Velkovévodství Klitzibürg

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Verze z 3. 8. 2022, 12:51, kterou vytvořil AtomCZ (diskuse | příspěvky) (AtomCZ přesunul stránku Velkovévodství Klitzbürg na Velkovévodství Klitzibürg bez založení přesměrování)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Klitzibürgské velkovévodství
Grosduxei Kletzibürk (bohujiština)
MottoJeden za všechny, všichni za jednoho
Národní hymnaHeil dir, Klitzibürg (němčina)
česky: "Sláva ti, Klitzibürgu"
Říšská hymna: Nic, Otčina, Velkovévoda
Mapa Klar v rámci prahy.png
Brüm, Breitzickburg
čeština, bohujiština, angličtina, němčina, francouzština, nizozemština
svatý atheismus (státní), křesťanství, helénismus, taoismus, ateismus
Klitzibürgané
Vláda
svatoatheistická absolutistická dědičná monarchie s prvky teokracie
• Velkovévoda
Mikuláš I.
• Říšský kancléř
Jakub, vévoda Nordstandský
Vznik
• Vyhlášení nezávislosti
4. květen 2019
• Nárokované
cca 16,85 km²
• Držitelů občanství k 2019
14
česká koruna, klitzibürgský šilink
Časové pásmo
SEČ (UTC+1)
VEKL, KLAR

Velkovévodství Klitzbürg (Kletzibürk Grosduxei nebo Kletzibürk) je malý mikronárod nacházející se na okraji Prahy. Klitzibürgské velkovévodství je konstituční svatoatheistická federativní dědičná monarchie na teokratických základech,. Hlavní města zde jsou dvě a to je Brüm, kde sídlí říšský palác a Breitzickburg, kde zase sídlo vlády a Říšská sněmovna. Klitzibürg je federace skládající se z pěti území: hlavní území, Nejsvatější Unie Haakonnu a Erganburgu, Autonomní Území Eulenburg a Výsostné území Teplické a Klitzibürgská západoevropská společnost, což je spojení všech kolonií. Klitzibürg přímo nesousedí s žádným mikronárodem, ale nejbližším je Svobodné království dynastie Majerů, které od sebe dělí pouze Thomayerova nemocnice, která se 5. března 2022 stala demilitarizovaným pásmem na základě podepsané smlouvy mezi Klitzibürgem a Majerovskem. Klitzibürg je členem UMSE a MOF..

Zjednodušená historie

Vznik

První úpadek

Pandemie

Menderská válka

Vstup do Aenie

Firburská krize

Druhý úpadek

Etymologie

Slovo Klitzibürg pochází ze starého Svatoatheistického slova, článku 65 (založení ryzího Svatoatheistického státu), což znamená Dobré náboženství pro dobrý stát. Klitsibür

Doprava

V Klitzibürgu neexistuje žádná MHD a komunikací je málo. Jedna z dopravních komunikace - dálnice MH1 se nachází v provincii Ludoch-Dörner, ale do většiny provincií se dá dojít pěšky přes ČR. Dopravu zajišťuje společnost Nitroel s.r.o. Momentální dálnice: MH1, MH2 a MH3.

Kultura

Kultura v Klitzibürgu je poměrně rozvinutá, velký důraz na rozvoj má náboženství a tradice.

Zámek Teplice


Mytologie

Work in progress Tento článek je pouze pověst.

Přes generace na generaci se vypráví v rodině dnešního velkovévody pověst. Bylo to tak, v dávných dobách, Česko vzkvétalo, ale známý král Karel IV. zemřel, většina lidí by si řekla, že hned nastopí jeho syn, ale kvůli neschopnosti nastoupil Johaniosius III. Tento původem kníže s Falcka byl v Česku oblíbený, ale omezoval šlechtu a ta byla nespokojená, tak s Václavem Iv. zosnovali plán na válku. Pár dní poté přišli vojska šlechty, ale i vojska krále. Král je porazil a v mírové smlouvě se dohodli na tom, že Václav IV. se stane králem, šlechta nebude omezována a Johaniosius si vytvoří vlastní zemi. Byla to jedna z nejvyspělejších zemí a nazývala se Königreich Klitzirüm (Království klitzirümské) Ale bohužel po 10 letech její existence byla anektována Václavem IV. Johaniosius zůstal žít na hranicích Prahy (v okolí dnešního Klitzibürgu). Ztratil knížecí titul, ale jeho pravnuk Dehil Jan Göth získal vévodský titul. Po rozboření monarchie se na něj zapomnělo. Ale dávný potomek Johaniosiuse, Mikuláš I. zjistil o svém původu a založil potomka Klitzirümu, dnešní Klitzibürg. Získal titul velkovévody a spokojeně řídí chod státu.

