Mikołaj III.

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Mikołaj III. Napoléon z Ôrłowyij Dąmbroffski-Bednarz
Znak
Velkocísař Orlovský
Předchůdce funkce vznikla
Patriarcha ŽJCPOV
Předchůdce Jiří Pech
Osobní informace
Narozen Velký pátek, 33 minut po půlnoci
Karviná-Ráj
Rodné jméno Mikuláš Bednarz
Občanství Orlovsko Orlovsko

Česká republika Česká republika
Frýmensko Frýmensko
Vyrlejsko Vyrlejsko
Galenolie Galenolie
Mendersko Mendersko

Národnost Polák, Čech, Orlovák
Etnicita Čech s hlavně s Polskými kořeny, míchajících se s Švédskými.
Politická strana Swobodność (Předseda)
Další spojitosti
s politikou
DOMOV (Místopředseda)
Bydliště Sokółów-Mattencloitburg Orlovsko Orlovsko
Alma mater Orlovské Gymnázium a Obchodní Akademie (stále studuje)
Zaměstnání Politik
Náboženství ŽJCHV, Evangelicismus

Mikołaj III. Napoléon z Ôrłowyij Dąmbroffski-Bednarz celým jménem Jeho Velkocísařské veličenstvo Velkocísař Orlovský, jeho Přesvatost patriarcha Žlutoježíské církve Pravoslavné Orlovského vyznání, jeho veličenstvo Král Ostravský, Arcibiskup Frýmenský, Ctihodný Velmistr Napoléon všech regulérních lóží a svatostánku a tajemství Bednářského, Vznešený kníže svatostánku a tajemství Bednářského Lóže Českých Bratří Sofiáše, Kníže Sokółówski, Bažinský, Ostravsko-Porębský, Karvinský, Markrabě Bohumínský, Bludovický, Cierłický, Fryštátský, Solecký, Dębowiecký, Jestřebský, Hrabě Chałupievský, Přívozecký, Zamarský, Trapànský, Baron Porębský Šenovský, Bystřický, Kunčický, Křižanovický, Strombolský, Vulcanský, Dětmarovický, Darés Porębských Romů, Rytíř Rudyszwaldský, Zdrójovský, Doubravský, Všekozák Beskydský, Zbojník Beskyd Orlovských, Lord protektor Soběšovický, Blaujacke Žermanický Mikołaj III. Michael Dezider Kilian Ryszard Rudolf Waldemar Pawół Błażej Nikolaj Napoléon z Ôrłowyij Władysław Folwartschny Dąmbroffski-Bednarz z krve Mattencloitů - Baronů Orlovských i pokračovatel moudrosti rodu Mattencloitů, prorok Spásy, vládce a ochránce všech občanů, víry a morálky zvolen z vůle Boží jakožto následovník Ježíše Krista našeho pána a spasitele. Je Velkocísař Orlovska, jenž založil.

Jméno

Celkově je jeho jméno založeno na tradicích a titulích v Orlovsku, Frýmensku, Svobodných Bednářech atd. Celkově jsou tyto tituly a fráze součástí Mikołajova jména a symbolizují jeho význačnou roli jako panovníka a duchovního vůdce OEVC, který spojuje politiku, náboženství a kulturu v OEVC. Protože je toto jméno velmi dlouhé požívá častěji variantu Jeho velkocísařské veličenstvo Velkocísař Orlovský, Jeho Přesvatost patriarcha ŽJCPOV Mikołaj III. Napoléon z Ôrłowyij Dąmbroffski-Bednarz z krve rodu Mattencloitů zvolen z vůle Boží. Jeho rodné jméno je Mikuláš Bednarz, brzy ale začal požívat polskou variantu Mikołaj pod kterou ho zná většina lidí dodnes. Příjmení Dąmbroffski přijal začátkem Července neboť se chtěl oddálit od svého otce. Toto příjmení si zvolil po polském národním hrdinovi Dąbrowskiem ale místo klasického w používá ff kvůli větší originality. Mikołaj III. si říká Kvůli šlechtického původu neboť 2 muži před ním se jmenovali Mikuláš z Mattencloitu. Jméno Michael používá neboť se chce nechat pokřtít tímto jménem. Další jména jenž jsou jeho osobní jsou buď

  1. jména, která jsou jeho občanská (Mikołaj III. Michael Napoléon z Ôrłowyij Dąmbroffski-Bednarz)
  2. jména, kterými se měl jmenovat (Kilian, Ryszard, Rudolf)
  3. jména, která jsou dědičná pro daný titul (Dezider, jakožto král Romů)
  4. jména, kterými se jmenovali jeho mužští předci vzestupně (Waldemar Pawół Błażej Nikolaj)
  5. jména, která přiajal z evangelické tradice (Władysław Folwartschny)

Vládní Filozofie

Mikołaj III. je znám svou teokratickou vládní filozofií, která zdůrazňuje náboženskou morálku, etiku a principy jako základ pro spravedlivou a harmonickou společnost. Jeho politické rozhodnutí jsou často spojena s náboženskými hodnotami a věroukou ŽJCPOV.

Sociální Spravedlnost

Panovník se také aktivně angažuje ve snaze dosáhnout sociální spravedlnosti v OEVC. Snaží se minimalizovat chudobu a nerovnost a zajišťuje, aby všichni občané měli přístup ke zdravotní péči a základním sociálním službám.

Národní Identita

Mikołaj III. je považován za ochránce národní identity OEVC. Jeho vláda podporuje tradiční zvyky, řemesla a folklor, což pomáhá udržet jedinečnou kulturní identitu státu.