Trend zanikání mikronárodů a mikronacionálních organizací

Verze z 16. 11. 2020, 15:18, kterou vytvořil Joelnovotny (diskuse | příspěvky) (oprava)

Trend zanikání mikronárodů a mikronacionálních organizací byl započat 11. listopadu zánikem Společnosti mikronárodů. Bylo to způsobeno odchodem Spojených států Meknijska a Lurku, jež byly posledním mikronárodem v organizaci a ta tak pozbyla všech členů a de facto došlo k jejímu zániku. Další den zanikla Bobánie, jedna z nejstarších monarchií na české microwiki. Důvodem byl nedostatek času vévody země na její spravování. Zánik tohoto mikronárodu pomyslně odstartoval listopadový trend zanikání mikronárodů. Dalším na řadě bylo Mappersko, jež jeho vévoda rozpustil, ale bylo naplánováno vytvoření nového mikronárodu místo něj. V Rivuletinghamu tamní vévoda pozastavil činnost, ovšem zůstává šance, že mikronárod bude znovu aktivním dle slov jeho vévody. Patnáctého listopadu 2020 se nejdříve Mendersko stalo Kybistánským protektorátem, a následně zanikla Tyrolská socialistická republika. Její Republika Most se připjila k Mendersku, Republika Chánov zanikla.