Dialekty lajnštiny

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Dialekty lajnštiny

Mezi jednotlivými dialekty lajnštiny není mnoho rozdílů a navzájem jsou si velmi dobře srozumitelné. Nářečí lajnštiny se tradičně dělí na dvě základní skupiny - nářečí západolajnská a východolajnská.

Západní lajnština

Západolajnská skupina dialektů je bližší češtině, germánským a jiným neslovanským jazykům.

Litoměřický dialekt

Litoměřický dialekt lajnštiny (litačtina) je ze všech dialektů lajnštiny nejpodobnější češtině. Lajnské ostré r se zde, co se týče výslovnosti, často mění na klasické české ř. Lajnské h se někdy mění na g.

Litoměřický dialekt se vyskytuje zvláště v oblasti Litoměřicka.

Krušnohorský dialekt

Krušnohorský dialekt je typický především germanismy a jeho slovní zásoba je často převzatá z germánských jazyků. Krušnohorský dialekt obvykle oproti spisovnému jazyku místo šč používá pouze š. Krušnohorské nářečí je rozšířeno především v oblasti Krušných hor, Teplicka a zasahuje částečně také Karlovarsko.