Unie mikronárodů střední Evropy

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Unie mikronárodů střední Evropy

Vlajka UMSE
Členské státy UMSE na mapě ČR a dalších českých mikronárodů
Členské státy UMSE na mapě ČR a dalších
českých mikronárodů
Zkratka UMSE
Vznik 1. ledna 2014
Členové 10 (18 s pozorovatelskými státy)
Úřední jazyk čeština
Tajemník UMSE Tomáš Falešník
Hlavní orgán Rada UMSE
Oficiální web http://umce.eu

Unie mikronárodů střední Evropy, oficiální zkratka UMSE je název organizace mikronárodů nacházejících se na území střední Evropy. Organizace slouží především k demokratickému řešení možných sporů mezi mikronárody, diskusní platforma, sdružení mikronacionalistů v geografické oblasti střední Evropy a poskytování služeb mikronárodům. V roce 2018 se začala organisace pomalu orientovat na spolupráci na projektech a poskytování informačních systémů (např. Konzole STEMMA, MEUC Aurum, IVS STEMMA).

Historie

UMSE je označení pro dvě rozdílné organisace, které de iure nejsou následnické, ale mají podobnou členskou základnu.

Unie mikronárodů Čech, Moravy a Slezska a Slovenska

První mikronacionální mezinárodní organizací na území České republiky byla Unie mikronárodů Čech, Moravy a Slezska a Slovenska (také nazývána Unie mikronárodů v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku nebo zkratkou UMČMSS). Unie vznikla 4. ledna 2014 za účelem demokratického a mírového řešení možných sporů mezi mikronárody a trvalého zajištění míru. Zakladately unie byly Lurk a Morava, 11. ledna se pak připojil i Karamiál, který do té doby jednal o některých bodech smlouvy. Po vzniku Paktu socialistických mikronárodů byla UMČMSS prohlášena i právním předchůdcem PSM.

První UMSE

Smlouva zakládající UMSE

V období března až července 2014 (oficiálně udávno 23. 3. 2014) byla organisace pomalu transformovaná na UMSE. UMSE mělo zprvu formát podobný OSN, kde existovala Rada bezpečnosti s trvalými členy a dalšími zvolenými. UMSE bylo stvořeno multilaterální dohodou Karamialské republiky, Lurku a Moravy, tzv. Smlouvou o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci. V červnu téhož roku se členem UMSE stal mikronárod Avangar, UMSE tehdy mělo čtyři členy. V červnu se součástí UMSE stalo i Meknijsko, které je členským státem dodnes. Stát Morava se při své změně na SSSR rozhodl vystoupit z organisace a vznikla rivalita mezi SSSR a UMSE, což postupně vyvrcholilo v propagandistickou válku mezi těmito entitami.

Pod záštitou UMSE vznikla UMSE Bank, měna Corona a on-line platební systém se stejným názvem, to vše v září 2014.

Druhé UMSE

Vlajka Coronské konfederace

22. září 2014 byla přijata Smlouva o založení UMSE, zavedla funkci tajemníka, schůzi a další interní procesy. Dále zavedla mandatorní části smlouvy (např. že členské státy se uvnitř organisace musí působit, že uznávají i všechny ostatní členské státy, tj. aby nebylo např. možné zpochybnit právo na hlasování členského státu či členství samotné) a dobrovolné (vstup do měnové unie Corona a společná obranná politika). Některé tyto prvky byly zachovány dodnes, ale ve formě přidružených organisací UMSE. V březnu bylo zrušeno členství neaktivních mikronárodů, členství v organisaci v tu dobu mělo pouze Meknijsko a Lurk.


UMSE byla de facto nahrazena Coronskou konfederací v roce 2015, i když subjektem mezinárodniho práva zůstalo poněkud déle. Diskusní platforma UMSE zůstala aktivní v období Coronské konfederace.

Třetí UMSE

Historická vlajka UMSE s nissiiským znakem ae, ze kterého se vyvinulo současné logo

V říjnu roku 2017 docházelo k obrození mikronárodů na území České republiky. Z iniciativy Moravy se začalo jednat o změně formátu Společnosti mikronárodů a přizvání bývalých členských států UMSE. Morava chtěla prosadit formát zapsaného spolku v ČR, Meknijsko a později Radoslávie začali prosazovat model podobný fungování starého UMSE (tj. bez právní osobnosti v ČR) s přidruženými organisacemi. Morava po několika neshodách s nastávajícími členy UMSE jednání opustila.

Nakonec bylo UMSE založeno 7. listopadu 2017. Nová unie byla založena Meknijskem, Lurkem, Radoslávií, Bobánií, Reichenbergem a Okčerpatskem. Během první poloviny 2018 se členy staly například ještě Fyrinie nebo Stát Gymnázium, a bylo zavedeno pozorovatelské členství. Republika Horního Švarc Morgen Lorgen langu se stala prvním mikronárodem mimo Českou republiku, který získal členství v UMSE. Aktivita během 2018 však opět klesla, což vedlo ke vzniku Organizace spojených mikronárodů. UMSE opět začalo nabývat na aktivitě během 2019, kdy se připojilo několik mikronárodů včetně Vidlákovy republiky a Klitzibürgu. Zároveň vzniklo několikero nových projektů UMSE. V únoru byl tajemníkem zvolen Tomáš Falešník.

Úspěchy UMSE

Za hlavní úspěch UMSE se dá považovat rozvíjení spolupráce mezi mikronárody. Úspěchy UMSE se dají najít i na diplomatické rovině, např. Ultimátum předané vládě Čech v únoru 2018, navazování diplomatických vztahů mezi jednotlivými členskými státy a urovnávání územních sporů. Dále také spolupráce na různých projektech, které by byly pro osamocený mikronárod nevýhodné.

Mezi tyto úspěchy patří bezesporu mezinárodní měna Corona a k ní přidružený monetární informační systém Aurum, který nabízí online transakce a také profily pro banky. Tzn. každý členský stát může mít mnoho vlastních bank, systém Aurum se dokáže přizpůsobit dané bance.

Mezi další úspěch patří projekt STEMMA, navazující na bývalý Coronet a STEMMA v Coronské konfederaci. Název STEMMA dříve nesly občanské průkazy Coronské konfederace, které zároveň fungovaly jako kreditní karty. Název stemma pochází z řeckého překladu slova Corona. Nyní zahrnuje velké množství IT řešení UMSE, nejznámější jest IS STEMMA (informační systém pro správu) a IVS STEMMA (volební systém). Společnost Oneul Vespotok, tvořící STEMMA společně s Lurkským Aerosoft, plánuje další produkty ze série STEMMA v budoucnu.

Dalším úspěchem UMSE je telekomunikační síť MPTA. Tato síť je silně provázaná s IS STEMMA a standardizační organizací CSO. Nabízí telefonní spojení s použitím technologie VOIP. Tato síť plně respektuje národní číslovací plány a předvolby států UMSE. První úspěšný testovací mezinárodní hovor byl uskutečněn 5.5.2018 mezi Moravou a Meknijskem.

Nejnovější úspěch je spuštění DNS serveru, který poskytuje TLD členských států UMSE.

Organisace UMSE

V čele UMSE je Rada Unie, která má vždy jednoho delegáta za každý stát.

  • CSO - standardizační organizace
  • MPTA - telekomunikace a pošta
    • STEMMA - informační systém mikronárodů
    • MINNS - správa národních domén
  • UKAMSE - správa kartografie, tvorby map, územních sporů
  • VHSEM - vzdělávací a historiografická asociace

Rozšiřování

UMSE je otevřeno novým členským státům. Státy dostanou nejprve pozorovatelský status a později plné členství. S pozorovatelským členstvím je možné vstupovat do přidružených organisací. Členství v přidružených organisací je možné i pro nečlenské státy, ale je potřeba jednomyslný souhlas přidružené organisace i Rady UMSE.

Komunikace

Pro zažádání o členství vyplňte tento formulář a připojte na Discord .

