Kurdský stát

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

        Tento článek pojednává o českém mikronárodě, pro území na Blízkém východě navštivte Kurdistán.

Kurdský Lidový Autonomní Stát
Dewleta Xweser a Gelê Kurd (Kurdština (Kurmanji))
Kurdish People's Autonomous State (Angličtina)
Vlajka Kurdského Lidového Autonomního Státu
Vlajka Kurdského Lidového Autonomního Státu se státním znakem
Vlajka Kurdského Lidového Autonomního Státu
Státní Znak Kurdského Státu
MottoBijî azadî. Bijî gel. (Kurdština (Kurmanji))
česky: "Ať žije svoboda, ať žije lid!"
Bajarê Hêvî
Čeština, Angličtina
Uznávané jazyky
Kurdština
Češi, Kurdové, Turci
Vláda
Dikatatura a meritokracie
• Prezidentka lidu
Jaqueline Napoli
• Viceprezident
Aram Hozan Heydari
Legislatura
Sněm lidu
• křesel
5 (částečně obsazeno)
Vznik
• Vyhlášení státu
20.10.2023
• Nárokované
2.395km²
• Kontrolované
2.390km²
• Vodní plochy
0 m²
• Držitelů občanství k 2024
12
0 USD
• Celkem
0 USD
• Na osobu
0 USD
Kupóny (přídělová) (KKP)
Národní zvíře
Karakal

Kurdský Lidový Autonomní Stát (dále KLAS) je diktaturou a meritokracií řízenou její prezidentkou Jaqueline Napoli. Hlavním městem je Bajarê Hêvî. Celková ovládaná plocha je vyměřena na 2 389 211 m² bez nárokovaných území. Nárokovaná území mají celkovou plochu 4 931 m².

Vláda

De jure obsahuje zvolenou prezidentku lidu, její moc je neomezená a její primární funkcí je reprezentace státu, mimo to je předsedkyní Sněmu Lidu a velitelkou ozbrojených sil. Ve své funkci je povinná respektovat ústavu. Pro usnadnění administrativy však existují částečně zmocněné úřady.

Název úřadu Funkce úřadu Zastupitel úřadu
Ministerstvo financí Kontrola obchodu, kontrola trhu, kontrola měny (de jure). Denis Su
Ministerstvo kultury a vzdělání Granty pro vzdělávací instituce, kontrola vzdělání, pokytování vzdělávacích služeb. Přispívání a spolupráce s komunitou, asistence s kulturními událostmi, rozvoj jazyka. Jaqueline Napoli
Ministerstvo vnitra a spravedlnosti Soudnictví, vyšetřování trestných činů, spolupráce s mezinárodními policejními úřady a udržování hraničních a policejních sborů. Guiseppe Ferdnandi
Ministerstvo informační a bezpečnostní Administrativa ohledně zbraní, bezpečnostní kontroly pracovišť, hygienické kontroly, kontroly statiky staveb, administrativa hranic, statistika. Darya Kabayeva
Ministerstvo zahraničí Členství v organizacích, víza, mezinárodní vztahy. Neobsazen

Každý měsíc se schází sněm občanů, nazván Sněm Lidu, ten nahrazuje tradiční parlament i sněmovnu. Při schůzích hlasuje ohledně aktuálních témat, přijetí nových zákonů, či ohledně programu rozvoje státu. Tento aparát se pokouší o přímou demokracii. Sněm může navrhovat nové zákony. Nemůže však měnit ústavu bez svolení předsedy sněmu. Sněm má 5 míst a účast v něm je povinná pokud je občan vylosován jako člen sněmu na dané období. Jeho hlavní funkcí je však pomoc prezidentovi v jeho rozhodování.

Ekonomika

Kurdský stát neužívá specifickou měnou a dle vládních představitelů není v blízké budoucnosti v plánu tvorba měny. Pro zaměstnance v veřejném sektoru a jako výplata za poskytované služby na základě smluv se státem se užívá kupónový systém. Kupóny mají fixní hodnotu a umožňují nákup zboží, služeb, či komodit přímo od státních institucí. Lze je uplatnit fyzicky, či virtuálně.

Nejvýznamnějším odvětvím je poskytování virtuálních služeb, KLAS a jeho soukromé firmy spravují až 4 weby. Sekundárním okruhem je těžba drahokamů a hornin, chemický a zbrojní průmysl. Terciální příjmy tvoří jazykové kurzy, výdělky z pronájmu plochy, daně a mezinárodní obchod.

Administrativní dělení a geografie

Stát se rozděluje na jednotlivé centrální administrativní oblasti (CAO). Ty jsou pak rozděleny na administrativní oblasti (AO). Zatímco CAO mají možnost částečné vlastní administrativy, AO jsou celky existující čistě pro účely statistiky.

CAO Welatê Hêvî û Rûmetê (Země Naděje a Slávy)

Povrch Welatê Hêvî û Rûmetê je suchý, jde o mírou step s nízkými, smíšenými, lesy, z 5% pokrývá stát kamenitá poušť. Zem je proto z větší části nevhodná pro nechráněný pobyt. Obyvatelé si proto zvykli na život ve stanech a pod plachtami v improvizovaných přístřešcích, které jsou částečně pod zemí.

Území je prakticky nepřetržitě bičováno větrem vzhledem k faktu, že 23,7 tisíc metrů čtverečních z celkového území tvoří oblast mimo náhorní plošinu. Jeho nejvyšší bod je ve výšce 369 m.n.m. a nejnižší bod ve výšce 329 m.n.m., jejich vzájemná vzdálenost je pouhých 155 metrů.

Území z leteckého pohledu.

AO Rûyê Bakur (Severní Stráň)

Částečně zalesněná oblast jehličnatými dřevinami, pokrytá travinami a různými druhy keřů, nejčastěji šípkem. Pohyb v oblasti je pro veřejnost omezen vzhledem k vojenským aktivitám.

AO Geliyê Reş Başûr (Jižní Černé Údolí)

Jedná se o malé území na jižní straně státu. Jedná se o svah bohatý na černé, destičkové kamení a různé minerály. Na úpatí, na státní hranici, se nachází několik keřů rakytníku.

AO Steppa Zer (Žlutá Step)

Největší oblast, tvoří přibližně 70% území. Nachází se zde jak náhorní plošina pokrytá travami, tak úbočí svahů pokryté listnatými stromy. Vzdálenost mezi nejvzdálenějšími konci této oblasti je 580 metrů.

AO Dîtin (Výhledy)

Západní část státu je na návětrné straně náhorní plošiny, poskytuje výhled směrem k městským částem hl. m. Prahy: Praha-Motol, Praha-Řepy, Praha-Stodůlky a Praha-Zličín. V této oblasti se nachází jediný legitimní hraniční přechod. Nachází se zde hlavní město Bajarê Hêvî.

CAO Welatê Mezinbûnî (Země Prosperity)

Mapa CAO Welatê Mezinbûnî

Povrch je zalesněný s četými loukami. Povrch oblasti je přibližně 2,24 km2. Rozdíl mezi nejníže položeným a nejvýše položeným bodem je více jak 100 metrů převýšení.

Další CAO

Modře, žlutě, růžově a fialově vyznačeny nepojmenované CAO.

V rámci Kurdského státu existují další celky CAO, bylo provedeno jejich měření, ale v současnosti nejsou dostupné bližší informace.

Přidružená území

Ambasády

Kurdský stát spravuje pouze jednu ambasádu (Praha - Východ) na Vinohradech.

Infrastruktura

Po náhorní plošině vede dlouhá cesta propojující celý stát od jeho východní strany k té západní. V celém státě není zdroj tekoucí vody. Přenosné zdroje elektřiny jsou hojně užívány pro komunikaci se světem a solární vařiče jsou hojně užívány pro přípravu potravin a ohřev vody. Odpad je sbírán, práce na kanalizaci probíhají (dokončení plánováno ke konci roku 20246).

Komerční plocha

Části území KLASu jsou pronajaty firmě ADC Group. Jedná se o cca 12% plochy státu.

Dějiny

Historicky první myšlenka Kurdského státu byla přednesena v roce 2019 prezidentem A. H. Heydarim. Na dlouho se však na tento nápad zapomnělo.

Člen "Policejního Sboru" (IASF) na území Klitzibürgu, sépiová fotografie. (cca. 10.10.2022)

První aktivita KLASu (tehdy ještě nepolitická) započala kolem října 2022, tehdy A.H. Heydari ve funkci Administrativního Ředitele pro Kybernetickou Bezpečnost a Ozbrojené Jednotky (SAD - IASF) v nijak politicky nezaměřené společnsti. Akce které tehdejší "Policejní Sbor" podnikal byly prováděny na území Nordethasen a Brotheasen. Vyšetřování násilných trestných činů sborem sice nemělo moc velký efekt, ale Heydari si uvědomnil strategický povrch Kunratic. Nevidom existence Klitzibürgu pak plánoval na tomto území vyhlásit stát. Další vývoj státu brzy následoval, zvolena byla Kurdská kultura neboť byla blízko kořenům prezidenta, ten nakonec obsadil území více spojené s kulturou tradičně pouštních národů.

Stát byl nakonec 20.10.2023 vyhlášen poblíž městské části Praha-Motol, města Praha (Česká Republika).

Po dlouhých jednáních dne 9.3.2024 odstoupil z funkce prezidenta A. H. Heydari a byl nahrazen první dámou Jaqueline Napoli.

Dne 3.5.2024 byl Ministerstvem informačním a bezpečnostním spolu s Ministerstvem vnitra a spravedlnosti spuštěn portál GMTS.

Ozbrojené síly

Policejní a Pohraniční Sbor

Policejní a Pohraniční Sbor (Polîs û Hêzên Sînor - PHS) je odpovědný za vymáhání zákonů, vyšetřování, prevenci protiprávního jednání a střežení hranic. V jeho kompetenci je tedy i kontrola osobních dokladů. PHS je zárověň zakládajícím členem IPOL a úzce s ním spolupracuje.

