Menderské parlamentní volby 2023/1

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Logo volby Mendersko 2023-1.png
Menderské parlamentní volby 2023/1
2022/3
24. až 26. února 2023
2023/2→
Účast: 100,00 % 5,88 %
LiK logo 1.png
TRD logo 1.png
MSM logo 1.png
Strana
LiK
Koalice SSM a OLS
TRD
MSM
Volební lídr
Kutnix cat 2.png
Stefan Kutnix
Šťastný summit oříznutý.png
Jan Šťastný
Znak KM.png
Mikuláš Göth
Počet hlasů
12
4
2
%
66,67 %
22,22 %
11,11 %
rozdíl oproti minulým volbám
6,67 %
[1]
2,22 %
8,89 %
Počet získaných mandátů
3 / 4
1 / 4
0 / 4
do většiny
0
2
3

Páté volby do Rady národa neboli první parlamentní volby v roce 2023 probíhají mezi dny 24. až 26. února 2023. Termín voleb byl oficiálně ohlášen 12. února 2023. Kandidaturu podaly tři politické subjekty - Liberální koalice, první koalice v historii knížectví, která se skládá z SSM a OLS; Technokracie a rozumová demokracie a Monarchistická strana Menderska. Volební účast se ze začátku voleb jevila nízká, přesto však znovu překonala dosavadní rekord v historii knížectví. Odvolio všech 100 % (19) oprávněných voličů.

Pozadí

Logo Knížcího soudu, který usvědčil dva občany z rozvracení státu

Po oznámení výsledků předchozích voleb prohlásila Monarchistická strana Menderska, že jejich předseda je hippie Ježíš a přislíbili jejich snažení v Radě národa. David Reiský znovu obhájil 11. listopadu 2022 funkci regenta a Stefan Kutnix I. funkci místopředsedy Rady národa. Komodzsen A. Szutansky byl 13. listopadu 2022 za činy rozvracení státu odsouzen Knížecím soudem k odebraní občanství, také dostal ban na serveru Menderska. Spolupachateli Jánosu Peteru Szesekovenovi byl odebrán volební kód a právo být volen na dobu neurčitou. Odsouzení plánovali rozdělení Menderska mezi Vyrlejsko, Sendersko a Klitzibürg, nebo změnu státního zřízení na republiku. Také narušovali průběh těchto voleb, jelikož nevyhrávala recesistická anarchistická Monarchistická strana Menderska, Szutanský pronesl, že provede genocidu voličů Svobodné strany Menderska a Občanské liberální strany. U soudu sdělil, že knížete postřílí, což se dá pokládat za tzv. poslední kapku.

Logo série rozhovorů s knížetem - Brinsinun texte. První rozhovor se uskutečnil v tomto volebním období.

Po oficiálním vzniku Menderské vlastenecké fronty, 27. listopadu 2022 János Peter Szesekoven raději odešel z Menderska. Ve stejný den také zveřejnil ÚPOD informace o sklizni plodin, za rok 2022 se sklidilo 371 kilogramů všech plodin. Následujicí den poprvé kníže uděloval státní vyznamenání k 3. výročí vzniku prvního menderského státu. Dostali je tři lidé - Jan Šťastný, Tomáš Falešník a Tomáš Kracík. Poté, co Komodzsena A. Szutanského Krležsko obvinilo z vyzrazení tajných informací a co začala Krležská vojenská operace v Sendersku, stálo Mendersko na straně Krležska. Dne 3. února 2023 přijala Rada národa Zákon o rovnoprávnosti, který zrovnoprávnil práva LGBT komunity, k té podle odhadů patří až 20 % občanů. Před tím, než byly vyhlášeny tyto volby, čekalo Mendersko druhé výročí v tomto volebním období a to 2. výročí vzniku knížectví - 11. února. Novinky menderské si tedy připravily první rozhovor s knížetem. Ten se rozhodl po rozhovoru vyznamenat Davida Reiského, tehdejšího regenta, za dlouhou službu Mendersku.

Volební debata

Volební debata se konala netradičně již v sobotu, 18. února 2022. Jindy se debaty konaly až ve středu, či neděli. Zúčastnili se jí David Reiský a Stefan Kutnix (LiK), Jan Šťastný (TRD) a Mikuláš Göth (MSM). Mezi hlavní témata debaty patřila mezinárodní diplomacie, plány do budoucna, zákony, národní identita. Došlo i na diskuzi o hrozbách, Stefan Kutnix prohlásil, že se hrozba rozvratu snížila od minulých voleb. David Reiský, za pravicovou část Liberální koalice a regent, řekl, že budoucnost menderské ekonomiky je ve volném trhu a soukromém vlastnictví občanů. Zatímco Jan Šťastný si myslí, že ekonomika v mikronárodu je závislá na postavení státu k ní. Na závěr sdělil Mikuláš Göth, že Monarchistická strana Menderska není promonarchistická, konzervativní a pravicová, nýbrž jsou přesný opak.

Kampaně

V těchto volbách nezveřejnila žádná politická strana svou oficiální kampaň. Pouze Monarchistická strana Menderska prohlásila "Pryč s monarchií."

Průběh

Logo těchto voleb

Volby začaly v 15:00 dne 24. února 2023. Dle průběžných výsledků se očekávalo velké vítězství Liberální koalice, které se nakonec naplnilo. První den se objevily obavy o nízkou účast, volilo "pouze" 68,42 % (13) oprávněných voličů. V posledních volbách již odvolilo okolo 80 %. Druhý den a třetí den voleb ovšem obavy zanikly, zbylí voliči nakonec volili. Účast tak dosáhla na maximální hodnotu - 100 % oprávněných voličů.