Národní památky

Zákon o národních památkách byl přijat o reformě roku 2020. Mezi památky patří Staré schody, Nový Hrádek u Kunratic, Zámek Kunratice, Zámek Teplice kostel sv. Jana Křtitele v Teplicích, starý železniční viadukt v Kunratickém lese, kostel sv. Jakuba Většího v Kunraticích, Pravoslavný chrám Povýšení sv. Kříže v Teplicích. Mezi přírodní památky patří řeka Brothenx, Kunratické výšiny, hora Dultragen a většina území Říšského lesa. Je zakázáno tyto památky poškozovat či je nějak zneucťovat. Tím že jsou národními památkami se stávají národními symboly.

Zámek Kunratice

Názvy

Klitzibürg má několik pojmenování.

 • Velkovévodství a Země koruny Klitzibürgské - oficiální nezkrácený
 • Klitzibürgské velkovévodství - oficiální zkrácený
 • Velkovévodství Klitzibürg - neoficiální zkrácený
 • Klitzibürg - oficiální zkrácený
 • První svrchovaně svobodný archmoktský monarchistický státní útvar pod ochranou velkovévody a arcimokstkého poradce v svatoatheistické semi-autokracii - neoficiální prodloužený

Kuchyně

Tradičními a oblíbenými Klitzibürgskými jídly jsou: hovězí guláš s knedlíkem, svíčková na smetaně a pečená kachna se zelím a houskovým knedlíkem. Typickým jídlem se avšak stává Peirlon. Peirlon je osmažený chléb s bylinkami, namazaný máslem, podávaný s opékanou slaninou a vejcem na tvrdo a posoleno solí, podávaný s nejlepší vodou ze studánek.

Jazyk

Oficiálním jazykem je čeština a angličtina. Národním jazykem je Bohujiština a její odnož, Vznešená Bohujiština. Další uznané jazyky jsou němčina, francouzština a nizozemština. Bohujiština není nijak vyučována a je velice pomalu vyvíjena. Význam Francouzštiny poklesl poté, co přestala být nutná při vyučování na mimo-Klitzibürgských školách. Ale díky tomu zase němčina získala význam francouštiny, když se stala nutnou při vyučování. Ale i přes pokles významu francouzštiny, zůstává stále přítomna. Například v názvech měst a kolonií, jako je například Cattenh Rouge. Příklad jazyků

Čeština Angličtina Němčina Francouzština Nizozemština Bohujiština Vznešená Bohujiština Klitzibürgská Nizozemština
jedna one eins un een onu ue enae
dva two zwei deux twee diks daechi towe
tři three drei trois drie dchrei kroeiae droi
čtyři four vier quatre vier truach vorchf viart
pět five fünf cinq vijf kazü koazijf vaojf

Školství

Klitzibürg nemá žádné funkční školy, tudíž všichni občané, co studují musí studovat ve školách v České republice. Ale i přes to, je plánovaná univerzita Říšská univerzita Svatého Dehila Bude zde pět fakult: Fakulta světové historie, Fakulta Klitzibürgské historie, Fakulta Bójoheumskách jazyků, Fakulta světové geografie a Fakulta mikronacionální geografie

Obyvatelstvo

Klitzibürg má nyní 15 občanů, ale jen pouze několik bydlí na území Klitzibürgu. Většina z nich pochází původně z České republiky.

Náboženství

Klitzibürg má oficiální podporované náboženství a to jest Svatý atheismus, ovšem ho vyznává jen zhruba 7% populace. Ale velkovévoda a Lidová strana Svatoatheistů si bere za cíl toto číslo změnit. Největším náboženstvím v Klitzibürgu je křesťanství a dominuje protestantství, hned poté následuje římskokatolické, které se vyskytuje hlavně mezi Klitzibürgany na Moravě, nikoliv však v Klitzibürgu. Dále jsou zde spíše roztroušené menší skupiny a nakonec zde jsou atheisté, kteří zůstávají největší skupinou, čítající zhruba 60% obyvatel země. I přes dominující atheisty hraje náboženství v Klitzibürgu velkou roli, ať už jde o státní svátky, dodržované tradice nebo dokonce i politický systém.

Ekonomika

Klitzibürg je ekonomicky nevyvinutý. Dnes už má několik společností, ale je závislý na dovozu z České republiky. Ekonomika se momentálně formuje. Měna je Česká koruna a plánovaný Klitzibürgský šilink. Mezi Klitzibürgské společnosti patří: Nitroel s.r.o (It a doprava), Klitzibürgská akademie věd (vědy a technika), Klitzibürgský vesmírná agentura (pozorování vesmíru, meteorlogie), Klitzibürgský zdravotní institut, Breitziburg Industries. Říšská pokladna je prakticky prázdná a Klitzibürg momentálně neutrácí vůbec na ničem.

Měna

V Klitzibürgu momentálně existují dvě měny: Česká koruna a Klitzibürgský šilink. Klitzibürgská vláda plánuje stanovit pevný kurz k České koruně, vytvořit návrhy, vytisknout a zařídit do oběhu. Ale i poté, co bude Klitzibürgský šilink v oběhu, Česká koruna zůstane oficiální měnou.

Dovoz

Klitzibürg je závislý na dovozu z České republiky, bez které by nemohl existovat.

Diplomacie

Více v článku - Zahraniční vztahy Klitzibürgu

Klitzibürg udržuje dobré diplomatické vztahy z většinou mikronárodů v Českém sektoru a z částí má podepsanou i diplomatickou smlouvu. Dříve býval přítomný i v zahraniční komunitě, kde též navázal spolupráci s mnohými mikronárody a vstoupil do GUM. Když bylo KLAR odtamtud vyloučeno za neaktivitu, Klitzibürg se rozhodl opustit zahraniční komunitu a více se orientovat na České mikronárody a UMSE.

Politika

Klitzibürgské velkovévodství je svatoatheistickou absolutistickou dědičnou monarchií s teokratickými prvky. Dříve to býval unikameriální stát s Imperiální sněmovnou reprezentantů, která je momentálně bohužel pozastavena.

Monarchie

V Klitzibürgu je panovníkem velkovévoda. Vládnoucím rodem jsou Göthové. Poradce má knížecí titul a zpravidla tento post náleží Erganburgínům. í. Dynastie Göthů vznikla asi v 17. století a je to jedna z nejmocnějších mikronacionálních šlechtických rodin v Česku. Díky existenci monarchie zde stále existují šlechtické tituly a tradičně hlavou provincií jsou vikomti.

Šlechtický stav

Za zásluhy může být jedinec povýšen do šlechtického stavu, což mu automaticky dává práva: -má právo používat erb -má právo používat přídomek z nebo von (von je dostupne pouze pro hraběte a výše) -pokud byl zvolen Vikomtem, náleží mu právo spravovat provincii -pokud byl šlechtický titul udělen natrvalo, má právo založit dědičnou dynastii Zajímavou výjimkou je Mokt, nejnižší možný titul. Dává všechna práva jako níže uvedené tituly, jen se nositel Rytířem v Armádě, což znamená, že musí sloužit v Armádě. Tak musí provést každý prvorozený syn. Pokud tak neudělá, jeho titul bude odebrán. Šlechtické tituly v Klitzibürgu jsou:

 • Vévoda
 • Hrabě
 • Baron
 • Vikomt
 • Rytíř
 • Mokt, neboli v praxi Sir Marius, z milosti Koruny, Rytíř v Armádě

Politické strany

!Z důvodu neaktivity parlamentu je funkce politických stran pozastavena!