Členské státy

Mikronárod Datum členství Reprezentant
Pozorovatel Plný člen
Meknijsko-LurkKMV3.svg Meknijsko-Lurk 13. srpen 2014 Naemal Namul-den
MercieVlajka Mercie.svg Mercie 11. listopadu 2018 Karl Friedrich
RadoslávieVlajka RAD.svg Radoslávie 7. listopadu 2017 Albert Flinkmann
Stát GymnáziumFlag of the Gymnasium State.svg Stát Gymnázium 13. ledna 2018 20. ledna 2018 Tomáš Falešník
KlitzibürgVlajka Klitzibürgu.svg Klitzibürg 10. července 2019 1. ledna 2020 Mikuláš I.
Flag of GSMLL.jpg Republika Horního Švarc Morgen-Lorgen landu 21. ledna 2018 12. března 2020 Adrian Wojtasz
MajerovskoFlag majer.png Majerovsko 4. prosince 2020 13. února 2021 Daniel Majer
Vlajka Luzna.png Luženské vévodství 20. února 2021 Daniel Jindřich Wolfskopf I.
FirburkVlajka Firburku.svg Firburk 13. února 2021 19. září 2021 Štěpán Kutnix I.
Krležsko-VidláckoVlajka Krležska-Vidlácka.png Krležsko-Vidlácko 13. listopadu 2021 Jan Šťastný
Pozovatelské mikronárody
Federation of Aenopia flag.png Aenopie 1. prosince 2019 Logan Ross
Flag of Pavlov SVG.svg Pavlovské impérium 4. října 2020 Helena Kirsanova
ČernavaVlajka-cernavy-2021.png Černava 5. března 2021 Patricie Černavská
Flagge.duy.png Parlamentní monarchie Duckionary Arthur Woldan
Hilbert dimension V2.png Hilbertova Dimenzia 24. dubna 2021 Jaroslav P
WistonskoStrakonice-Nový Jičín vlajka.png Wistonsko Ondřej Mráz
MenderskoVlajka KM.png Mendersko 21. listopadu 2021 Eric Šmidor

Bývalé členské státy

Stát Přijat Konec členství Důvod
Vlajka.png Stát Morava 23. března 2014 14. srpna 2014 zánik
72418 519449614765712 1276558470 n.jpg Karamiálská republika 23. března 2014 1. listopadu 2017 neaktivita
Noflag.png Timbainská republika 20. dubna 2014 1. listopadu 2014 neaktivita
Avangarská Vlajka.jpg Avangar 1. června 2014 červenec 2015 zánik
VlajkaCSSR.png Československá federace 30. ledna 2015 10. května 2015 neaktivita
Reichenbergflag.jpg Reichenberg 1. listopadu 2017 25. prosince 2017 výstup
VlajkaZČR5.png Západočeská republika 8. dubna 2018 25. září 2018 zánik
Vlajka.png Moravská republika 5. května 2018 1. září 2018 zánik
Vlajka Lurkské republiky.png Vznešená republika lurkská 23. březen 2014 11. listopad 2018 zánik
Vlajka-1.png Okčerpatská republika 1. listopadu 2017 27. března 2020 zánik
Vlajka Bobánie.svg Bobánie 7. listopadu 2017 12. listopadu 2020 zánik
Vlajka PRM.png Federativní republika Mendersko 1. prosince 2019 28. května 2020 zánik
Pistecko Vlajka 2.png Pístecko 24. června 2020 4. prosince 2020 neaktivita
LužnaVlajka Lužny.svg Lužna 13. září 2020 1. ledna 2021 zánik
Vlajka LM.png Spojená vévodství Mapperska a Lužny 1. ledna 2021 20. února 2021 zánik
FyrinieVlajka Fyrinie.svg Fyrinie 29. prosince 2017 24. dubna 2021 neaktivita
TřešňováVlajka Třešňové.svg Třešňová 24. dubna 2021 6. června 2021 zánik
Vidlákova republikaVlajka Vidlakovy republiky.svg Vidlákova republika 10. července 2019 13. listopadu 2021 zánik
KrležskoVlajkaKLF.png Krležsko 1. ledna 2020 13. listopadu 2021 zánik
Mapersko vlajka.png Maperské vévodství 20. února 2021 21. listopadu 2021 neaktivita
Vlajka Randulie.svg Randulská republika 19. září 2021 21. listopadu 2021 neaktivita
Vidlákova republikaStát GymnáziumŘehořeřšžskoRadoslávieLurkMeknijskoMaperskoMajerovskoLužnaKrležskoKlitzibürgHorní Švarc Morgen Lorgen landHilbertova dimenzeFirburkDuckionaryČernavaAenopie

Členství v organisacích UMSE