Registrace je dostupná na hlavní stránce.

Poradce Klitzibürgský

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Přejít na: navigace, hledání

Poradce Klitzibürgský je druhý největší post v Klitzibürgu. Pomáhá velkovévodovi řešit různé situace, sám může navrhovat zákony a v nepřítomnosti velkovévody přebírá veškerou moc. Tento titul náleží knížetm z Erganburgu.