Svobodné království dynastie Majerů

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Svobodné království dynastie Majerů
vlajka Majerovska
vlajka
znak Majerovska
znak
Hymna:
Motto: Volnost a nezávislost!
Geografie

Majerovsko uzemi2.png Všechna území Majerovska (i kolonie)

Hlavní město: Královské město
Rozloha: 0,005 km²
Nejvyšší bod: neznámý (neznámý m n. m.)
Časové pásmo: +1
Obyvatelstvo
Počet obyvatel: 13
Jazyk: čeština
Národnostní složení: Češi (91,67%)

Poláci (8,33%)

Náboženství: ateismus - 66,76%

křesťanství - 16,67%

Budhismus - 8,33 %

Velký adamismus - 8,33%

Státní útvar
Státní zřízení: Absolutistická monarchie
Vznik: 28. listopad 2018 (vyhlášení nezávislosti)
Král: Daniel Majer
Měna: Majerovská rupie (MR)
Mezinárodní identifikace
MPZ: SKDM

Svobodné království dynastie Majerů (zkráceně Majerovsko) je mikronárod, který si nárokuje území v Praze, ve městě Blatná a v nedaleké vesnici Mužetice. Jeho hlavním městem je Královské město. Majerovsko je bývalý stát Novotroitské federace, který jako jediný funguje nadále. Jedná se o absolutistickou monarchii s prvky liberalismu, vůdcem je Král Daniel Majer.

Vláda

V čele státu stojí Král, který má nejvyšší moc a je jako jediný oprávněn upravovat a vyhlašovat zákony.

Vše musí být zaneseno do Královských listin a tím legitimizováno.

Ekonomika

Majerovsko je kapitalistický stát. Může zde podnikat každý občan, který získá Speciální obchodní listinu. O takovouto listinu si občané mohou zažádat, pokud již mají podnikatelský nápad.

V Majerovsku zatím byla vydána jediná Speciální obchodní listina, a to na obchodování s produkty na platformě Steam. Tuto listinu získal Král Daniel Majer a ovládá tak monopol na tento podnik.

Majerovsko navíc disponuje vlastní měnou - Majerovskou rupií. Bohužel kvůli v podstatě nefunkční ekonomice zatím není tato měna nijak využívána.

Administrativní dělení

Majerovské území se rozkládá výhradně na pozemcích, které dynastie Majerů vlastní, nebo se je jejich majitelé rozhodli pod Majerovsko přičlenit. I z toho důvodu je Majerovsko nejednotné a rozdrobené po velké části Čech. Kvůli tomu jsou určitá území rozdělena do Držav, která spravují místní správci, což bývají většinou majitelé pozemků.

V tuto dubu se Majerovsko skládá ze čtyř držav.

Královské lázně v Mužetických državách

Pražské državy

Nacházejí se v ulici Jílovská na Praze 4. Dynastie Majerů zde vlastní byt, který je nazván jako Královské město. Sídlí zde Královská kancelář, nebo motorizovaná divize Novotroit.

Blatenské državy

Nacházejí se v jižních Čechách ve městě Blatná. Samotné državy se ještě dělí na Severní a Jižní Blatensko.

Severní Blatensko tvoří rodinný dům se zahradou. Většina zemědělské produkce se nachází právě zde, navíc zde žijí královští kocouři.

Jižní Blatensko se nachází v podzámčí. Dynastie Majerů zde vlastní malý domek společně s dvorkem.

Dále si Majerovsko nárokuje bar Základna v centru Blatné, jelikož tam sídlí Blatenská motorizovaná divize.

Skládka odpadu a suti v Mužetických državách

Mužetické državy

Nacházejí se nedaleko Blatné ve vesnici Mužetice. Dynastie Majerů vlastní v místní chatové osadě jeden z pozemků. Na něm se nachází například sklad Královské armády, Mužetická skládka odpadu a suti, nebo se zde pěstuje ovoce.

