Novoslovanská rodina jazyků

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Novoslovanská větev jazyků (moravsky novoslověnska vetev jazêku, nissiisky 刀卜丰丨了乚卜山丿日퍼 山丿刀丿丁 亍卜乚룰 

Kadímesdádoupatrasovouažížalkoujulčou.png

[takislavenpeo veteb malkake/noveoslavenpeo vetey yasikake]) je rozsáhlá větev jazyků, které spojuje totožná gramatika a podobná slovní zásoba. Dříve se do větve počítala moravština a nissiiština. Větev má společno s indoevropskou větví, konkrétně slovanskou rodinou a přes nissiištinu také altajskou větev, konkrétně koreanickou rodinu jazyků kvůli společné minulosti Meknijska a Koreje. Nyní se od novoslovenství upouští, jelikož nissiiština měla se slovanskými jazyky velmi málo společného.

Společné rysy jazyků

Jazyky jsou flektivní a gramatika je podobná (nissiiština je ale jazyk aglutinační a gramatikou je blíže jeseničtině). Slovní zásoba je také podobná, sic vzdáleně.

Jazyky větve

Moravština

Dialekty

Hanáčtina

...

Nissiiština

Dialekty

  • Spisovná nissiiština
  • Yeojuský dialekt - otevřené vyslovování všech samohlásek
  • Thornština
  • Tokinavský dialekt
  • Popekijština