Turistická atrakce

Turistická atrakce je v mikronacionalismu termín používaný pro mikronárody, založené za účelem přilákání více turistů do oblasti, či se z nich po určité době tyto mikronárody staly.

Turistické mikronárody v České republice

Turistické mikronárody ve světě

  • Conch Republic
    • Založena jako opozice vládě Spojených Států blokující cestu do West Key West, časem se změnila pouze v turistickou atrakci.