Výsledky

Volební mapa těchto voleb

Volby vyhrála Liberální koalice, předvolební koalice Svobodné strany Menderska a Občanské liberální strany, se ziskem 66,67 % (12) platných. Získali tak 3 mandáty. Na druhém místě s velkým závěsem se umístila Technokracie a rozumová demokracie se ziskem 22,22 % (4) platných hlasů. Voliči tedy vyslali do parlamentu i jednoho člena Rady národa této strany. Třetí místo obsadila paradoxně anarchistická a protisystémová Monarchistická strana Menderska se ziskem 11,11 % (2) platných hlasů. Ztratili tak svůj mandát. Volební účast dosáhla hodnoty 100,00 %. Odvolilo všech 19 voličů.

Hlasy
strana %
LiK
66,67 %
TRD
22,22 %
MSM
11,11 %
Mandáty
strana %
LiK
75,00 %
TRD
25,00 %
MSM
0,00 %
Složení Rada národa 2023-1 1.svg
Politický subjekt Hlasy Mandáty
Počet % ± Počet % ±
SSM logo 1.png Svobodná strana Menderska (SSM) 12 66,67 6,67 % 2 50,00 1
OLS logo 1.png Občanská liberální strana (OLS) 1 25,00 0
LiK logo 1.png Liberální koalice (LiK) 12 66,67 6,67 % [1] 3 75,00 1 [1]
TRD logo 1.png Technokracie a rozumová demokracie (TRD) 4 22,22 2,22 % 1 25,00 0
MSM logo 1.png Monarchistická strana Menderska (MSM) 2 11,11 8,89% 0 0,00 1
Neplatné hlasy 1 5,26
Celkem 1 100 4[pozn. 1] 100
Registrovaní voliči/účast 19[pozn. 2] 100,00

Okrsek 1

Hlasy
strana %
LiK
55,55 %
TRD
44,44 %
MSM
0,00 %
Politický subjekt Hlasy
Počet % ±
LiK logo 1.png Liberální koalice (LiK) 5 55,56 5,56 % [1]
TRD logo 1.png Technokracie a rozumová demokracie (TRD) 4 44,44 6,94 %
MSM logo 1.png Monarchistická strana Menderska (MSM) 0 0,00 12,50 %
Neplatné hlasy 1 10,00
Celkem 10 100
Registrovaní voliči/účast 10[pozn. 3] 100,00

Okrsek 2

Hlasy
strana %
LiK
77,78 %
TRD
? %
MSM
22,22 %
Politický subjekt Hlasy
Počet % ±
LiK logo 1.png Liberální koalice (LiK) 7 77,78 6,35 % [1]
TRD logo 1.png Technokracie a rozumová demokracie (TRD) 0 0,00 0,00 %
MSM logo 1.png Monarchistická strana Menderska (MSM) 2 22,22 6,35 %
Neplatné hlasy 0 0,00
Celkem 9 100
Registrovaní voliči/účast 9 100,00

Složení Rady národa

Členy Rady národa se stali Stefan Kutnix (SSM), Petra Šmidorová (nestr. za SSM), David Reiský (OLS), Jan Šťastný (TRD). Monarchistická strana Menderska svůj mandát neobhájila.

Jméno Strana
Stefan Kutnix SSM logo 1.png Svobodná strana Menderska
Petra Šmidorová (nestr.)
David Reiský OLS logo 1.png Občanská liberální strana
Jan Šťastný TRD logo 1.png Technokracie a rozumová demokracie
Kníže
Eric Šmidor -

Volba regenta

David Reiský již neobhajoval funkci regenta. Kandidovalo nejvíce kandiátů v historii tj. 4 kandidáti - Stefan Kutnix (SSM), Jakub von Schlackenwerth, Jan Šťastný (TRD) a Mikuláš Göth (MSM). Třetím regentem se 4. března 2023 nakonec stal Stefan Kutnix, pro něhož zvedlo ruku 80 % členů Rady národa. Na druhém místě se umístil Jan Šťastný, který obdržel jeden hlas. Zbylí kandidáti nedostali žádný hlas.

Kandidát Strana První kolo
Hlasy od členů
Rady národa
%
Stefan Kutnix SSM logo 1.png SSM 4 80
Jan Šťastný TRD logo 1.png TRD 1 20
Jakub von Schlackenwerth NK logo 1.png Nezávislý kandidát 0 0
Mikuláš Göth MSM logo 1.png MSM 0 0
Neplatné hlasy 0
Celkem hlasů 5 100
Počet členů Rady národa/Účast v hlasování 5 100
Funkce Předchůdce Nástupce
Regent David Reiský /OLS/ Stefan Kutnix /SSM/

Povolební vývoj

Poznámky a reference

  1. + nevolený člen Rady národa kníže
  2. s knížetem 20
  3. s knížetem 11

Reference

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Rozdíl vůči součtu výsledku SSM a OLS

Související stránky

Liberální koalice
Technokracie a rozumová demokracie
Svobodná strana Menderska
Občanská liberální strana
Monarchistická strana Menderska
Stefan Kutnix
Menderské parlamentní volby 2022/3

Externí linky

Stránka věnovaná na menderském webu volbám
Video na menderském YouTube kanálu popisující situaci v předcházejícím volebním období