Strana Logo Lídr Pozice na politické ose Ideologie Stav v ISR Křesla v Imperiální sněmovně reprezentantů
R
Roajalisté
R
Jakub, vévoda v Klitzibürgu Pravice Monarchismus, Národní konzervatismus, Liberální konzervatismus Vláda
2 / 4
SSL
Strana Sjednocené levice
S
není Jan Šťastný Levice sociální demokracie, etc.etc. Vláda
1 / 4
LSS
Lidová strana Svatoatheistů
L
Pöp.png Mikuláš Göth Středopravice svatoatheistická demokracie, monarchismus, sociální konzervatismus, liberální konzervatismus Vláda
1 / 4

Právo a soudní moc

Momentálně veškerou soudní moc má velkovévoda, ale v ústavě bude definována pozice soudů

Armáda

Klitzibürg má armádu, rozdělenou na pět částí, každá je spravovaná jinak. Celek se nazývá Říšskou federální armádou.

 • Vznešená vojenská policie - zastupuje úkoly normální policie (s výjimkou Breitzickburgu/Brümu)
 • Říšská pěchota - nejpočetnější část. Zastává funkci obyčejné pěchoty
 • Říšské nejvyšší velitelství - Centrální velitelství celé armády.
 • Říšská garda - Stará se o bezpečí Říšské rodiny

Existuje ještě speciální odnož Vznešené vojenské policie = Říšská Metropolitní vojenská policie měst Brümu a Breitzickburgu Celá Armáda je spravována Šogůnem Mobilizováno může být poměrně málo lidí, proto se KLAR snaží udržovat dobré vztahy s několika významnými státy.

Sporty

Národním sportem je chůze, e-sport a šachy. Dříve jím býval orientační běh, ale když jej velkovévoda přestal provozovat, rychle upadl v zapomnění

Státní svátky

Státní svátky v Klitzibürgu:

Datum Svátek Popis
1. leden Nový rok Začátek nového roku.
pohyblivé Velký pátek Křesťanský svátek. Tento den je připomínkou smrti Ježíše Krista na kříži.
pohyblivé Velikonoční pondělí Křesťanský svátek, tradice vítání jara. Následuje po neděli Zmrtvýchvstání Páně.
1. květen Svátek práce - součást týdenních státních oslav Sociálně demokratickou internacionálou prosazená vzpomínka na dělnickou stávku v Chicagu roku 1886.
4. květen Den nezávislosti - součást týdenních státních oslav Vznik Klitzibürgského velkovévodství
8. květen Den vítězství - součást týdenních státních oslav Konec druhé světové války v Evropě.
9. července Národní den Klasické oslavy.
10. červenec Den Moktské monarchie Výročí založení Moktské monarchie.
16. říjen Pochod do České republiky Zavraždění knížete Svatého Václava roku 935 (929) ve Staré Boleslavi.
4. listopad Výročí první korunovace a prvních voleb Mikuláš I. byl korunován vládcem Klitzibürgských zemí a vyhlásil první volby
6. prosinec Svátek Mikuláše I./Náboženský den Pohyblivý svátek, závisí na vládci.
7 - 30. prosince Podzímní státní slavnosti Oslava konce podzimu a začátku zimy. Významné svatoatheistické svátky, kde svatoatheisté děkují za požehnaný rok, uctí mrtvé a tradičně slaví. Vánoce patří k tomu.
24. prosinec Štědrý den Večerní oslava Vánoc.
25. prosinec 1. svátek vánoční V katolické a evangelické liturgii oslava narození Ježíše Krista.
26. prosinec 2. svátek vánoční V katolické a evangelické liturgii připomínka prvního křesťanského mučedníka Štěpána.

Sídla

V Klitzibürgu se nachází několik měst, ale jen málo z nich je trvale obydleno. Nenachází se zde žádné vesnice, až na jednu výjimku, což je Velkovévodský Zimní palác, který se nachází na vesnici, která ovšem není součástí Klitzibürgu. Mezi nejznámější patří pravděpodobně Brüm a Breitzickburg, ale zde je seznam zbývajících.

