Pardubicko

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
(přesměrováno z Pardubická lidová republika)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Pardubická lidová republika
People's Republic of Pardubice (angličtina)
Vlajka
Vlajka
Státní znak
Znak
MottoAll for our country (angličtina)
česky: "Vše pro naši zemi"
Mapa PLR Lepsi.png
Pardubice
čeština, angličtina
Uznávané jazyky
slovenština
 • Češi
 • Slováci
 • Romové
 • Ostatní (vč. neuvedených)
pardubák, pardubačka
Vláda
Prezidentská republika
Legislatura
Kongres lidové reprezentace
Státní senát
— křesel
9
Lidové shromáždění
— křesel
30
Vznik
• Revoluce
17. říjen 2022
• Nárokované
79,2 km²
• Vodní plochy
0,11 km²
Časové pásmo
(UTC+1)
Formát data
DD.MM.YYYY
Předcházející
Pardubické království

Pardubická lidová republika (anglicky: People's Republic of Pardubice) je mikronárodem v České republice. Vznikla revolucí a svržením panovnice Pardubického království dne 17. října 2022. Její území je tvořeno městem Pardubice o rozloze 79,2 km². Dle Ústavy je prezidentskou republikou, unitárním státem a bikameralismem zavázaným svému občanskému lidu. Aktuálně se nachází v revoluční fázi, proto nemá psanou Ústavu a psané zákony. Vládcem a otcem zakladatelem je Sir Franklin Underwood, který drží pozici Předsedy Revolučního lidového Kongresu, de iure úřad prezidenta. Včetně Ústavy tvoří právní stát i ústavní zákony a Deklarace práv a životních jistot. Mezinárodně je republika územně uznána Senderskou demokratickou republikou a Arcivévodstvím Schwarzwald.

Historie

17. října 2022, v den revoluce, nechal Sir Franklin Underwood svrhnout panovnici Pardubického království, které bylo de facto v bezvládí. Revoluci nepředcházela žádná konfrontace s panovnicí či jiný konflikt mimo revoluci a proto společnost zmítá mnoho legend proč k samotné revoluci došlo. Nejznámější a nejvíce přijatou legendou týkající se lidové revoluce je "Legenda o krvavém Grahamovi".

Legenda o krvavém Grahamovi

Graham byl údajně dřevorubec, který žil na kraji města Pardubice a většinu svého času strávil v lese kácením poškozených, narušených či nemocných stromů. Les ve kterém pracoval, ale nebyl jeho, byl šlechtice, který přilehlou oblast ovládal a vlastnil. Proto měl Graham se šlechticem dohodu, že bude kácet pouze stromy, které nevypadají v lese hezky a budou lepší na zpracování. Zároveň část dřeva přirozeně připadla šlechticovi, jakožto vlastníkovi tohoto lesu. Nikdy, ale nebylo řečeno co se stane, pokud Graham dohodu poruší.

Jednoho příjemného letního dne Graham vyrazil ze svého příbytku, rozloučil se se svou ženou a dvěma dětmi a začal obchůzkou území, ve kterém poslední dobu nekácel. Překvapilo ho, že nenašel jediný nehezký či nezdravý strom a na konci dne se udiveně vrátil domů. Celou situaci popsal své ženě a přes jejich špatný finanční stav se dohodli, že pokud zítra nenajde poškozený či nehezký strom, bude muset prodat větší část dřeva než mu náleží dle dohody se šlechticem. Druhý den byl Graham opět překvapen, když nenašel jediný poškozený strom a proto se znovu na konci dne vrátil domů. Žena mu vynadala proč nepokácel zdravý strom a on jí připomněl dohodu se šlechticem. Třetí den dohodu musel porušit, vydal se totiž do města prodat větší část dřeva než mu náležela a během prodeje potkal šlechtice na svém koni. Šlechtic obhlédl kusy dřeva a zeptal se Grahama zda kácel letos více. Graham se rozhodl být upřímný a slíbil, že dodá část dřeva, která náleží šlechticovi. Ten seskočil ze svého koně, vytasil meč a přikázal Grahamovi se vrátit domů za rodinou. Celou cestu ho šlechtic následoval až domů, kde Grahama donutil slíbit vrácení ukradené části dřeva, ten přirozeně souhlasil, ale šlechtic i tak vzal sekeru a usekl jeho ženě ruku před zrakem dětí. Bezmocný Graham se zbytek dne staral o svou ženu, která v noci skonala. Proto si slíbil, že bude konat správně a dle pravidel.

