Registrace je dostupná na hlavní stránce.

Gramatické pravidlo Mida (nissiiština)

Z Mikronárody Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Gramatické pravidlo mida je jedno z gramatických pravidel nissiiského jazyka. Mida určuje stupně zdvořilosti, zda-li je věta tázací, rozkazovací, či oznamovací, čas (přítomný, budoucí, minulý) a ukončuje větu. U mida musíme příjemným hlasem a klesavým tónem zakončit větu. Ze způsobu vyslovení midy dokážeme jednoduše poznat emoce člověka.

Typy mida

Slovo mida (〜)

Slovo mida/nida/midá/mitá se dává na konec obyčejné věty. Například ve větě Toda ma be makku mutmidasen.

Slovo seyo (乙/了〳大囗)

Seyo má vedle pozdravu také účel midy v pozdravech. Například pokud zdravíme pozdravem Mayaahkaseyo a chceme se zeptat jak se člověku daří, řekneme Mayaahka du ogenkiseyo?/Mayaahka du ogenkiseyosanka?

Mida a stupně zdvořilosti

Stupně zdvořilosti se dávají za midu hned první. Zdvořilost nahrazuje například vykání, tykání, či onikání. Narozdíl od českého vykání, tykání a onikání můžeme vůči osobě i sdělit odpor. Různé vrstvy lidí se nazývají jinak. V tisku, či v jiné neosobní komunikaci se zdvořilost nepoužívá.

Stupně
Romaji Nitakana
Nepřítel midanu 〜寸
Neosobní k. mida
Přítel midasan 〜小
Rodič midako 〜尒
Učitel, úředník... midalin 〜尓
Shisai, mék... midarem 〜少
Milovaný midaseehk 〜尛

Mida a druhy vět

Věta tázací

Pokud se chceme na něco v nissiištině zeptat, nemusíme říkat kde, kdy, jak, proč, ale nahradíme to slovy místo, čas, způsob, důvod a za stupeň zdvořilosti zasadíme ka, například ve větě Yora du wakku oneul hommidasanka [kdy jsi přišel domů?]. Ka se znázorňuje otazníkem (爷).

Věta rozkazovací

Pokud chceme použít větu rozkazovací, za stupeň zdvořilosti dáme slovo desə nebo des. Příklad Du makku solemidasandes [Udělej to!] Des se znázorňuje vykřičníkem (爪).

Věta oznamovací

Ve větě oznamovací se píše samotné mida, nic se nepřidává.

Věta přací

Ve větě přací se píše toleu. Toleu se píše pouze za mida, nikdy ne ve větě!!! Příklad věty: Du bosxa sole pifomidasantoleu [Dáš mi prosím to pivo?] Toleu se zapisuje přacím znakem (父).

Mida a čas

Minulý čas

Pokud chceme vyjádřit minulý čas, po typu věty vložíme slovo juae [džuei]. Juae se zapisuje znakem 十. Příklad věty: Du be sogaahta midasanjuae [Byl jsi opilý], juae také může znamenat včera.

Přítomný čas

V přítomném čase se nic nemění, nic nepřibývá.

Budoucí čas

Budoucí čas se vyjadřuje slovem sheaae [šəei]. příklad Du be aniyoyeon midanudessheaae [Budeš chudý nepříteli!]. Sheaae se zapisuje znakem 卌.