 • Brüm - hlavní město
 • Breitzickburg - hlavní město
 • Indürd nad Brothenxem
 • Cattenh Rouge
 • Nordstand
 • Körpenque
 • Velviare
 • Kassleneth

Koloniální sídla

 • New Dunkerque - hlavní město v Západní společnosti
 • Kalkahre
 • Carmiérne/Ciudad de Carmierné

Geografie

Geografie je v Klitzibürgu poměrně rozdílná. Například Teplické území se stává pouze ze zastavěné plochy, tak hlavní Klitzibürgské území je z většiny pouze les.

Povrch

Většina Klitzibürgského území je poměrně kopcovitá. Nejvyšším bodem je pravděpodobně vrchol Dultragen, který tvoří přirozenou hranici hlavního Klitzibürgského území a tyčí se řekou Brothenx. Většina území je příroda, pouze v hlavní části Klitzibürgu a v Teplicích se nachází stavby. Většinu území tedy tvoří les či pole. Co se týče vodních toků, tak v Klitzibürgu tento post zastupuje řeka Brothenx, která pramení nedaleko Hrnčíř, což je městská část Prahy a ústí do Vltavy nedaleko Barrandovského mostu. Na jihu a západu Klitzibürgu se nachází i mnoho rybníků, například Dolnomlýnský rybník nebo Rybník Labuť, který dotváří jedinečnou atmosféru Klitzibürgu.

Podnebí

Podnebí ve všech částech Klitzibürgu (kromě kolonií) je velmi mírné a poměrně teplé. Nachází se v mírném pásu a většinově v České republice, takže podnebí je typicky české. Pražské území má na rozdíl od kolonií či korunních území o něco teplejší podnebí, což je způsobeno jeho polohou. Průměrná teplota zde je asi 13 stupňů a průměrné srážky asi 430 mm. Ale může se to lišit, protože Klitzibürg se z velké části nachází na kopcích a ve velmi zvláštní pozici, že se zde občas stává, že je zde sníh déle, než v ostatních částech Prahy a častěji zde prší.

Fauna a flóra

Opět, toto se odvíjí od pozice. Jelikož je území původně české, tak většina zvířat a rostlin, která se zde nacházejí se budou nacházet i jinde. Klitzibürgská fauna a flóra není ničim speciální. Nachází se zde typická lesní zvěř, jako veverky, sojky, strakapoudi či brhlíci. Ale jsou zde přítomni i jezevci a díky zoo koutkům s výběhy i mulfoni a srnky Co se týče flóry, tak zde dominuje smrk ztepilý a borovice lesní. Okolo řeky můžeme nalézt olši lepkavou a jasan ztepilý. Původní oblasti bukového a dubového porostu jsou nyní velmi vzácné, což je způsobeno smrkovou monokulturou.

Administrativní dělení

Velkovévodství a Země koruny Klitzibürgské se skládá dohromady ze dvou států, autonomního území, několika kolonií a jedním zvláštním územím.

řeka Brothenx, která protéká západní částí Klitzibürgu

Klitzibürg (hlavní část)

Hlavní území politické centrum Klitzibürgu je samotná hlavní část. Nachází se na jihovýchodě Prahy. Součástím území je celý Kunratický les a kousek Jižního města. Celek se dělí na provincie a území, které jsou spravovány přímo Říšským dvorem. V této části se nachází sídlo vlády, parlamentu, většiny podniků, říšský palác a úřady.

Většinu území Klitzibürgu pokrývá Říšský les

Nejsvatější Unie Erganburgu a Haakonnu

Nejsvatější Unie Erganburgu a Haakonnu je ceremoniálnm knížectvím a archbiskupským královstvím celé země. Nachází se u Lovosic a částečně v Norsku. Celek se dělí na dvě části: Ceremoniální Knížectví Erganburgské a Haakonnské archbiskupské království, avšak obě části jsou spravovány Ceremoniálním Knížetem z Erganburgu, kterému historicky náleží titul Poradce Velkovévody. V této části se nachází Hrad Knížete.

