Návrh SKSČ na Ústavu ČSFR

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Sjednocená komunistická strana Československa představila Národní frontě ČSFR svůj návrh nové československé ústavy. Má nahradit mnohokrát upravovanou ústavu z roku 1960, která byla prakticky zrušená prozatímním státním zřízením.

Tento návrh ústavy by učinil z Československa socialistickou federativní republikyu. Státní občanství by bylo dvojí - federace a republiky. Státní území by bylo možno měnit jen ústavním zákonem. Hlavní město by byla Praha. Československo by se podle ní stalo trojfederací Čech, Moravy a Slovenska.

Návrh obsahuje výčet základních práv a povinností.