Vyhlášení nezávislosti Sněžných plání

Verze z 3. 12. 2018, 22:30, kterou vytvořil Jan Aurelius I. (diskuse | příspěvky) (Doplnění)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Originál dokumentu uschovaný Jeho nejjasnější výsostí

Jedná se o akt podložený originálním dokumentem. Dokument vyhlašuje nezávislost územního celku Svrchovaného knížectví Sněžné pláně a ustanovuje jako jediného, absolutního panovníka Jeho nejjasnější výsost, knížete Jana Aurelie I. byl podepsán Jeho nejjasnější výsostí osobně a to dne 7.11 2018 v budově Uherskobrodského internátu střední školy. Skládá se ze tří částí a poskytuje Jeho nejjasnější výsosti právoplatný knížecí titul a plnou moc nad svěřeným pozemkem. Dále jejím podepsáním vstoupila v platnost Listina práv, svobod a obecných ustanovení. K dispozici je také strojně vytištěná a písemně ratifikovaná kopie dokumentu.