Celé léto Graham dřel v lese a snažil se dorovnat dluh, který si u šlechtice utvořil. Musel se také starat o své děti, což ho výrazně omezilo v jeho práci. Nebyl schopný dluh splácet, měl příliš mnoho záležitostí a lesu se dařilo. Graham si přesto snažil hledět svého a pilně pracoval, jednoho podzimního dne se, ale vrátil domů a čekal na něho šlechtic. Vyptával se kde je zbytek jeho dluhu, že mu trvalo příliš dlouho a šlechticovi dochází trpělivost. Graham řekl, že zbytek nemá a proto mu šlechtic nabídl, že si vezme jedno z jeho dětí za zbytek dluhu. Proti takové nabídce se Graham ohradil, až to šlechtice urazilo a proto mu oznámil, že si jedno dítě vezme jako úrok. V ten moment vzal Graham svou sekeru a sťal šlechticovi hlavu. Jeho vzestup vůči autoritě má být symbol revoluce a existují konspirační teorie, že právě krvavý Graham se zjevil vládci v období revoluce.

Moderní historie

Po revoluci odehrané 17. října 2022 požádal Sir Franklin Underwood lid republiky, aby složil Revoluční lidový Kongres a každé území či lokální složka moci poslala svého reprezentanta. Proto neexistuje počet mandátů či křesel v revoluční legislativě. První zasedání Kongresu proběhlo ještě v den revoluce a jmenovalo do funkce Předsedy Kongresu Sira Franklina Underwooda. Dále schválilo základ Ústavy, Deklarace práv a životních jistot a volebních zákonů pro budoucí Kongres lidové reprezentace, tedy Státní senát a Lidové shromáždění. Revoluční lidový Kongres zasedá nepřetržitě s přerušenými jednáními do svobodných voleb, kdy bude zvolen 1. Kongres lidové reprezentace.

Správní členění

Městské části a správní obvody

Vyobrazení městských částí a správních obvodů na území Pardubické lidové republiky

Celkem tvoří Pardubice 26 městských částí a jejich území čítá 79,2 km². Městských částí, které sousedí s mikronárodem Schwarzwaldem je 6 (Staročernsko, Studánka, Pardubičky, Drozice, Mnětice a Hostovice u Pardubic). Správních obvodů je celkově 6 a jsou základní místní buňkou pro reprezentaci lidu v jejich blízkém okolí. Jednotlivé správní obvody spravují svůj majetek a udržují ho pro blaho občanů, součástí majetku je i místní infrastruktura.

 • Pardubice I – Bílé Předměstí (část), Pardubice-Staré Město, Zámek, Zelené Předměstí (část)
 • Pardubice II – Polabiny, Cihelna, Rosice (část)
 • Pardubice III – Bílé Předměstí (část), Drozdice, Hostovice, Mnětice, Nemošice, Pardubičky, Staročernsko, Studánka, Žižín
 • Pardubice IV – Dražkovice, Nové Jesenčany, Zelené Předměstí (část)
 • Pardubice V – Lány na Důlku, Opočínek, Popkovice, Staré Čívice, Svítkov, Zelené Předměstí (část)
 • Pardubice VI – Doubravice, Ohrazenice, Rosice (část), Semtín, Trnová

Geografie

Nárokované území dohromady čítá 79,2 km², včetně území není pouze centrum hlavního města a prezidentský palác, ale i jeho městské části a správní obvody. Sousedním mikronárodem PLR je Arcivévodství Schwarzwald, které si nárokuje oblast Černá za Bory. Dalšími dálkově blízkými mikronárody jsou Senderská demokratická republika, Vyrlejsko a Firburské vévodství.