Mužeticko má navíc vlastní zásobu vody, díky které můžou existovat Královské lázně Majerovské. Voda se dá skladovat v solární nádrži, kde je ohřátá bez přebytečných nákladů nebo zatížení životního prostředí. Chata má navíc zabudovaný vlastní systém vodního odpadu.

Koloniální državy

Vzhledem k tomu, že matka Daniela Majera pochází z podkarpatské Rusi, rozhodl se Daniel Majer na pozemcích jeho příbuzných vyhlásit kolonie. Ty mají však velmi velkou samosprávu. Důvodem založení kolonií byl také fakt, že právě na Ukrajině žili předci Daniel Majera, kteří drželi šlechtický titul. Právě na tuto krev se Daniel Majer odvolává v souvislosti se samojmenováním do královského postu. Tyto kolonie se nachází i Deshkovytsya poblíž města Iršava.

Historie

Vznik

V roce 2013 se samotný Král Daniel Majer rozhodl, že založí stát, ve kterém bude pevná vláda jednoho muže, ale budou tam prosazovány zákony a ideje liberalismu! V té době mu bylo 13 let. Začal tedy vyjednávat se svými rodinnými příslušníky. Potřeboval totiž nějaké místo, kde tuto úžasnou myšlenku uskutečnit. První padla v úvahu rodinná chata v jižních Čechách. Je to pozemek o rozloze 800 m2. Pro podobný stát naprosto dokonalé podmínky. Bohužel se mu nepodařilo nic vyjednat, a proto se musel přesunout na vyjednávání o jiném místě. Jako další možnost se nabízel dům taktéž v jižních Čechách. Ten měl ale pouze malý dvorek. Na druhou stranu byl v celku prostorný a měl velkou dílnu, ve které by se dalo provádět ledacos. Jednání se ale pozastavila a nakonec byla naprosto smetena ze stolu po té, co se v roce 2018 začal dům rekonstruovat. Rodiče Daniela Majera mají v plánu se do tohoto domu přestěhovat na důchod. Zbývala tedy poslední možnost. Byt o rozloze 50 m2 na Praze 4. Vyjednávání zprvu vypadala nejistě, nakonec se ale našemu vznešenému králi podařilo ujednat, že svůj stát může založit ve svém dětském pokoji. Se souhlasem jeho bratra, který tento pokoj také obývá, se tak stalo a stát vznikl 28. 11. 2018. Bratr Krále Daniela Majera dostal automatické občanství jako poděkování za svou vstřícnost.

Občanská válka

10. dubna 2019 vyhlásilo Ministerstvo obrany krizovou situaci. Král Daniel Majer a jeho Bratr Adam Majer (taktéž člen královské dynastie Majerů) se neshodli na tom, jakým směrem se naše království udává. Dle Adama Majera nebyla stabilizovaná ekonomika a vláda v podstatě nefungovala. Tyto neshody nakonec přerostly v otevřený ozbrojený konflikt. Adam Majer založil frakci Zlaté Majerovsko, které mělo za cíl svrhnout našeho krále z trůnu. Odehrálo se několik bitev, z nichž ta nejzásadnější byla bitva o Dveře 31. května 2019. Zlaté Majerovsko do tohoto dne ovládalo jediný hraniční přechod v zemi (Dveře), kvůli kterému byla Královská armáda v podstatě odříznuta od zásobování. Král Daniel Majer tehdy díky své velmi dobré taktice dokázal Zlaté Majerovsko z pozic vytlačit a tím jej zásadně oslabit.

Od té doby se již mnoho bitev neuskutečnilo, šlo spíš o náhodné přestřelky malého významu. Majerovsko upadlo do neaktivity. Přestože byly obě strany pořád technicky vzato ve válce, v zemi nastal klid. Král tehdy započal diplomatické vyjednávání, které se dočkalo velkého úspěchu.

17. listopadu 2020 se nakonec obě strany dohodly, že válka nikam nevede, a podepsaly mírovou dohodu. Král svou pozici udržel, ale zavázal se k lepšímu plnění svých povinností. Tím občanská válka skončila a naše království může zase vzkvétat.

