Registrace je dostupná na hlavní stránce.

Ababeba

Z Mikronárody Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Ababeba je typ gulu , který používala Nitakana. Dělí se na tři velké skupiny: samohlásky, souhlásky a hybridní samohlásky. Samohlásky se dělí na základní (A, E, I, O, U, AE, YEO), dlouhé (Á, É, Í, Ó, Ú), dvojné (AA, EE, II, OO, UU), na měkké (Ě) a na hybridní (ES, EJ). Mezi hybridní patří l, r, j a h. Souhlásky se dříve dělili na popekijské, meknijské a dodatečné, ale po zavedení komputerizované nitakany se dělení změnilo na klasické (B, C...), dvojné (BB, CC...), měkké (Č, Ž...), ultraměkké (ČCH, ŽCH, ŠCH) a spřežky (CH, ST, TS...). Ababeba se zapisuje několika způsoby, za sebou jako abeceda a v řádcích, to je častější. Ababeba se přepisuje obvykle nitakanovým romaji, nebo latekanou.