoklátské knížectví</center>


| liststyle =
| hlist =
| bullets =
| <center>Free republic of Cheb <small>EN</small></center>
| <center>Freie Republik Eger <small>DE</small></center>
}}
| genitiv =
| vlajka = Vlajka Chebu.png
| vlajka velikost = 150px
| znak = Státní znak Cheb.png
| znak velikost = 100px
| hymna = [[Hymna Křivoklátu|Chebský to boj]] <br><center>[[Soubor:Hymna Chebu.ogg]]</center>
| článek o hymně =
| motto = Stojíce pospolu proti nepřátelům všem
| článek o mottu =
| motto překlad =
| mapa umístění = Mapa Chebu.png
| mapa velikost = 300px
| mapa popis = Nárokované území Křivoklátského knížectví
| hlavní město = [[Cheb]]
| rozloha =
| rozlmisto =
| procent vody = 0
| nejvyšší hora =
| výška nejvyšší hory =
| čas = +1
| obyvatel = 15
| obyvmisto =
| obyvrok = 2019
| hustota =
| hustmisto =
| HDI =
| HDIvývoj =
| HDIvýše =
| HDIrok =
| jazyk = Oficiální:
:[[Úřední jazyk|čeština]]
:[[Úřední jazyk|angličtina]];
| vladni forma =
| státní zřízení = Kancléřská republika
| mezinárodní status =
| datum vzniku = [[2.července]] 2020
| způsob vzniku = vyhlášení samostatnosti
| funkce1 = Kancléř
| vládce1 = [[Peter Simon Malček]]
| funkce2 = Předseda národního shromáždění
| vládce2 = Dominika Chava Pokorná
| měna = [[w:česká koruna|česká koruna]]
| kód měny = [[w:CZK|CZK]]
| HDP/ob. =
| HDP/ob.misto =
| HDP/ob.rok =
| Gini =
| Ginirok =
| ison =
| iso3 = RC
| iso2 = RC
| mpz = SRC
| předvolba = +420
| doména = che (rezervováno, zatím nepoužito)
| commons =
}}

==Forma vlády==
Svobodná republika Cheb je kancléřská republika, kde post prezidenta a předsedy vlády je sloučen kvůli navýšení efektivity a rychlosti jednání demokraticky zvolené vlády. Národní shromáždění nepodporuje jinou formu zákonodárného sboru. Věří, že jiné formy jsou zbytečné a vytvořené pouze pro podnikatele. '''Nejvyšší státní autoritou je kancléř''' Stát je řízen ústavou schválenou národním shromážděním.

====Politické strany====
'''Politické strany jsou povoleny'''. Každá politická strana kandiduje na úkor prostředků státu a kampaň se tedy vede státní iniciativou, kdy při splnění všech podmínek jsou politickým stranám či jedincům poskytovány prostředky pro kampaň. Kampaň z vlastní iniciativy je výrazně omezena z důvodu spravedlnosti, aby jedna strana nevynikala více než druhá.

====Právo a soudní moc====
Svobodná republika Cheb nemá soudní systém, pokud občan poruší zákon, sněm uloží odpovídající trest. V současné době pracujeme na soudním systému a zřizování soudů.

==Administrativní dělení==

==Legislativní a výkonná pravomoc==
====Národní shromáždění====
[[Soubor:Znak národního shromáždění.png|alt=|náhled|150x150pixelů|Znak knížecího sněmu]]
'''má legislativní moc'''. Pro přijetí zákona je nutné získat více než 50% hlasů, u ústavních zákonů více než 60% hlasů. Národní shromáždění má pravomoc vyhlásit válečný stav a stanné právo. Za předpokladu, že bude prokázána korupce nebo jiný delikt státnímu činiteli ať už bude na jakékoli pozici bude zbaven všech mandátů. Národní shromáždění nemůže být rozpuštěn. Každý člen sněmu může být odvolán.

====Předseda národního shromáždění====
'''je představitel shromáždění a předsedá mu'''. Jeho úkolem je udržovat shromáždění v chodu a jednat jménem shromáždění, jak na území Chebska, tak i v zahraničí pokud si situace žádá. Má právo vyjádřit důvěru či nedůvěru jednotlivým členům shromáždění na opodstatněném základě jako třeba delikt (korupce, kriminalita) a zahájit proces prošetření střetu zájmů.

====Kancléř====
'''je představitelem státu a drží výkonnou moc''' a také se podílí na vytváření nových zákonů, jeho funkcí je zákony schvalovat, ale může je i navrhovat. Kancléř má právo veta. Pokud chce zákon navrhnout a uzákonit musí získat více než 50% hlasů, u ústavních zákonů více než 60% hlasů. Kancléř svolává zasedání Národní shromáždění. Může vydávat tzv. kancléřské nařízeni, které musí být v souladu s právním systémem země, tedy jedná se o podzákonné předpisy.