Vodní plochy

Dohromady tvoří cca 0,11 km², nejsou strategické, ale spíše rekreační. Několik vodních ploch slouží i k rybolovu. Matiční jezero je mrtvé rameno řeky Chrudimky a původně sloužilo na její regulaci, aktuálně v zimě slouží jako přírodní kluziště. Rybník Velké jezero je centrem rybolovu celé republiky, má i několik přilehlých jezer pro pěstování ryb.

 • Netušílek, Staré Čivice (cca 0,3 ha)
 • Jezero Bajkal, Pardubice (2,0 ha)
 • Matiční jezero, Pardubice (1,68 ha)
 • Rybník Velké jezero, Pardubice (5,0 ha)
 • Hatě u Hostovic, Hostovice u Pardubic (0,7 ha)

Politický systém

Exekutiva

Úřad Prezidenta republiky

Aktuálně není zvolen prezident ve funkci úřadu. Pravomoce úřadu prezidenta převzala prozatímní pozice Předsedy Revolučního lidového Kongresu, kterou drží Sir Franklin Underwood. Prezident je volen přímou volbou v demokratických a svobodných volbách na celém území Pardubické lidové republiky. Jejich řádnost a správnost určuje speciální volební zákon do úřadu prezidenta republiky. Má právo vydávat dekrety, které mají právně silnější hodnotu než zákony. Ústava nestanovuje funkční období prezidenta. Prezident není odpovědný nikomu jinému než svému lidu.

Úřad Viceprezidenta republiky

Aktuálně není jmenován viceprezident ve funkci úřadu. Viceprezident je jmenován prezidentem republiky bez nutnosti schválení správnosti této volby. Viceprezident předsedá Kabinetu ministrů a v případě úmrtí či neschopnosti výkonu úřadu prezidenta, za stanovených podmínek, přebírá veškeré pravomoci úřadu prezidenta.

Kabinet ministrů

Předsedou je viceprezident republiky. Je poradním orgánem pro prezidenta republiky, který jeho členy může volně odvolávat a jmenovat bez nutnosti schválení správnosti své volby.

Úřad Člen kabinetu Stranická příslušnost Nástup do úřadu Odchod z úřadu
Ministr zahraničí - - - -
Ministr vnitra a obrany - - - -
Ministr spravedlnosti - - - -
Ministr financí a místního rozvoje - - - -
Ministr kultury - - - -
Ministr obchodu a průmyslu - - - -
Ministr životního prostředí - - - -
Ředitel Lidové státní služby - - - -

Legislativa

Kongres lidové reprezentace je složení Státního senátu a Lidového shromáždění. Aktuálně nejsou vyhlášeny volby do obou komor a obě nemají stanovené volební období. 1. Kongres lidové reprezentace bude na společné schůzi zasedat pouze jednou a to při první a poslední nepřímé volbě prezidenta republiky.

Mezinárodní vztahy a diplomacie

Reprezentativní logo Ministerstva zahraničí PLR

Veškeré mezinárodní vztahy a diplomatické komunikace řídí Ministerstvo zahraničí Pardubické lidové republiky. Nejvyšším diplomatickým představitelem je prezident republiky a ministr zahraničí. PLR v zahraničí nemá žádný zastupitelský úřad nebo konzulát.

