Otevřít hlavní menu

Zahraniční vztahy Státu Gymnázium

Tato stránka nereflektuje současný stav a je potřeba její aktualizace

Zahraniční vztahy Státu Gymnázium jsou udržovány Senátem.

Obsah

Typy mezinárodních vztahů

Stát Gymnázium rozlišuje dva typy diplomatických vztahů, formální a neformální. Formální vztahy se Státem Gymnázium lze navázat podpisem smlouvy o diplomatických vztazích nebo dohody o vzájemném uznání suverenity. Smlouvy i dohody musí být ratifikované Senátem, smlouvy pak ještě musí být podepsány prezidentem a premiérem. Dohoda o vzájemném uznání suverenity mohou být obnoveny s nástupnickými státy okamžitě, pokud je souhlas druhé strany; smlouvy mohou být obnoveny podle specifikací zahrnutých v jejich obsahu. Změna vlády (např. v podobě převratu) není považována za vznik následnického státu.

Současné formální vztahy

Stát Podepsáno Poznámky
  Aenopie 28. 9. 2019
  Arkónie 21. 5. 2018
  Kassiopeia 27. 7. 2019
  Essexie 27. 7. 2019
  Falkar 17. 9. 2019
  Hotland 1. 9. 2018
  Iustus 31. 10. 2019
  Karnie-Rus 3. 7. 2018
  Klitzibürg 29. 6. 2019
  Mahuset 21. 1. 2019
  Matthewopia 18. 5. 2019
  Meknijsko 19. 6. 2018
Mendersko  Mendersko 28. 12. 2019
Mercie-Lurk /  Mercie-Lurk 8. 5. 2018
  Monteskano 25. 6. 2019
Moravskoslezsko  Moravskoslezsko 17. 2. 2018
  Nový Eiffel 3. 11. 2019
  Plušunie 14. 9. 2019
  Posaf 9. 11. 2019
  Rabistán 25. 5. 2019
  Riverhoek 13. 10. 2018
Slovanská republika  Slovanská republika 28. 10. 2019
Sněžné pláně  Sněžné pláně 10. 11. 2018
  Vidlákova republika 2. 7. 2019
Firburské vévodství 14.11.2020

Bývalé formální vztahy

Organizace

Stát Gymnázium je v současnosti členem čtyř mikronacionálních organizací: