Velkovévoda Klitzibürgu

(přesměrováno z Velkovévoda Klitzibürgský)

Velkovévoda Klitzibürgu je největší a jediný právoplatný vládce Klitzibürgu. Tento titul náleží rodině Göth - Krautschneider - Haidemann. Pravomoce má velké, má právo veta, navrhuje a schvaluje zákony. Otvírá parlament, udržuje zemi při chodu nebo vymýšlí nové inovace. Jeho rodu náleží královské sídlo v Praze, ale například i Nový záemk Luka nad Jihlavou.