Stát nebo mikronárod Dohoda nebo smlouva Stav Datum ratifikace Datum uzavření
Arcivévodství Schwarzwald Dohoda o uznání nároků na území Platná 21. 10. 2022 21. 10. 2022
Senderská demokratická republika Dohoda o uznání nároků na území Platná 18. 10. 2022 18. 10. 2022

Politické strany

Logo Lidové nacionalistické a socialistické strany (LNSS)

Lidová nacionalistická a socialistická strana

Zakladatelem strany a jejím předsedou je Sir Franklin Underwood. Jedná se o nacionalistickou stranu, která má izolační postoj v mezinárodních vztazích, tím se snaží zachovat integritu a stabilitu národa. Zásadní je i socialistická stránka ideologie strany, která naprosto upřednostňuje volný trh, ale lpí na vlastnictví národních podniků. Silně vyzdvihuje tradiční rodinné hodnoty a konzervativní prvky vládnutí. Je pevně vázána na službu lidu a hájení jejich zájmů a blahobytu z vládní úrovně.

Aktuálně nedrží žádné mandáty v exekutivě ani legislativě. De iure drží jediný možný mandát a to pozici Předsedy Revolučního lidového Kongresu.

Průmysl a obchod

Chemický průmysl

Paramo

Lidové rafinerie Paramo

Lidová rafinerie Paramo byla znárodněna 20. října 2022, aby sloužila k výrobě pohonných hmot, motorových olejů a maziv. Samotný název Paramo je akronym pro "Pardubická rafinérie minerálních olejů". Paramo spadá pod Ministerstvo obchodu a průmyslu, které řídí produkci dle národní poptávky. Produktová poptávka volného trhu je aktuálně druhořadou vůči národní poptávce. Aktuálně areál rafinerie poměrně chátrá a budou nutné zásadní rekonstrukce infrastruktury a produkční mechaniky, aby byla v plné výrobě národně důležitých produktů. Státní rozpočet nepočítá s dotacemi pro podporu produkce a rekonstrukce infrastruktury a mechaniky.

Synthesia

Společnost zaměřená na výrobu celulózy, pigmentu a barviv a organických sloučenin. Sídlí v Semtíně, správním obvodu Pardubic, v rámci industriální zóny a poblíž společnosti Explosia. Mezi poptávající produktů Synthesie patří například výrobci nátěrových hmot, tiskových barev, zpracovatelé barev a pigmentů pro textilový průmysl, koželužny, papírny, farmaceutické a zbrojařské firmy, producenti kosmetiky nebo zemědělské podniky. Speciální jednotka SemtinZone se stará o logistiku v rámci celého areálu výroby společnosti a zároveň spolupracuje s dalšími průmyslovými podniky v okolí, aby společně zajistili vyšší produkci.

Je rozdělena na čtyři produkční jednotky, které se zaměřují na speciální výrobu:

 • Jednotka organické chemie
 • Jednotka nitrocelulózy
 • Jednotka pigmentů a barviv
 • Jednotka SemtinZone

Explosia

Pardubická lidová továrna na výbušné látky (Explosia) byla znárodněna společně s rafinerií Paramo dne 20. října 2022. V případě občanské války nebo jiného konfliktu si tak národ zajišťuje bezpečnost. Historicky je továrna známá pro vyvinutí plastické trhaviny Semtex, název se skládá z názvu území "Semtín" a výbušnina v anglickém jazyce "Explosive". Výroba je národně důležitá pro zásoby vojenského materiálu, vzhledem k výrobě trhavin a střeliva. Zároveň vytváří možnost exportu vojenského materiálu do zahraničí a možnost vytvořit hlubší obchodní, vojenské a diplomatické vztahy.

Reprezentativní logo Ministerstva obchodu a průmyslu PLR, které spravuje rafinerii Paramo a továrnu Explosia.

Explosia a Synthesia úzce spolupracují, vzhledem k potřebě chemických sloučenin ve zbrojní výrobě. Zároveň továrna Explosia využívá logistickou jednotku SemtinZone pro ochranu a převoz vysoce nebezpečného materiálu. Ochranu areálu zprostředkovává i Ministerstvo vnitra a obrany Pardubické lidové republiky.

V továrně zároveň sídlí Lidový výzkumný ústav průmyslové chemie, který se zaměřuje na vývoj nových technologií vojenského materiálu.

