Právní formy podniků v SSSR

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

V SSSR bylo 7 právních forem podnikání. Z toho byly 4 státní, 2 soukromé a 1 pro podnikání cizích států.

Státní podnik

Zakládal ho stát zakladatelskou listinou. Byl řízen socialistickou samosprávou pracujícího kolektivu. Statutárním orgánem byl ředitel. Byl odpovědný socialistické samosprávě.

Národní podnik

Zakládal ho stát zakladatelskou listinou. Byl řízen Předsednictvem, které volil Národní sovět SSR. Ředitel podniku byl odpovědný Národnímu sovětu SSR.

Družstvo

Zakládala skupina občanů zakladatelskou smlouvou. Ta také stanovila řídící orgány.

Jednotné zemědělské družstvo

Zakládali ho občané smlouvou o společném hospodaření. Bylo řízené představenstvem voleným členy JZD. V čele předsednictva byl předseda. Volilo ho předsednictvo.

Školské zařízení

Spravovala ho Rada rodičů, která volí ředitele školy. Radu rodičů volili rodiče žáků. Školská zařízení zakládal Národní výbor.

Soukromý podnik

Zakládala ho soukromá osoba na Národním výboru zápisem do Rejstříku soukromých podniků. Byly přísně kontrolovány, aby zde nedocházelo ke kapitalistickému vykořisťování.

Podnik spřáteleného státu

Zakládal spojenecký stát mezinárodní smlouvou. Správu si stanovoval zřizovatel. Byly také přísně kontrolovány, aby zde nedocházelo ke kapitalistickému vykořisťování.