Registrace je dostupná na hlavní stránce.

Změny

Přejít na: navigace, hledání

Nissiiština

Přidáno 1 988 bajtů, 6. 6. 2020
bez shrnutí editace
Nová ortografie často přináší i použití více diakritiky, jako jsou tečky nad a pod písmeny a redukci grafémů.
<br />
==GramatikaMluvnice==Nissiiština je semi-flektivní jazyk (z části ohebný), který vyjadřuje větnou skladbu pomocí flexe a mnoha spojek. Svým syntaxem z části připomíná např. němčinu, či blízkou irštinu. Slovosled je obdobný jako u češtiny.
===Morfologie= Slovní druhy ====Nissiiština je semi-flektivní jazyk.rozlišuje, stejně jako čeština, 10 slovních druhů,
* ohebné** skloňují se – podstatná jméno (ē nyaaneul), zájmeno (ē kxonol)** skloňují a stupňují se – přídavná jména (ē boonyaaneul)** časují se – slovesa (ē kosemidal)* neohebné – číslovky (ē aritōl), příslovce (kxahyessal), předložky (antīmidal), spojky (ē seryemidal), částice (prsiyaetōmeul) a citoslovce (eoxesoyael) ====PádyJmenný rod ====Nissiiština rozlišuje dva rody, mužský (tvrdý, kreumli) a ženský (měkký, nyaeli). Rod se dá rozpoznat podle poslední hlásky kořene, v případě samohlásky se jedná o ženský, opačně o mužský, tzn.: shilo - ženský, ddēmon - mužský apod. Rod v nissiištině nemá velký význam, jako má např. v češtině. ==== Skloňování ====Nissiiština rozlišuje 4 pády, nominativ, genitiv, dativ a vokativ, které se uplatňují při skloňování podstatných jmen, zájmen a z části přídavných jmen.Základním tvarem jmen je nominativ jednotného čísla, v ojedinělých případech může být základním tvarem také kořen.
{| class="wikitable"
|+Skloňování podstatných jmen
! rowspan="2" |Číslo
! rowspan="2" |Pád
|shilēī
|jinānēī
|polisoyeotēī
|polisoyēī
|ddēmonēī
|ddēmēī
|Shinsegyeēī
|Shinsegyēī
|Voijinēī
!kxahyae ō kxa?
|}
{| class="wikitable"
! rowspan="2" |Číslo
! rowspan="2" |Pád
! colspan="2" |Ženský rod
! colspan="4" |Mužský rod
! colspan="2" |Ženský rod, vlastní jméno
!Mužský rod, vlastní jméno
! rowspan="2" |Pádová otázka
|-
!*shilo (voda)
!*jinā (žena)
! colspan="2" |*polisoyeot (město)
! colspan="2" |*ddēmon (víra)
! colspan="2" |*Shinsegye (Meknijsko)
!*Voijin (Kryštof)
|-
! rowspan="5" |Jednotné
!Nominativ
|shilon
|jinān
| colspan="2" |polisoyeoteun
| colspan="2" |ddēmoneun
| colspan="2" |Shinsegye
|Voijin
!kxan? pxiseon?
|-
!Genitiv
|shilēī
|jinānēī
|polisoyeotēī
|polisoyēī
|ddēmonēī
|ddēmēī
|Shinsegyeēī
|Shinsegyēī
|Voijinēī
!ineu kxanēī?
|-
!Dativ
|amShilo
|anJinā
| colspan="2" |anPolisoyeot
| colspan="2" |anDdēmon
| colspan="2" |AmShinsegye
|AnVoijin
!amKxa? amPxiseo?
|-
!Vokativ (obecný)
|shilonim
|jinānim
| colspan="2" |polisoyeotim
| colspan="2" |ddēmonim
| colspan="2" |Shinsegyenim
|Voijinim
!kxahyeon kxanim?
|-
!Vokativ (vyšší)
|ō shilo
|ō jinā
| colspan="2" |ō polisoyeot
| colspan="2" |ō ddēmon
| colspan="2" |ō Shinsegye
|ō Voijin
!kxahyeon ō kxa?
|-
! rowspan="5" |Množné
!Nominativ
|shilol
|jināl
| colspan="2" |polisoyeoteul
| colspan="2" |ddēmoneul
| colspan="2" |Shinsegyeē
|Voijinē
!kxal? pxiseol?
|-
!Genitiv
|shilēī
|jinānēī
|polisoyeotēī
|polisoyēī
|ddēmonēī
|ddēmēī
|Shinsegyeēī
|Shinsegyēī
|Voijinēī
!ineu kxanēī?
|-
!Dativ
|amShilo
|anJinā
| colspan="2" |anPolisoyeot
| colspan="2" |anDdēmon
| colspan="2" |AmShinsegye
|AnVoijin
!amKxa? amPxiseo?
|-
!Vokativ (obecný)
|shilonai
|jinānai
| colspan="2" |polisoyeotai
| colspan="2" |ddēmonai
| colspan="2" |Shinsegyenai
|Voijinai
!kxahyeon kxanai?
|-
!Vokativ (vyšší)
|ō shilo
|ō jinā
| colspan="2" |ō polisoyeot
| colspan="2" |ō ddēmon
| colspan="2" |ō Shinsegye
|ō Voijin
!kxahyae ō kxa?
|}<br />
===Osobní zájmena =Rod=={| class="wikitable" style="text-align: center;"|-! colspan="2" rowspan="2" |Nissiiština rozlišuje dva rody, mužský (tvrdý, kreumli) a ženský (měkký, nyaeli)! rowspan="2" |1. Rod se dá rozpoznat podle poslední hlásky kořene, v případě samohlásky se jedná o ženský, opačně o mužský, tznosoba! rowspan="2" |2.: shilo osoba! colspan="3" |3.osoba|-!Mužský!Ženský!Střední|-! rowspan="2" |J. č.!ssalba|亍卜|久凵|丰己中了|日去了|昍丿大|- ženský, ddēmon !latinka|ma|du|kreos|nyaes|nney|- mužský apod! rowspan="2" |Mn. č.<br />!ssalba|卜孓|久凵| colspan="3" |了卜|-!latinka|asx|du| colspan="3" |sa|}
==Příklady slov==
[[Soubor:Numerals.ogg|náhled|Výslovnost]]
|Dříve ''ideula -'' ze slova ''teuryae'' - začátek
|idilan
|}
 