Explosiu spravuje Ministerstvo obchodu a průmyslu ve spolupráci s Ministerstvem financí a místního rozvoje, vzhledem k její důležitosti v rámci národní bezpečnosti. Továrna je aktuálně ve špatném stavu a nemohou se zde plně dodržovat bezpečnostní nařízení, proto je výroba zásadně omezena. Státní rozpočet nepočítá s dotacemi pro podporu produkce a vývoj průmyslu.

Kultura

Média

Mediální logo FOKS News

FOKS News

Příklad vysílání zpráv FOKS News

Televizní, rádiové a tiskové médium, které je akciovou mediální společností. Nejvysílanějším pořadem jsou televizní zprávy, které přináší nejaktuálnější informace a reportáže z celé republiky. Televizní vysílání pokračuje nepřetržitě s tím, že noční vysílání obsahuje pouze oblíbenou národní hudbu. Známými jsou také národní pořady, které například představují život průměrného občana pracujícího v průmyslu a jeho vtipné zážitky s přáteli nebo například pořad o ženě v domácnosti a její neúspěšné snahy nalézt práci v tvrdé komunistické společnosti.

Největším akcionářem je Pardubická lidová republika s podílem cca 80 % akcií. Médium je kontrolováno a dotováno Ministerstvem kultury PLR a speciální komisí Lidového shromáždění pod názvem Komise svobodné mediální kontroly. Tato komise zároveň navrhuje radní do Rady FOKS News prezidentovi republiky, který radní musí schválit nebo odmítnout. V případě podezření na omezování svobody tisku či slova může komise započít vyšetřování nebo toto vyšetřování může navrhnout prezident republiky.

Rádiové vysílání představuje aktuální zprávy, rozhovory s různými osobnostmi a samozřejmě neoblíbenější hudební hity, které každého doprovází na jeho cestách. Mediální skupina nyní zvažuje návrat k rádiovým seriálům, které by byly namluvené dabéry a obsahovali by upravené známé televizní pořady.

Tiskové médium je méně známé a méně prodávané kvůli jeho vyšší ceně. Většinou obsahuje aktuální zprávy a reklamy lokálních či národních společností, občas obsahuje i dětské stránky na zábavu dětí či křížovky na zábavu dospělých. Nedělní vydání FOKS News obsahuje i velkou reportáž s vybranou známou osobností z politiky, kultury, vzdělání, vědy nebo obecně známou osobnost.

Právní stát

Ústava je nejvyšším základem právního státu, následují ústavní zákony, Deklarace práv a životních jistot, posléze prezidentské dekrety a finálně platné zákony.

Ústava

První "revoluční" Ústava je základním formátem pro vznik samostatného mikronárodu a uvádí pouze základní informace o rozložení politické moci ve státě nebo o demokratickém procesu voleb. Tento základní předpis schválil Revoluční lidový Kongres dne 17. října 2022 včetně volebního zákona do Lidového shromáždění a Státního senátu a Deklarace práv a životních jistot (DPŽJ). První zvolený Kongres má za úkol zvolit prezidenta, není totiž prostor pro troje volby. Je také uvedeno, že se má jednat o první a poslední nepřímou volbu prezidenta. V preambuli Ústavy je uvedeno, že je republika zavázána svému občanskému lidu a jejich potřebám.

Ústavní zákony

Kongres lidové reprezentace zatím nepřijal žádný ústavní zákon, protože nemá funkční období.

Deklarace práv a životních jistot

Zajišťuje rovnoprávnost a svobody všem občanům Pardubické lidové republiky, existuje součástí ústavního uspořádání, aby její vážnost nebyla přehlížena a její platnost nebyla zpochybňována nebo narušována.

Sbírka zákonů

Rok 2022

Zákon č. 1/2022 Sb. o občanství - základní informace o občanství v Pardubické lidové republice, podmínky pro zisk občanství a podmínky pro ztrátu občanství.