Registrace je dostupná na hlavní stránce.

Strana za obnovení Československa

Z Mikronárody Wiki
(přesměrováno z SOČ)
Přejít na: navigace, hledání

Strana za obnovení Československa (slovensky Strana za obnovenie Československa, zkratkou SOČ) byla československá politická strana registrovaná 24. ledna 2018 v ČR a 2. února téhož roku rovněž v SR. Jejím hlavním programovým bodem byla obnova Československé republiky podle prvorepublikových hranic (tj. Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko a Podkarpatská Rus). Po splnění tohoto úkolu tato strana (respektive její předsednictvo) tvořila tvořila prozatímní vládu ČSR. Zanikla dne 21. března 2018.

Historie

Strana byla oficiálně zaregistrována v České republice dne 24. ledna 2018, na Slovensku 2. února 2018. Prvním předsedou SOČ v Čechách se stal současný předseda vlády ČR František Koblanský, na Slovensku to byl Jožo Orchůň. 7 dní po registraci strany u Ministerstva vnitra ČR vznikla rovněž tzv. Vojska národního sjednocení (VNS). Ty byly de facto armádou tehdy neexistujícího Československého státu. Členové SOČ přirivnávali VNS k čs. legiím za 1. světové války.

První úspěch ve volbách

SOČ získala nejvíce hlasů ze všech kandidujících subjektů ve volbách do Parlamentu České republiky, konaných dne 1. února 2018. Předseda strany F. Koblanský tak získal post předsedy vlády ČR. Vítězství členy strany těší o to více, že SOČ byla registrována Ministerstvem vnitra ČR pouhých 8 dní před volbami.

Registrace na Slovensku

Den po vítězných volbách v Čechách byla SOČ regustrována na Ministerstvu vnitra Slovenské republiky. Předsedou strany se stal Jožo Orchůň.

Volby v MR

10. února 2018 se uskutečnily volby do NR Moravské republiky. SOČ byla jedním ze čtyř kandidujících subjektů. Kandidovala pod číslem 2, do MNR se sice dostala, ale s ne moc dobrým výsledkem.

Obnova Československa a sjednocení SOČ

Když se v březnu 2018 obnovilo Československo (s velkou zásluhou SOČ), česká, moravská i slovenská odnož se spojily v jednu celostátní stranu. Její předsednictvo tvořila prozatímní vládu ČSR.

Rozpad SOČ

Dne 21. března se strana rozpadá a krátce poté se konaly volby do jednokomorového Parlamentu ČSR. Lidé jako Orchůň nebo Koblanský z čechoslovakistického křídla SOČ si založili Národně sociální stranu lidovou (NSSL), která ve volbách skončila na třetím místě.