Arcimokství

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Arcimokství, nebo diarchijní Arcimokstevské monarchijní státní zřízení byl speciální státní útvar užívaný v Klitzibürgu. Měl být politicky i hospodářsky lepší než mokství. V čele arcimoktství stál velkovévoda, zvláštní moc však připadala také poradci, která z něj de facto ustanovala spolu s velkovévodou diarchu. Celá oslovení obou diarchů byly Jeho Arcimokstká výsost pro velkovévodu a Arcimokstký poradce a správce pro poradce. Arcimoktství mělo být dosažitelné pouze povýšením monarchie vládci dvou dalších arcimoktství, k žádnému povýšení však nikdy nedošlo. I přes jeho zjevné nepraktikování v Klitzibürgu zůstalo několik památek na jeho existenci a to například stále existující titul poradce a titul mokta.