Svobodné království dynastie Majerů

Svobodné království dynastie Majerů (zkráceně Majerovsko) je mikronárod, který si nárokuje území v Praze, ve městě Blatná a v nedaleké vesnici Mužetice. Jeho hlavním městem je Královské město. Je součástí Novotroitské federace. Jedná se o absolutistickou monarchii s prvky liberalismu, vůdcem je Král Daniel Majer.

Svobodné království dynastie Majerů
vlajka
Hymna:
Motto: Volnost a nezávislost!
Geografie

Poloha Majerovska

Hlavní město: Královské město
Nejvyšší bod: Palanda (cca 1,5 m n. m.)
Časové pásmo: +1
Obyvatelstvo
Počet obyvatel: 4
Jazyk: čeština
Náboženství: atheismus
Státní útvar
Státní zřízení: Absolutistická monarchie
Vznik: 28. listopad 2018 (vyhlášení nezávislosti)
Král: Daniel Majer
Měna: Majerovská rupie (MR)
Mezinárodní identifikace
MPZ: SKDM

Majerovsko přímo nesousedí s žádným mikronárodem, ale nejbližším je Klitzibürg. Majerovsko je pozorovatelským mikronárodem v UMSE.


Vláda

V čele státu stojí Král, který má nejvyšší moc a je jako jediný oprávněn upravovat a vyhlašovat zákony. Má pod sebou několik ministerstev, která mají přesně určenou roli. V čele každého ministerstva stojí ministr, který je zvolen do své funkce Králem. Ten jej může i odvolat. Ministři jsou voleni na dobu neurčitou.

Prozatím existují v našem království tato ministerstva: Financí, průmyslu a obchodu; Mezinárodní spolupráce; Obrany; Propagandy a veřejných informací.

Vše musí být zaneseno do Královských listin a tím legitimizováno. Například každé ministerstvo je takto zapsáno a má zde určená práva i povinnosti.

Ekonomika

Majerovsko disponuje vlastní měnou. Jedná se o Majerovskou rupii a její kurz je pevně svázaný s Českou korunou a to 1 CZK = 10 MR. Kvůli nestabilitě této měny je však povoleno používat i Českou korunu, nebo Eura.

Majerovsko je kapitalistický stát. Může zde podnikat každý občan, který získá od ministerstva financí, průmyslu a obchodu Speciální obchodní listinu. O takovouto listinu si občané mohou zažádat, pokud již mají podnikatelský nápad. Ministr financí, průmyslu a obchodu je pak povinen na takovouto žádost odpovědět dle svého nejlepšího mínění.

V Majerovsku zatím byla vydána jediná Speciální obchodní listina, a to na obchodování s produkty na platformě Steam. Tuto listinu získal Král Daniel Majer a ovládá tak monopol na tento podnik.

Administrativní dělení

 
Vlajka Markrabství Milíčovského

Majerovsko se skládá ze tří částí. Každá z nich má svoji samosprávu, spadají ale pod přímou nadvládu Krále.

První částí je hlavní město Královské město, které spadá pod přímou nadvládu Krále. To se nachází v Praze v ulici Jílovská. Nachází se zde panelový dům č. 1155 a travnaté plochy po jeho obou stranách.

Druhou částí je Markrabství Milíčovské. To se nachází na Praze 11 v Milíčově. Nejvyšším představitelem je Markrabě Adam Kendziura. Má určitou samosprávu, ale spadá taktéž pod nadvládu Krále. Ke království bylo připojeno 24. listopadu 2020.

Třetí částí je tzv. Majerovské Blatensko. To se nachází ve městě Blatná a ve vesnici Mužetice. Po domluvě s domorodou náčelnicí Rézou bylo ke království 20. prosince 2020 připojeno území Severní Blatensko. 9.02.2021 však Král Daniel Majer své územní nároky rozšířil.

