Otevřít hlavní menu

Unie mikronárodů střední Evropy

Unie mikronárodů střední Evropy, oficiální zkratka UMSE je název organizace mikronárodů nacházejících se na území střední Evropy. Organizace slouží především k demokratickému řešení možných sporů mezi mikronárody, diskusní platforma, sdružení mikronacionalistů v geografické oblasti střední Evropy a poskytování služeb mikronárodům. V roce 2018 se začala organisace pomalu orientovat na spolupráci na projektech a poskytování informačních systémů (např. Konzole STEMMA, MEUC Aurum, IVS STEMMA).

Unie mikronárodů střední Evropy

Vlajka UMSE
Členské státy UMSE na mapě ČR a dalších českých mikronárodů
Členské státy UMSE na mapě ČR a dalších
českých mikronárodů
Zkratka UMSE
Členové 7 (10 s pozorovatelskými státy)
Úřední jazyk čeština
Tajemník UMSE Naemal Namul-den
Hlavní orgán Rada UMSE
Oficiální web http://umce.eu

Obsah

Historie

UMSE je označení pro dvě rozdílné organisace, které de iure nejsou následnické, ale mají podobnou členskou základnu.

Unie mikronárodů Čech, Moravy a Slezska a na Slovensku

Unie vznikla 1. ledna 2014, aby byl trvale zajištěn mír v Evropě a spory byly řešeny ve společném parlamentu. Zakladately unie je Lurk a Morava. Později se přidala Karamiálská republika, která však jednala o některých bodech smlouvy a přistoupila později.

První UMSE

 
Smlouva zakládající UMSE

V období března až července 2014 (oficiálně udávno 23. 3. 2014) byla organisace pomalu transformovaná na UMSE. UMSE mělo zprvu formát podobný OSN, kde existovala Rada bezpečnosti s trvalými členy a dalšími zvolenými. UMSE bylo stvořeno multilaterální dohodou Karamialské republiky, Lurku a Moravy, tzv. Smlouvou o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci. V červnu téhož roku se členem UMSE stal mikronárod Avangar, UMSE tehdy mělo čtyři členy. V červnu se součástí UMSE stalo i Meknijsko, které je členským státem dodnes. Stát Morava se při své změně na SSSR rozhodl vystoupit z organisace a vznikla rivalita mezi SSSR a UMSE, což postupně vyvrcholilo v propagandistickou válku mezi těmito entitami.

Pod záštitou UMSE vznikla UMSE Bank, měna Corona a on-line platební systém se stejným názvem, to vše v září 2014.

Druhé UMSE

 
Vlajka Coronské konfederace

22. září 2014 byla přijata Smlouva o založení UMSE, zavedla funkci tajemníka, schůzi a další interní procesy. Dále zavedla mandatorní části smlouvy (např. že členské státy se uvnitř organisace musí působit, že uznávají i všechny ostatní členské státy, tj. aby nebylo např. možné zpochybnit právo na hlasování členského státu či členství samotné) a dobrovolné (vstup do měnové unie Corona a společná obranná politika). Některé tyto prvky byly zachovány dodnes, ale ve formě přidružených organisací UMSE. V březnu bylo zrušeno členství neaktivních mikronárodů, členství v organisaci v tu dobu mělo pouze Meknijsko a Lurk.


UMSE byla de facto nahrazena Coronskou konfederací v roce 2015, i když subjektem mezinárodniho práva zůstalo poněkud déle. Diskusní platforma UMSE zůstala aktivní v období Coronské konfederace.

Třetí UMSE

V říjnu roku 2017 docházelo k obrození mikronárodů na území České republiky. Z iniciativy Moravy se začalo jednat o změně formátu Společnosti mikronárodů a přizvání bývalých členských států UMSE. Morava chtěla prosadit formát zapsaného spolku v ČR, Meknijsko a později Radoslávie začali prosazovat model podobný fungování starého UMSE (tj. bez právní osobnosti v ČR) s přidruženými organisacemi. Morava po několika neshodách s nastávajícími členy UMSE jednání opustila.

