Magistráti (Coronsko)

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Magistráti byly volené pozice v Coronsku. Magistrátí představovali především moc výkonnou a soudní.

Konzul

 1. Konzulové zastupovali výkonnou moc státu.
 2. Konzulové předkládali zákony Senátu či přímo tribuně lidu.
 3. Konzulové zajišťovali pořádek při jednání Senátu.
 4. Konzulové měli právo měnit oficiální kalendář Coronska.
 5. Konzul měl právo vetovat rozhodnutí druhého konzula či senátu. Vetovat rozhodnutí tribuny lidu není povolené.
 6. Konzulové dále velili všem legiím, udělovali státní vyznamenání, měli právo udělovat amnestii vetem Praetorova rozhodnutí, přijímali členy zahraničních misí, sjednávali a ratifikovali mezinárodní smlouvy.

Praetor

 1. Praetor vykonával moc soudní dle platného práva Coronska. Podrobnosti stanovil zákon.
 2. Jakýkoliv občan měl právo apelovat k Praetoroví. Nechť jsou všechny apelace vyslyšeny.

Quaestor

 1. Quaestor spravoval státní finance a státní byrokracii. Byl zodpovědný za nakládání s daty státu, správu veřejných firem.
 2. Vykonával též funkci censora udržováním registru občanů.
 3. Quaestor přezkoumával jednotlivé žádosti o občanství. Kritéria stanovil zákon.

Spojené provincie Coronské

Coronsko