Registrace je dostupná na hlavní stránce.

Veleská republika

Z Mikronárody Wiki
Přejít na: navigace, hledání
Veleská republika
vlajka Республика Велес
vlajka
znak Республика Велес
znak
Hymna: Великая Велес
Motto: Svoboda, spravedlnost, jednota
Geografie

Map of Veleská republika.png Poloha Veleské republiky

Hlavní město: Svarog
Rozloha: 836 km²
z toho zanedbatelné % vodní plochy
Nejvyšší bod: Luž (793 m n. m.)
Časové pásmo: GMT +1
Obyvatelstvo
Počet obyvatel: 36 874 (219. na světě, 2018)
HDI: 0,933 (velmi vysoký) (15. na světě, 2018)
Jazyk: čeština, polština, ruština
Národnostní složení: Čeští a polští Velesčané (87%), Rusové (13%)
Náboženství: Římskokatolické (36%), Pravoslaví (27%), Československé husitské (17%), jiná náboženství (10%), bez vyznání (11%)
Státní útvar
Státní zřízení: Parlamentní demokratická republika
Vznik: 16. června 2018 (Odtržení od Slovanské federace)
President: Dominik Veleska
Měna: Veleská zlatnica (VZ), možné je platit i Korunou československou (Kčs)
Giniho koeficient: 0,19 (2018)
Mezinárodní identifikace

Veleská republika (Республика Велес) je vnitrozemský stát, ležící mezi 2 severními výběžky Československé republiky. Stát vznikl odtržením od Slovanské federace dne 16.6. 2018. Stát sousedí s Československem, Slovanskou federací a Spolkovou republikou Německo. Hlavním městem republiky je Svarog. Veleská republika nemá zatím svoji měnu, proto využívá měnu Slovanské federace a Československa.

Historie

Před vznikem samostataného státu

První písemné prameny pochází už z 9.století, kdy se o (Velessiia) zmiňuje kronika, která dokazuje i vládu panovníka Bořivoje I. Velessiia bylo území na severu tehdejších českých zemí. Na tomto území existoval veleský národ, který měl svůj jazyk a kulturu, avšak v průběhu let byli velesčané počeštěni, popolštěni a především poněmčeni. Kdy přesně došlo k zániku tohoto národa není známo, avšak v dobách národních obrození v 19. století již téměř nikdo neměl ponětí, že jakýsi veleský národ kdy existoval. Avšak v době rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku Československa a Polska se řada obyvatel veleského území rozhodla, že se přestanou nazývat Čechy či Poláky a navážou na historii Vellesie. Veleské území bylo obyváno hlavně Němci, ale ti se v drtivé většině považovali za Němce a veleský národ odmítali uznávat. Veleští separatisté, se slovy, že jim v žilách koluje veleská krev a odmítají přijmout občanství států, které jejich národ zlikvidovali, začali volat po nezávislosti. Tyto tužby nebyly vyslyšeny (veškerý odpor byl dokonce potlačen násilím), a tak obyvatelé Velessie založili Spolek na zachování veleského odkazu (ten fungoval až do vzniku Veleské republiky v roce 2018). Členství v tomto spolku bylo v podstatě náhražkou za veleské občanství a mezi členy patřili jak Poláci, tak Češi, kteří se do veleské oblasti nastěhovali, protože je odkaz veleského národa zaujal a sami se k němu připojili. Činnost spolku pokračovala i po vzniku Slovanské federace (SFR), ba dokonce se ještě stupňovala. Představitelé SFR pak byli nuceni dát Velessii samostatnost a tak vznikla v srpnu 2018 Veleská republika.

Osamosatnění (jako satelit SFR)

Osamostatnění Veleské republiky proběhlo 16.června 2018, odtržením od Slovanské federace. Nešlo však o plnoprávné osamostatnění, z Veleska se stal satelitní stát Slovanské federace. Zájem o veleské občanství však projevila i řada Čechů, velesčany tak dělíme na "polské" a "české".

Satelitní stát ČSR

Dne 15. srpna 2018 se konalo referendum, zda Veleská republika zanikne a bude znovu připojena ke Slovanské federaci nebo se stane satelitním státem Československé republiky. Občané si zvolili samostatnost s vlivem ČSR. President Koblanský ještě téhož dne prohlásil, že Veleská republika bude nyní rozhodně samostatnější, než byla pod vlivem SFR a odmítl, aby do Veleské republiky vstoupila čs. armáda. Zároveň přislíbil vytvoření veleské národní měny.

Politický systém

Ve Velesku zasedá jednokomorový parlament čítající 31 nestranických poslanců volených na 10 měsíců, v zemi neexistují žádné politické strany. Vzhledem k malé rozloze státu rovněž není funkce předsedy vlády, veškeré kompetence má president, který je volen na období 15 měsíců. Ten je volen přímou volbou a po zvolení musí přijmout (a s ním vystupovat) příjmení "Veleska" a křestní jméno si zvolit takové, které je používané v Polsku i Československu.

Geografie

Veleská republika se nachází mezi severními výběžky Československé republiky. Povrch je proto většinou hornatý, na severu je zejména černozemní nížina. Vodní plocha tvoří zanedbatelné procento.

Demografie

Ve Veleské republice žilo 16. června 2018 přesně 36 724 obyvatel. Obyvatelstvo je poměrně nerovnoměrně rozdělené. Více než polovina obyvatel žije v hlavním městě - ve Svarogu (20 334 obyvatel).

Etnické složení

Velesčany dělíme na dvě větve: české a polské. Pod vlivem SFR ve Velesku došlo k silnému poruštění a mezi nejpočetnější národnostní menšinu tak patří Rusové. Někdy jsou Rusové mylně uváděni jako třetí větev veleského národa. Němci jsou považováni veleským lidem za nepřátele a od roku 1945 docházelo k průběžným odsunům, takže v současnoti ve Velesku německou menšinu takřka nenajdeme.

Náboženství

Když Velesko patřilo pod Polskou republiku, velmi se na je jejím územím rozšířilo římskokatolické křesťanství, po připojení ke Slovanské federaci to bylo pravoslaví.

Armáda

Armáda Veleské republiky prozatím neexistuje, ale československý president přislíbil, že vznik veleské armády podpoří.