Výsostné území Teplické

Toto území je nejmenší území celé země, které ani nemá vlastního správce. Nachází se na Zámeckém náměstí v Teplicích a náleží k němu i Pravoslavný chrám a zámek. Toto území nefiguruje ani jako závislé území, ale jako majetek Říšského dvora. Náleží k nim Vévoda z Teplic

Kostel sv. Jana Křtitele a Pravoslavný chrám Povýšení sv. Kříže v Teplicích

Autonomní území Eulenburg

Třetí nejdůležitější území, sídlo Archbiskupa JIžních Zemí. Spravováno voleným guvernérem, nikoliv však lidem, nýbrž Říšskou radou. Nachází se v jižních Čechách a vládne jim vévoda Lužny

Klitzibürgská západoevropská koloniální společnost a Korunní závislé území Říšského dvora

Tato společnost a kolonie jsou pozůstakem Koloniálního císařství, které zaniklo v září roku 2019. Nachází se na západě Evropy a na severu Venezuely. Skládá se z pěti kolonií a ty jsou spravovány Nejvznešenější Říšskou radou a Říšským dvorem. Nejvznešenější říšská rada spravuje kolonie a Říšský dvůr spravuje korunní dependence a území.

Mikronacionální geografie

Klitzibürg sousedí pouze s ČR, ale nachází se nedaleko mikronárodů jako je: Lurk, Majerovsko, Multavsko či Krležsko-Vidlákov.

Provinční systém

Provincie v Klitzibürgu jsou lehce federativní, ale nemají vlastní vládu. .27. července 2019 proběhly velké územní změny, připojením velkého lesního teritoria a tímto se většina území spojila a Klitzibürg ztratil svou jedinečnou rozkouskovanost a zvětšil se zhruba na kilometr. V březnu roku 2020 se Klitzibürg opět zvětšil a získal asi 3 nové provincie a teritoria Ludoch a Dörner se sjednotily.

Kolonie

Kolonie byly vybrány v červenci 2020. Bylo kvůli nim zřízeno Koloniální císařství, které zaniklo s příchodem Velké Klitzibürgské říše. Samotné kolonie žádný význam nemají.. Klitzibürg zůstává jako jeden z posledních států v českém sektoru, který stále vlastní kolonie a velkovévoda se odmítá jich zbavit.

Provincie

Jméno Vlajka Území Město Nalezení Vikomt/Guvernér Obyvatelé
Říšská metropolitní provincie města Brüm a města Breitzickburg Vlajka Breitzickburgu.svg 550 m² Brüm
Breitzickburg
2019 Mikuláš I. 4
Nordethasen a Brotheasen Nordstand.png 450 m² Nordstand 2019 Mikuláš I. 2
Provincie kraje Indürdského 130 m² Indürd nad Brothenxem 2019 Mikuláš I. 3
Říšská provincie Ludoch-Dörner 2 m² 2020 nevyžaduje 2
Severní Halbierns a Suthende/Southeén - 20m2 Cattenh Rouge (Catroughe) 2020 Mikuláš I. 1
Velké Körpenque 10 m² Körpenque 2019 Mikuláš I. 0
Jižní Halbierns 10 m² Kassleneth 2021 Mikuláš I. 0
Nordethasen a Brotheasen 10 m² Velviare 2021 Mikuláš I. 0
Kolonie
Kolonie Burhou 1,5km New Dunkerque 2019 Mikuláš I. 0
Osobní Říšské vlastnictví Dvora Islés Saint-Marcouf 350 m 2019 Mikuláš I. 0
Korunní závislé území Bureau-Saint Michael 6 km Ciudad de Carmierné 2019 Mikuláš I. 0
Kolonie Isla Conejo 0,8 km 2019 Mikuláš I. 0
Kolonie Los Testigos 6 km Kalkahre 2019 Mikuláš I. 0

Discord server Klitzibürgu Žádost o občanství Klitzibürgu