Unie mikronárodů střední Evropy: Porovnání verzí

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 98: Řádek 98:
 
===Pozorovatelské státy===
 
===Pozorovatelské státy===
  
*[[Republika Horního Švarc Morgen-Lorgen landu]]
+
*{{Vlajka a název|Republika Horního Švarc Morgen-Lorgen landu}}
 
*{{flagicon|Federation of Aenopia flag.png}} Aenopie
 
*{{flagicon|Federation of Aenopia flag.png}} Aenopie
  

Verze z 12. 1. 2020, 14:51

Unie mikronárodů střední Evropy

Vlajka UMSE
Členské státy UMSE na mapě ČR a dalších českých mikronárodů
Členské státy UMSE na mapě ČR a dalších
českých mikronárodů
Zkratka UMSE
Členové 7 (10 s pozorovatelskými státy)
Úřední jazyk čeština
Tajemník UMSE Naemal Namul-den
Hlavní orgán Rada UMSE
Oficiální web http://umce.eu

Unie mikronárodů střední Evropy, oficiální zkratka UMSE je název organizace mikronárodů nacházejících se na území střední Evropy. Organizace slouží především k demokratickému řešení možných sporů mezi mikronárody, diskusní platforma, sdružení mikronacionalistů v geografické oblasti střední Evropy a poskytování služeb mikronárodům. V roce 2018 se začala organisace pomalu orientovat na spolupráci na projektech a poskytování informačních systémů (např. Konzole STEMMA, MEUC Aurum, IVS STEMMA).

Historie

UMSE je označení pro dvě rozdílné organisace, které de iure nejsou následnické, ale mají podobnou členskou základnu.

Unie mikronárodů Čech, Moravy a Slezska a na Slovensku

Unie vznikla 1. ledna 2014, aby byl trvale zajištěn mír v Evropě a spory byly řešeny ve společném parlamentu. Zakladately unie je Lurk a Morava. Později se přidala Karamiálská republika, která však jednala o některých bodech smlouvy a přistoupila později.

První UMSE

Smlouva zakládající UMSE

V období března až července 2014 (oficiálně udávno 23. 3. 2014) byla organisace pomalu transformovaná na UMSE. UMSE mělo zprvu formát podobný OSN, kde existovala Rada bezpečnosti s trvalými členy a dalšími zvolenými. UMSE bylo stvořeno multilaterální dohodou Karamialské republiky, Lurku a Moravy, tzv. Smlouvou o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci. V červnu téhož roku se členem UMSE stal mikronárod Avangar, UMSE tehdy mělo čtyři členy. V červnu se součástí UMSE stalo i Meknijsko, které je členským státem dodnes. Stát Morava se při své změně na SSSR rozhodl vystoupit z organisace a vznikla rivalita mezi SSSR a UMSE, což postupně vyvrcholilo v propagandistickou válku mezi těmito entitami.

Pod záštitou UMSE vznikla UMSE Bank, měna Corona a on-line platební systém se stejným názvem, to vše v září 2014.

Druhé UMSE

Vlajka Coronské konfederace

22. září 2014 byla přijata Smlouva o založení UMSE, zavedla funkci tajemníka, schůzi a další interní procesy. Dále zavedla mandatorní části smlouvy (např. že členské státy se uvnitř organisace musí působit, že uznávají i všechny ostatní členské státy, tj. aby nebylo např. možné zpochybnit právo na hlasování členského státu či členství samotné) a dobrovolné (vstup do měnové unie Corona a společná obranná politika). Některé tyto prvky byly zachovány dodnes, ale ve formě přidružených organisací UMSE. V březnu bylo zrušeno členství neaktivních mikronárodů, členství v organisaci v tu dobu mělo pouze Meknijsko a Lurk.


UMSE byla de facto nahrazena Coronskou konfederací v roce 2015, i když subjektem mezinárodniho práva zůstalo poněkud déle. Diskusní platforma UMSE zůstala aktivní v období Coronské konfederace.

Třetí UMSE

V říjnu roku 2017 docházelo k obrození mikronárodů na území České republiky. Z iniciativy Moravy se začalo jednat o změně formátu Společnosti mikronárodů a přizvání bývalých členských států UMSE. Morava chtěla prosadit formát zapsaného spolku v ČR, Meknijsko a později Radoslávie začali prosazovat model podobný fungování starého UMSE (tj. bez právní osobnosti v ČR) s přidruženými organisacemi. Morava po několika neshodách s nastávajícími členy UMSE jednání opustila.