==Národní symboly==
Státní symboly Křivoklátského knížectví jsou '''státní vlajka''' - trikolora ( červená, bílá, žlutá), '''kancléřská standarta''' '''malý státní znak''', '''velký státní znak''', '''lípa a lipové listy''', '''státní hymna ''Chebský to boj!'''''. Státní symboly poukazují na tradice Chebu i přesto, že nikdy nebyl suverénním státem historická feudální správa umožnila vznik symboliky pro Křivoklát.

==Státní vyznamenání==
'''Státní vyznamenání Svobodné republiky Cheb''' je vyznamenání udělené státem. Propůjčením nebo udělením státních vyznamenání Svobodné republiky Cheb jednotlivcům oceňuje stát jejich vynikající občanské zásluhy o budování jednotné společnosti, výsledky práce, úsilí o obranu vlasti, hrdinské a jiné výjimečné činy.

*[[Řád chebské orlice]]

===Propůjčení a udělení===
Propůjčení řádu znamená, že po smrti vyznamenané osoby se insignie vyznamenání vrací státu. Při udělení zůstává po smrti vyznamenané osoby insignie v držení pozůstalých.

Právo propůjčovat a udělovat vyznamenání přísluší kancléři. Návrhy na propůjčení nebo udělení vyznamenání předkládá kancléři národní shromáždění; kancléř může propůjčit nebo udělit vyznamenání i bez takového návrhu (rozhodnutí o tom ale vždy podléhá kontrasignaci předsedovi nár. shromáždění).

Vyznamenaný převezme insignii vyznamenání a listinu o jeho propůjčení nebo udělení. Insignie vyznamenání je oprávněn nosit pouze vyznamenaný. Jestliže se propůjčuje nebo uděluje vyznamenání občanům Svobodné republiky Cheb in memoriam, převezmou pozůstalí v případě propůjčení řádu listinu o propůjčení vyznamenání a v případě udělení medaile insignii vyznamenání a listinu o udělení vyznamenání. Jestliže se uděluje vyznamenání tomu, kdo není občanem Svobodné republiky Cheb in memoriam, převezmou pozůstalí insignii vyznamenání a listinu o udělení vyznamenání.

==Armáda Svobodné republiky Cheb (ASRC)==
'''Armádu Svobodné republiky Cheb její občané''' (dobrovolníci). V případě potřeby existuje postup mobilizace všech občanů na příkaz sněmu. Hlavou armády je kníže. Byla zavedena základní vojenská služba od nabytí 16 let na dva roky. Jedná se o polovojenský výcvik, který zahrnuje: pěchotní výcvik a základy logistiky.''' V čele armády stojí [[Generální štáb Svobodné republiky Cheb]]''', který přímo podléhá knížeti popřípadě knížecímu sněmu.
Armáda Svobodné republiky Cheb je tvořena svazky a útvary několika druhů sil, a to [[Pozemní síly Armády Svobodné republiky Cheb|pozemními silami]] a [[Vzdušné síly Armády Svobodné republiky Cheb|vzdušnými silami]]. Hlavním úkolem armády je obrana proti vnějšímu napadení a plnění úkolů na základě mezinárodních smluvních závazků týkajících se společné obrany nebo operací na udržení míru a bezpečnosti.

===Hodnosti===
'''Hodnostní sbor mužstvo:'''

*vojín
*svobodník

'''Hodnostní sbor poddůstojníci:'''

*desátník
*četař
*rotný

'''Hodnostní sbor praporčíci:'''

*rotmistr
*štábní rotmistr
*praporčík

'''Hodnostní sbor nižší důstojníci:'''

*podporučík
*poručík
*nadporučík
*kapitán

'''Hodnostní sbor vyšší důstojníci'''

*štábní kapitán
*major
*podplukovník
*plukovník

'''Hodnostní sbor generálové:'''

*brigádní generál
*divizní generál
*armádní generál

===Mužstvo, poddůstojníci a praporčíci===
{| class="wikitable"
!
! colspan="2" style="background:#cfcfcf;" |Mužstvo
! colspan="3" style="background:#bfbfbf;" |Poddůstojníci
! colspan="5" style="background:#afafaf;" |Praporčíci
|- align="center"
|<br />Pozemní síly
|[[Soubor:Vojín KR.png|60px]]
|[[Soubor:Svobodník KR.png|60px]]
|[[Soubor:Desátník KR.png|60px]]
|[[Soubor:Četař KR.png|60px]]
|[[Soubor:Rotný KR.png|60px]]
|[[Soubor:Rotmistr KR.png|60px]]
|[[Soubor:Štábní rotmistr KR.png|60px]]
|[[Soubor:Praporčík KR.png|60px]]
|- align="center"
|Název
|vojín||svobodník||desátník||četař||rotný
|rotmistr||štábní rotmistr||praporčík
|}

