Země Slezská (Moravskoslezsko)

Verze z 3. 10. 2016, 04:37, kterou vytvořil Frotsindelar (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „'''Středomoravský kraj''' je vyšší územně samosprávný celek, jehož území je tvořeno pěti okresy ve střední části Moravská socialistick…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Středomoravský kraj je vyšší územně samosprávný celek, jehož území je tvořeno pěti okresy ve střední části Moravské socialistické republiky. Obklopuje Hlavní město Moravské socialistické republiky Olomouc, které je zároveň sídlem kraje. Sousedí také se všemi ostatními kraji Moravské socialistické republiky.

Administrativní členění

Kraj se člení na pět okresů:

  • Olomouc-venkov
  • Šumperk
  • Prostějov
  • Přerov
  • Vyškov