==Osobní zájmena==
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
! colspan="2" rowspan="2" |
! rowspan="3" |1. osoba
! rowspan="3" |2. osoba
! colspan="3" |3.osoba
|-
! rowspan="2" |Mužský
! rowspan="2" |Ženský
! rowspan="2" |Střední
|-
!
|-
! rowspan="2" |J. č.
!ssalba
|亍卜
|久凵
|丰己中了
|日去了
|昍丿大
|-
!latinka
|ma
|du
|kreos
|nyaes
|nney
|-
! rowspan="2" |Mn. č.
!ssalba
|卜孓
|久凵
| colspan="3" |了卜
|-
!latinka
|asx
|du
| colspan="3" |sa
|-
|}
==Slovní druhy==
 
{| class="wikitable sortable jquery-tablesorter" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 800px;"
 
|-
! scope="col" |Slovní druh
! scope="col" |Nissiisky
! scope="col" |Koncovka Ssalba
! scope="col" |Koncovka Latinka
|-
|Podstatné jméno
|丨乚囗 了囗乚丿亍卜눈
|눈/룰
|Nun/Eun Lul/Eul
|-
|Přídavné jméno
|日丨了囗乚丿亍卜눈
|니
|Ni
|-
|Zájmeno
|了凸乚丿亍卜눈
|''není''
|''není''
|-
|Číslovky
|己丨刀回눈
|''řadové:''아
|A
|-
|Slovesa
|丰囗日丨亍卜눈
|''záleží na zájmenu''
|''záleží na zájmenu''
|-
|Příslovce
|丁厶久눈
|''není''
|''není''
|-
|Předložky
|日个日눈
|''není''
|''není''
|-
|Spojky
|丁凵卜눈
|''není''
|''není''
|-
|Částice
|久丿亖눈
|''není''
|''není''
|-
|Citoslovce
|丁去눈
|''není''
|''není''
|}
csadmin, csadmins
3 663
editací

Navigační menu