Čechoslováci

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Čechoslováci jsou nedávno vzniknutý/vznikajúci indo-evropský západoslovanský národ obývající střední Evropu, žijící převážně na území Československa. Čechoslováci jsou potomky slovanských kmenů, které v 6. století osídlily území Čech, Moravy, Slezska a Slovenska a také potomky původního kelto-germánského obyvatelstva. Mluví čechoslovenčinou, která je úzce příbuzná se lužickou srbštinou. Čechoslovenčina je také blízká polštině. Mužský příslušník čechoslovenského národa se nazývá Čechoslovák, mužští příslušníci českého národa jsou Čechoslováci. Ženská příslušnice čechoslovenského národa je Čechoslovenka, ženské příslušnice českého národa jsou Čechoslovenky.

Dejiny

Narozdiel od ostatných národov, dejiny čechoslovenského národa sú pomerne dobre známe. Je to, pretože Čechoslováci sa začali zlučovať približne v 18. a 19. storočí, čo je pomerne nedávno. Tento proces nie je ani po takmer troch storočí úplne dokončený. Čechoslováci vzišli z Čechov a Slovákov, ktorí tvorili dva najpodobnejšie národy na svete. Vzhľadom na to, že už národy s ešte menej spoločným sa dokázali zlúčiť (Belgičania, Švajčiari), bolo vzhľadom na príbuznosť národov a život v spoločnom štáte nevyhnuteľný. Na Slovensku sa v dnešných časoch hovorí štúrovskou slovenčinou, ale v poslednej dobe je pozorovateľný tred príchodu čechizmu zo západu Slovenska, najbližšie s moravskými hranicami. Vzhľadom na stále neukončený proces môžeme očakávať čechoslovenské národné obrodenie, ktoré jasne kodifikuje čechoslovenčinu aj s jednotnými vzormi, pádmi a vybranými slovami. Podľa niektorích sa po 2. kodifikácii čechoslovenčiny čechizmus nezastaví a tak ako na Morave, aj na Slovensku sa bude hovoriť rýdzou češtinou.