Symboly Moravskoslezské republiky

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Státní symboly Moravskoslezské republiky stanovuje Ústava Moravskoslezské republiky a zákon o státních symbolech.

Státní symboly Moravskoslezské republiky podle Ústavy jsou:

  • státní znak Moravskoslezské republiky
  • státní vlajka Moravskoslezské republiky
  • státní hymna Moravskoslezské republiky

Mezi další symboly Moravskoslezské republiky řadíme měnu.

Ústavní státní symboly

Státní znak

Státní znak Moravskoslezska

Státní znak je tvořen modrým polem, na kterém je umístěn historický znak Moravy: červeně a zlatě kostkovaná orlice se zlatou korunou a zlatými drápy. Státní znak slouží k vnější reprezentaci státu a na místech, kde dochází k rozhodnutí státní moci.

Státní vlajka

Státní vlajka Moravskoslezska

Moravskoslezská vlajka je odvozena ze zemských barev schválených moravským zemským sněmem v roce 1848 - zlaté a červené, se dvěma vodorovnými pruhy: zlatý nahoře, červený dole. Vlajka je barvami i uspořádáním totožná s vlajkami některých míst, například pražskou, českobudějovickou, varšavskou, kladskou nebo vlajkou estonské Kundy. Z důvodu možné záměny používá Moravskoslezská republika variantu vlajky se státním znakem.

Státní hymna

Státní hymnou Moravskoslezské republiky je první sloka písně Moravo, Moravo a první sloka písně Slezská vlasti. Autorem písně Moravo, Moravo je Václav Hanka a autorem textu Slezské vlasti pak Adolf Heyduk.