Doklady v Československu

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Občanský průkaz

Federální občanský průkaz je průkaz totožnosti používaný k identifikaci obyvatel v celé federaci. Občanský průkaz je vydáván všem občanům s trvalým pobytem na území státu po dosažení desíti let věku. Je jím možné se identifikovat v celé Jednotě euroasijských mikronárodů. Nápisy na něm jsou v českém nebo slovenském jazyce a v jazyce ruském, německém, francouzském nebo čínském (možnost výběru).

Zemský občanský průkaz je průkaz totožnosti používaný k identifikaci obyvatel země Československa. Na žádost je vydán občanu staršímu deseti let dané země. Tento průkaz není na rozdíl od federálního povinný. Identifikace v ostatních zemích a JEAM nemusí být uznána.

Cestovní pas

Cestovní pas je na žádost vydán kterémukoliv občanu Československa jako primární identifikační doklad pro cesty do zahraničí. Pas lze současně použít jako doklad potvrzující občanství a jako osobní doklad totožnosti při většině vnitrostátních úkonů vyžadujících předložení dokladu totožnosti. Pas, vydávaný Federálním ministerstvem vnitra, zůstává majetkem státu a může být kdykoliv odebrán.

Rodný list

Rodný list je matriční doklad, potvrzující narození člověka a základní údaje o něm. Obsahuje jméno a příjmení dítěte, datum a místo jeho narození, občanské číslo, a údaje o rodičích.

Řidičský průkaz

Řidičský průkaz je doklad, jímž se prokazuje řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel. K získání řidičského oprávnění je třeba absolvovat předepsaný výcvik završený zkouškou. Řidičský průkaz má podobu skládačky, obsahuje osobní údaje a seznam oprávnění a jejich potvrzení autoškolou.

Jednotné průkazy JEAM

Snahou Československa v JEAM je, aby měla JEAM jednotné cestovní pasy a řidičské průkazy, popřípadě i rodné listy.