Historie

Vznik

V roce 2013 se samotný Král Daniel Majer rozhodl, že založí stát, ve kterém bude pevná vláda jednoho muže, ale budou tam prosazovány zákony a ideje liberalismu! V té době mu bylo 13 let. Začal tedy vyjednávat se svými rodinnými příslušníky. Potřeboval totiž nějaké místo, kde tuto úžasnou myšlenku uskutečnit. První padla v úvahu rodinná chata v jižních Čechách. Je to pozemek o rozloze 800 m2. Pro podobný stát naprosto dokonalé podmínky. Bohužel se mu nepodařilo nic vyjednat, a proto se musel přesunout na vyjednávání o jiném místě. Jako další možnost se nabízel dům taktéž v jižních Čechách. Ten měl ale pouze malý dvorek. Na druhou stranu byl v celku prostorný a měl velkou dílnu, ve které by se dalo provádět ledacos. Jednání se ale pozastavila a nakonec byla naprosto smetena ze stolu po té, co se v roce 2018 začal dům rekonstruovat. Rodiče Daniela Majera mají v plánu se do tohoto domu přestěhovat na důchod. Zbývala tedy poslední možnost. Byt o rozloze 50 m2 na Praze 4. Vyjednávání zprvu vypadala nejistě, nakonec se ale našemu vznešenému králi podařilo ujednat, že svůj stát může založit ve svém dětském pokoji. Se souhlasem jeho bratra, který tento pokoj také obývá, se tak stalo a stát vznikl 28. 11. 2018. Bratr Krále Daniela Majera dostal automatické občanství jako poděkování za svou vstřícnost.

Občanská válka

10. dubna 2019 vyhlásilo Ministerstvo obrany krizovou situaci. Král Daniel Majer a jeho Bratr Adam Majer (taktéž člen královské dynastie Majerů) se neshodli na tom, jakým směrem se naše království udává. Dle Adama Majera nebyla stabilizovaná ekonomika a vláda v podstatě nefungovala. Tyto neshody nakonec přerostly v otevřený ozbrojený konflikt. Adam Majer založil frakci Zlaté Majerovsko, které mělo za cíl svrhnout našeho krále z trůnu. Odehrálo se několik bitev, z nichž ta nejzásadnější byla bitva o Dveře 31. května 2019. Zlaté Majerovsko do tohoto dne ovládalo jediný hraniční přechod v zemi (Dveře), kvůli kterému byla Královská armáda v podstatě odříznuta od zásobování. Král Daniel Majer tehdy díky své velmi dobré taktice dokázal Zlaté Majerovsko z pozic vytlačit a tím jej zásadně oslabit.

Od té doby se již mnoho bitev neuskutečnilo, šlo spíš o náhodné přestřelky malého významu. Majerovsko upadlo do neaktivity. Přestože byly obě strany pořád technicky vzato ve válce, v zemi nastal klid. Král tehdy započal diplomatické vyjednávání, které se dočkalo velkého úspěchu.

17. listopadu 2020 se nakonec obě strany dohodly, že válka nikam nevede, a podepsaly mírovou dohodu. Král svou pozici udržel, ale zavázal se k lepšímu plnění svých povinností. Tím občanská válka skončila a naše království může zase vzkvétat.

Novotroitská federace

9. února 2021 se Majerovsko stalo oficiálně součástí Novotroitské federace. V ten samý den navíc Král Daniel Majer vydal v platnost své nové územní nároky, které zahrnují větší část Královského města, město Blatná v jižních Čechách a nedalekou vesnici Mužetice.

Majerovsko tak nyní vystupuje pod Novotroitskou federací. Ta nově zřizuje jak zahraniční politiku, tak například rozhodnutí ekonomická. Majerovsko si však vydobylo ponechání své Královské armády.

Armáda

 
Vlajka Královské armády

Majerovské ozbrojené síly jsou tvořeny Královskou armádou, která disponuje dvěma pěšími pluky. Nejvyšším velitelem je Král.

Blatenská pěší brigáda = profesionální část Královské armády. Součástí mohou být pouze občané Majerovska, kterým pozici schválil sám Král. Zastupují taktéž funkci policie.

Královská domobrana = část Královské armády, která je svolávána na přímý rozkaz Krále v době ohrožení království. Součástí je každý občan Majerovska, můžou do ní však vstoupit i neobčané, nebo občané federace, a to tehdy, pokud Král souhlasí.