Speciální síly

Speciální Osvobozující Síly (Hêzên Rizgariya Taybet - HRT) jsou speciální síly určené pro potírání terorismu. Jejich operace řídí prezident. Jsou hybridní skupinou plnící úkoly jak armády, tak policie. Jsou jedinou ozbrojenou policejní složkou státu. Jsou rozděleny na kybernetické a pozemní (HRT-E, HRT-P). HRT nepoužívá sjednocený maskovací vzor a identifikuje se navzájem jinými způsoby. HRT je primárně orientovaná na protiteroristické operace. Její výbavou jsou jak dlouhé, tak krátké zbraně a specifické nástroje pro usnadnění operací.

Vývoj zbraní

KLAS vyvíjí zbraně ve spolupráci s nestátními aktéry. Aktuálně vyvíjí systémy protivzdušné obrany a manuální odstřelovací pušky.

Právo

Kurdský stát buduje své občanské a trestní právo v systému evropského kontinentálního práva. Zákony jsou podobné zákonům České republiky s jistými vyjímkami. Jako Česká republika, i Kurdský stát má ústavu podle které je prezident povinen se řídit.

Zákony o ochraně osobních údajů

Kurdský stát patří ke státům s nejpřísnějšími zákony v oblasti ochrany osobních údajů. Přísné kontrole podléhají také informace o organizacích se sídlem v Kurdském státě.

Občanství či dočasný pobyt

Kurdský stát vydává občanství všem osobám starším 15 let, ve vyjímečných případech lze udělit takzvané "dohledové občanství" pro osoby mladší. Osoby, které občanství nemají si musí opatřit vízum. Víza lze opatřit pouze digitálně.

Daně a platby

Každá osoba, která chce získat kupónovu výplatu a není občanem je povinna si zažádat o finanční identitu (FID), díky které může digitálně platbu přijmout.

Kultura

Kuchyně

Tradičním jídlem je Lavash (tradiční chléb původem z Blízkého východu) plněný medem a jogurtem s černým čajem. Lidé KLASu jsou velice známí svou pohostinností a proto je tento pokrm často spontálně servírován delegacím navštěvujícím území KLASu. Specialitou KLASu je příprava nápojů pomocí solárního ohřevu.

Mytologie

Jazyk

Úředním jazykem je čeština, angličtina a kurdština v latinském zápisu (dialekt Kurmanji). Vzhledem k naturalizaci většiny občanů však Kurdština hraje primárně kulturní a symbolickou roli, neboť není užívána konverzačně.

Víra

Mezi občany je zastoupen jak Islám, tak křesťanství i ateismus. Svoboda náboženského vyznání je chráněna ústavou.

Populární kultura

KLAS a jeho lid se angažuje i v umění, avšak zatím ne s dostatečným dopadem. Dle dostupných informací Úřad pro rozvoj kultury ale již vyvíjí strategický plán, součástí kterého je v plánu nahrávání živé hudby a krátký film.

Společnosti

Vzhledem k složitému legislativnímu procesu spojenému se založením soukromé firmy je většina ziskových společností státních.

Logo Lidové informační společnosti (Agahî)

Státní společnosti

Název společnosti Oblast uplatnění Ředitel
Lidová společnost technická Těžba minerálů a chemický průmysl. Giuseppe Fernandi
Lidová společnost vzdělávací Nabídka vzdělání ve formě kurzů, zaměřuje se na Kurdštinu do úrovně CEFR A1, Španělštinu do úrovně CEFR B1 a češtinu do úrovně CEFR B2. Jacqueline Napoli
Lidová informační společnost (Agahî) Hlavní zprostředkovatel zpráv ze státu. Stará se jak o jeho web, tak o provoz vládní komunikace k lidu a o oficiální zprávy. Je vlastníkem mezinárodního portálu MicroNews. Nikol Pírková

Mezinárodní společnosti

Jedinou mezinárodní společností působící na území Kurdského Státu je ADC Group. Společnost nemá mikronárodní příslušnost a operuje mimo legislativu Kurdského Státu.[1] Její zaměření udané úřadům bylo definováno jako: Společnost provádějící farmaceutiký výzkum a bezpečnostní konzultace.

Mezinárodní vztahy

Název národa Druh Smlouvy Diplomatický Kontakt
Stát Samizdat Vzájemné uznání od 8.11.2023
Galenolie Galenolie Vzájemné uznání + FVA od 22.11.2023
T.O.S.O. Curnon Vzájemné uznání od 22.11.2023
Kotovická junta Kotovická junta Vzájemné uznání 13.12.2023 - 1.1.2024
IPOL Členství v organizaci od 7.1.2024
Nesejsko Nesejsko Vzájemné uznání od 3.3.2024
SSR Vzájemné uznání + KVU od 9.5.2024
Majerovsko Majerovsko Vzájemná spolupráce a diplomatický kontakt od 17.5.2024
Kybistán Kybistán Vzájemné uznání od 19.5.2024