===Důstojníci a generálové===
{| class="wikitable"
!
! colspan="4" style="background:#cfcfcf;" |Nižší důstojníci
! colspan="4" style="background:#bfbfbf;" |Vyšší důstojníci
! colspan="3" style="background:#afafaf;" |Generálové
|- align="center"
|<br />Pozemní síly
|[[Soubor:Podporučík KR.png|60px]]
|[[Soubor:Poručík KR.png|60px]]
|[[Soubor:Nadporučík KR.png|60px]]
|[[Soubor:Kapitán KR.png|60px]]
|[[Soubor:Štábní kapitán KR.png|60px]]
|[[Soubor:Major KR.png|60px]]
|[[Soubor:Podplukovník KR.png|60px]]
|[[Soubor:Plukovník KR.png|60px]]
|[[Soubor:Brigádní generál KR.png|60px]]
|[[Soubor:Divisní generál KR.png|60px]]
|[[Soubor:Armádní generál KR.png|60px]]
|- align="center"
|Název
|podporučík||poručík||nadporučík||kapitán
|štábní kapitán||major||podplukovník||plukovník
|brigádní generál||divizní generál||armádní generál
|- align="center"
|}

====Národní bezpečnost====
Národní bezpečnost je zpravodajská rozvědka a kontrarozvědka polovojenského typu. Zajišťuje stabilitu země a bezpečnost všech občanů na území Svobodné republiky Cheb. Více o Národní bezpečnost můžete nalézt zde [[Národní bezpečnost]].

==Zeměpisné údaje==
Křivoklát hraničí s Českou republikou a Německou spolkovou republikou

====Klima====
Klima Křivoklátu je v mírném a teplém pásmu.

====Povrch====
nejvyšší přírodní bod - '''Smrčiny – Háj (758 m)'''

==Kultura==
Kultura Svobodné republiky Cheb je podobná kultuře České republiky z hlediska jazyka, tradic, kuchyně, svátků a náboženství.

====Jazyky====
Primárním jazykem je čeština a je oficiálním jazykem Svobodné republiky Cheb, dalšími oficiálními jazyky jsou slovenština a angličtina. Většinou se používají na území Svobodné republiky Cheb.

====Státní svátky====
Většina svátků je převzata z české kultury, ale jen málo z nich je vlastní.

====Seznam svátků====
{| class="wikitable"
|-
!Datum!!Svátek!!Popis
|-
|31.prosince - 1. ledna||Nový rok||Oslava konce roku a počátku nového.
|-
|6. leden
|Tři králové
|Konec oslav Kristova zrození v evangelické a katolické liturgii.
|-
|7. ledna
|Narození páně
|V pravoslavné liturgii oslava narození Ježíše Krista
|-
|pohyblivé||Velký pátek||Křesťanský svátek. Připomínka ukřižování Ježíše Krista
|-
|pohyblivé||Velikonoční pondělí||Křesťanský svátek. Následuje po neděli Zmrtvýchvstání Páně.
|-
|1.května||Den práce||vzpomínka na dělnickou stávku v Chicagu roku 1886.
|-
|2.července||Den vyhlášení samostatnosti||Dne 2.7.2020 byla vyhlášena samostatnost Svobodné republiky Cheb.
|-
|5.července||Den Cyrila a Metoděje||Příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu roku 863.
|-
|6.července||Den upálení mistra Jana Huse||Upálení kněze a reformátora mistra Jana Husa během Kostnického koncilu roku 1415.
|-
|28.září||Den svatého Václava||Zavraždění knížete Václava ve Staré Boleslavi
|-
|28.říjen||Den vzniku samostatného československého státu||Vznik Československa v roce 1918
|-
|6.listopad||Den dýmek||Svátek k uctění zakladatele státu a prvního kníže.
|-
|17.Listopad||Den boje za svobodu a demokracii||Připomínka studentských demonstrací a následného uzavření českých vysokých škol německými okupanty v roce 1939 a studentské demonstrace z roku 1989, která odstartovala Sametovou revoluci.
|-
|24.prosinec||Štědrý den||Večerní oslava Vánoc.
|-
|25.prosinec||1. svátek vánoční||V katolické a evangelické liturgii oslava narození Ježíše Krista.
|-
|26.prosinec||2. svátek vánoční||V katolické a evangelické liturgii připomínka prvního křesťanského mučedníka Štěpána.
|}

==Zahraniční vztahy==
{| class="wikitable"
!Stát
!Datum
!Dohoda
|-
|{{Flagicon|Kybistánská republika.png}} [[Kybistánská národní republika]]
|10.5.2020
|Kybistánská národní republika a Křivoklátské knížectví se navzájem uznávají coby legitimní vládní organizace, uzavřeli pakt o neútočení.
|}

==Externí linky==
Oficiální stránky:
593
editací

Navigační menu