Mikronárody Wiki:Další jazyky

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Na MicroWiki lze tvořit články i v dalších jazycích. Vedle češtiny a angličtiny lze psát i nissiisky, jesenicky, lorynsky atd.

Na konec článku napište

[[prefix:název článku v daném jazyce]]

Například

[[nsm:大丶己丶丁丶日]]

Nezapomeňte v cílovém článku dát i návrat na českou verzi!

Prefix Jazyk Jak vypadá link Stát
cs Čeština Čeština mezinárodní
en Angličtina English
mor Moravština Moravština Morava
cs-mky Meknijská čeština Čeština (Meknijsko) Meknijsko
nsm Nissiiština 岛말
nsm-mpr Nissiiština (MLDR) 岛말 (韩岛국소)
nsm-lat Nissiiština (latinka) niyiMal
nsm-mpr-lat Nissiiština (MLDR, latinka) nissiMal (mèknissGùgSò)
nsm-megusa Nissiiština (písmo Megusa) 岛말 (卜己卜니)
esa Esagitština 丿了卜己卜乚므랄
esa-lat Esagitština (latinka) esaralMlal
thr Thornština 刀大囗己먈
thr-lat Thornština (latinka) ThorMhal
bob Bobanština Nijimal Radoslávie
jes Jeseničtina Jesen´śprék
lor Lorynština Ωϥψ Lurk
men Menderština mendersMar Mendersko