Nakonec bylo UMSE založeno 7. listopadu 2017. Nová unie byla založena Meknijskem, Lurkem, Radoslávií, Bobánií, Reichenbergem a Okčerpatskem. 26. prosince se do UMSE přidala Fyrinie, 13. ledna 2018 Stát Gymnázium, 23. ledna byla přijata Smlouva o UVO&P. 8. března Morava přistoupila ke spolupráci s UMSE členstvím v MEUC. 6. dubna se členským státem stala i Západočeská republika. 5. května do UMSE vstoupila Morava jako pozorovatelský stát.

V roce 2019 se UMSE zaměřilo více na společné projekty, např. mapová služba NMaps. Do UMSE se připojily další státy, jmenovitě Vidlákova republika, Klitzibürg, Aenopie, Mendersko a zájem o členství projevil Kybistán.

Úspěchy UMSE

Za hlavní úspěch UMSE se dá považovat rozvíjení spolupráce mezi mikronárody. Úspěchy UMSE se dají najít i na diplomatické rovině, např. Ultimátum předané vládě Čech v únoru 2018, navazování diplomatických vztahů mezi jednotlivými členskými státy a urovnávání územních sporů. Dále také spolupráce na různých projektech, které by byly pro osamocený mikronárod nevýhodné.

Mezi tyto úspěchy patří bezesporu mezinárodní měna Corona a k ní přidružený monetární informační systém Aurum, který nabízí online transakce a také profily pro banky. Tzn. každý členský stát může mít mnoho vlastních bank, systém Aurum se dokáže přizpůsobit dané bance.

Mezi další úspěch patří projekt STEMMA, navazující na bývalý Coronet a STEMMA v Coronské konfederaci. Název STEMMA dříve nesly občanské průkazy Coronské konfederace, které zároveň fungovaly jako kreditní karty. Název stemma pochází z řeckého překladu slova Corona. Nyní zahrnuje velké množství IT řešení UMSE, nejznámější jest IS STEMMA (informační systém pro správu) a IVS STEMMA (volební systém). Společnost Oneul Vespotok, tvořící STEMMA společně s Lurkským Aerosoft, plánuje další produkty ze série STEMMA v budoucnu.

Dalším úspěchem UMSE je telekomunikační síť MPTA. Tato síť je silně provázaná s IS STEMMA a standardizační organizací CSO. Nabízí telefonní spojení s použitím technologie VOIP. Tato síť plně respektuje národní číslovací plány a předvolby států UMSE. První úspěšný testovací mezinárodní hovor byl uskutečněn 5.5.2018 mezi Moravou a Meknijskem.

Nejnovější úspěch je spuštění DNS serveru, který poskytuje TLD členských států UMSE.

Organisace UMSE

V čele UMSE je Rada Unie, která má vždy jednoho delegáta za každý stát.

 • CSO - standardizační organizace
 • MPTA - telekomunikace a pošta
  • STEMMA - informační systém mikronárodů
  • MINNS - správa národních domén
 • UVO - unie volného obchodu
 • UVP - unie volného pohybu
 • OLP - organizace lidských práv
 • MEUC - monetární a ekonomická unie Corony, neboli Corozóna
 • UKAMSE - správa kartografie, tvorby map, územních sporů
 • UMO - meteorologie
 • SEAAM - astronomie
 • VHSEM - vzdělávací a historiografická asociace

Rozšiřování

UMSE je otevřeno novým členským státům. Státy dostanou nejprve pozorovatelský status a později plné členství. S pozorovatelským členstvím je možné vstupovat do přidružených organisací. Členství v přidružených organisací je možné i pro nečlenské státy, ale je potřeba jednomyslný souhlas přidružené organisace i Rady UMSE.

Komunikace

Pro zažádání o členství napište email na council@umce.eu.

Členské státy

Pozorovatelské státy

Bývalé členské státy

Členství států v organisacích UMSE, CE4 a Společnosti mikronárodů (2018).

Členství v organisacích UMSE

Stát CSO MPTA UVO UVP OLP MEUC UKAMSE UMO SEAAM VHSEM
RadoslávieVlajka RAD.svg Radoslávie
MeknijskoKMV3.svg Meknijsko-Lurk
Přechodná autorita v LurkuVlajka Mercie.svg/Vlajka Lurkské republiky.png Mercie-Lurk
Stát GymnáziumFlag of the Gymnasium State.svg Stát Gymnázium
FyrinieVlajka Fyrinie.svg Fyrinie