Uživatel:ArsiGov.ars/Nádej Pre Slovensko

Nádej Pre Slovensko (NPS) je liberálna, enviromentálna, miernokonzeravtína, proeurópska, progresívna strana v Arsilande ktorá vznikla 20.8.2020 na čele s Jakubom.