HODNOSTI

  1. Král - je nejvyšším velitelem Královské armády (každý rozkaz musí být schválen přímo jím)
  2. Velitel brigády - druhý nejvýše postavený člověk v Královské armádě. Dostává rozkazy od Krále, které pak předává dále poručíkům.
  3. Poručík - velí pěšákům
  4. Pěšáci - nevelí nikomu, pouze plní rozkazy

Vybavení

Královská armáda Majerovska disponuje tímto vybavením: 1 nefunkční airsoftová útočná puška, otevírací nůž a někde v šuplíku zahrabaný bajonet.

Kvůli nedostatku financí není schopno Majerovsko vybavit své vojsko pořádnými uniformami, proto mají vojáci povinnost se oblíkat do svého osobního oblečení (nejlépe zelené, není však podmínkou.) Král má jako jediný právo nosit klobouček, jelikož je nejvyšším velitelem.

Geografie

*brzy proběhne aktualizace*

Kultura

Kultura Majerovska je slovanská, přesněji spíše česká. Kvůli původu Krále Daniela Majera má také ukrajinské prvky (nebo spíše rusínské).

Umění

Ač se přes velikost a počet obyvatel nezdá, Majerovsko je velmi umělecky aktivní. Král je součástí HOOD uskupení jménem NOVOTROIT, které působí v Praze v okolí ulice Novodvorská. Právě zde se nachází i město Královské město (přesněji v ulici Jílovská). Toto uskupení vytváří hudbu, videa s tématikou rapu (klipy, záznamy z koncertů, … - NOVOTROIT PRODUCTION) a případně i videa na youtube. Národní hymnu Majerovska (Levná prdel) vytvořil jeden ze členů NOVOTROITU yungj0zy.

Markrabě Milíčovský Adam Kendziura se navíc věnuje fotografování, nebo hře na klavír.

Sport

 
yungj0zy na LAN party

Kvůli malé rozloze Majerovska se obyvatelé účastní spíše esportu. Král má v oblibě hry jako Counter Strike: Global Offensive, Hearts of Iron IV, nebo Company of Heroes 2.

Ostatní obyvatelé také hrají hry jako League of Legends, Minecraft, nebo Cities: Skylines.

Společenské rozdělení

V Majerovsku je občanem každý, kdo dostane posvěcení od Krále.

Občanům, kteří bydlí, pracují, nebo jinak zastupují město Královské město, je od Krále udělen titul Měšťan. Ten jim umožňuje podílet se na samosprávě tohoto města.

Král také může občanům udělit šlechtický titul Rytíř. Ten umožňuje obsazovat velitelské funkce v Královské armádě a spravovat území, která Král Rytířům předá.

Dále může Král udělit šlechtický titul Markrabě. Ten umožňuje spravovat území, které je povýšené na status Markrabství, a obsazovat vládní posty na ministerstvech.

Král má pravomoc komukoliv jeho titul za jakýchkoliv podmínek odebrat.

Zahraniční vztahy

Jelikož je Majerovsko nyní součástí Novotroitské federace, veškerá zahraniční politika přechází na ni. Tu řídí Nejvyšší generál NOVOTROIT SHOOTAZ

Majerovsko se ale v minulosti stalo pozorovatelským mikronárodem v UMSE a navázalo diplomatické styky s těmito mikronárody:

Stát Datum Dohoda
Stát Gymnázium 2.2.2021 Vzájemné uznání suverenity a vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů.
Meknijsko 23.12.2020 Vzájemné uznání suverenity a vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů.
Spojená vévodství Mapperska a Lužny 25.12.2020 Vzájemné uznání suverenity a vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů.
Vidláková republika 24.12.2020 Vzájemné uznání suverenity a vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů.
Kybistán 28.12.2020 Vzájemné uznání suverenity, diplomatická a vojenská spolupráce.
Království nekonečné moudrosti 2.2.2021 Vzájemné uznání suverenity a dohoda o neútočení.
Radoslávie 28.12.2020 Vzájemné uznání suverenity a vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů.
Firburské vévodství 8.01.2021 Vzájemné uznání suverenity a vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů.
Černava 02.02.2021 Vzájemné uznání a smlouva o: dvoustranných diplomatických vztazích, neútočení a vzájemné vojenské ochraně

Odkazy

Zde naleznete odkaz na naše oficiální stránky. Tam můžete sledovat aktuality ohledně dění v tomto mikronárodě! [1]