Nakonec bylo UMSE založeno 7. listopadu 2017. Nová unie byla založena Meknijskem, Lurkem, Radoslávií, Bobánií, Reichenbergem a Okčerpatskem. 26. prosince se do UMSE přidala Fyrinie, 13. ledna 2018 Stát Gymnázium, 23. ledna byla přijata Smlouva o UVO&P. 8. března Morava přistoupila ke spolupráci s UMSE členstvím v MEUC. 6. dubna se členským státem stala i Západočeská republika. 5. května do UMSE vstoupila Morava jako pozorovatelský stát.

V roce 2019 se UMSE zaměřilo více na společné projekty, např. mapová služba NMaps. Do UMSE se připojily další státy, jmenovitě Vidlákova republika, Klitzibürg, Aenopie, Mendersko a zájem o členství projevil Kybistán.

Úspěchy UMSE

Za hlavní úspěch UMSE se dá považovat rozvíjení spolupráce mezi mikronárody. Úspěchy UMSE se dají najít i na diplomatické rovině, např. Ultimátum předané vládě Čech v únoru 2018, navazování diplomatických vztahů mezi jednotlivými členskými státy a urovnávání územních sporů. Dále také spolupráce na různých projektech, které by byly pro osamocený mikronárod nevýhodné.

Mezi tyto úspěchy patří bezesporu mezinárodní měna Corona a k ní přidružený monetární informační systém Aurum, který nabízí online transakce a také profily pro banky. Tzn. každý členský stát může mít mnoho vlastních bank, systém Aurum se dokáže přizpůsobit dané bance.

Mezi další úspěch patří projekt STEMMA, navazující na bývalý Coronet a STEMMA v Coronské konfederaci. Název STEMMA dříve nesly občanské průkazy Coronské konfederace, které zároveň fungovaly jako kreditní karty. Název stemma pochází z řeckého překladu slova Corona. Nyní zahrnuje velké množství IT řešení UMSE, nejznámější jest IS STEMMA (informační systém pro správu) a IVS STEMMA (volební systém). Společnost Oneul Vespotok, tvořící STEMMA společně s Lurkským Aerosoft, plánuje další produkty ze série STEMMA v budoucnu.

Dalším úspěchem UMSE je telekomunikační síť MPTA. Tato síť je silně provázaná s IS STEMMA a standardizační organizací CSO. Nabízí telefonní spojení s použitím technologie VOIP. Tato síť plně respektuje národní číslovací plány a předvolby států UMSE. První úspěšný testovací mezinárodní hovor byl uskutečněn 5.5.2018 mezi Moravou a Meknijskem.

Nejnovější úspěch je spuštění DNS serveru, který poskytuje TLD členských států UMSE.

Organisace UMSE

V čele UMSE je Rada Unie, která má vždy jednoho delegáta za každý stát.

 • CSO - standardizační organizace
 • MPTA - telekomunikace a pošta
  • STEMMA - informační systém mikronárodů
  • MINNS - správa národních domén
 • UVO - unie volného obchodu
 • UVP - unie volného pohybu
 • OLP - organizace lidských práv
 • MEUC - monetární a ekonomická unie Corony, neboli Corozóna
 • UKAMSE - správa kartografie, tvorby map, územních sporů
 • UMO - meteorologie
 • SEAAM - astronomie
 • VHSEM - vzdělávací a historiografická asociace

Rozšiřování

UMSE je otevřeno novým členským státům. Státy dostanou nejprve pozorovatelský status a později plné členství. S pozorovatelským členstvím je možné vstupovat do přidružených organisací. Členství v přidružených organisací je možné i pro nečlenské státy, ale je potřeba jednomyslný souhlas přidružené organisace i Rady UMSE.

Komunikace

Pro zažádání o členství napište email na council@umce.eu.

Členské státy

Pozorovatelské státy

Bývalé členské státy

 
Členství států v organisacích UMSE, CE4 a Společnosti mikronárodů (2018).

Členství v organisacích UMSE

Stát CSO MPTA UVO UVP OLP MEUC UKAMSE UMO SEAAM VHSEM
Radoslávie  Radoslávie
Meknijsko  Spojené státy meknijské
Přechodná autorita v Lurku /  Mercie-Lurk
Stát Gymnázium  Stát Gymnázium
Fyrinie  Fyrinie
Morava  Morava