Novotroitská federace

9. února 2021 se Majerovsko stalo oficiálně součástí Novotroitské federace. V ten samý den navíc Král Daniel Majer vydal v platnost své nové územní nároky, které zahrnují větší část Královského města, město Blatná v jižních Čechách a nedalekou vesnici Mužetice.

Rozpad NVT

30. března 2021 se bohužel Novotroitská federace rozpadla. Daniel Majer již nadále neměl zájem se sám o tento stát starat. Rozhodl se tedy plně obnovit Majerovsko a utvořit z něj plně funkční mikronárod. Nechal vytvořit novou vlajku a také vyhlásil nové územní nároky, které jsou dle jeho slov již realistické.

Armáda

sad
Vlajka Královské armády

Majerovské ozbrojené síly jsou tvořeny Královskou armádou, která disponuje jedním pěším plukem a dvěma motorizovanými divizemi. Nejvyšším velitelem je Král. Královská armáda disponuje několika vozidly a lehkým pěchotním vybavením. V případě potřeby jsou připravené královské rezervy na doplnění vybavení. Motorizovaná divize Novotroit má velitelství v Královském městě, zbytek armády v baru Základna, který se nachází v centru města Blatná.

Vojáci neprochází žádným povinným výcvikem, ale jsou do služby přijímáni přímo králem za oddanost, zkušenosti a dovednosti. Například Pán Yungj0zy je dobrým rybářem a sportovcem. Navíc je loajální svému vůdci. Proto mu byla udělena hodnost polního maršála a hlavního armádní kuchaře.

Armádní organizace

Armádní organizace je co nejjednodušší, aby během náhlého napadení byla armáda rychleji mobilizována. Král je tedy nejvyšším velitelem celé armády. Může vytvořit jednotku a určit velitele. Velitel pod sebou má prosté členy armády.

Sauce Squad

Sauce Squad (zkráceně SS) je nejvyšší velení Královské armády Majerovska. Má tři členy: Krále a dva Polní maršále, kterými jsou rytíř yungj0zy a rytíř DJ MATRO.

Elitní voják Pán Karel Spilka z Novotroitu
Elitní voják Pán Karel Spilka z Novotroitu

Motorizovaná divize Novotroit

Tato divize je nejprofesionálnější a nejlépe vybavená část královské armády. Disponuje dvěma transportními vozidly a čtyřmi bojovníky. Divize má připravené tři útočné pušky, jednu pušku s hledím a dalekým dostřelem a několik menších pistolí. V divizi jsou pouze nejlépe vycvičení občané Majerovska. Velitelem divize je elitní odstřelovač rytíř Karel Spilka.

Blatenská motorizovaná brigáda

Tato brigáda má 3 členy a jeden vůz. Jejich cílem je především střežit Blatenské državy Majerovské. Statistiky o jejich vybavení jsou nepřesné, mají nějaké menší střelné zbraně a k tomu nože. V případě ohrožení krále jsou schopni se dostat v přijatelném čase do Královského města. Velitel této brigády je rytíř Jakub Paukner a má navíc výcvik v boji s klacky z lesa.

Královská garda

Tato garda se skládá ze členů Královské dynastie a jejich nejbližších důstojníků. Hlavním cílem je bezprostřední ochrana Krále a jeho příbuzných. Garda nemá stále místo a přesouvá se různě po území království.

Geografie

Území Majerovska je v celku netypické. Většina plochy je zastavěná. Například Pražské državy jsou pouze byt o rozloze 69 m². V Blatenských državách si nárokuje Majerovsko dva rodinné domy. V Severním Blatensku je velký rodinný dům s menší zahradou. Blatenská rezidence Majerů je menší a má k sobě pouze dvorek. V Mužetických državách si nárokuje Majerovsko pozemek o rozloze 800 m² + menší hájek nad zahradou, který je klasifikován jako Hraniční pásmo. Na pozemku se nachází 3 budovy.

Přestože ekonomika Majerovska je v podstatě neexistující, zemědělství je zde docela rozvinuté. V Severním Blatensku se nachází pole se skleníkem, kde se pěstuje nejrůznější zelenina. V nejvyšším patře domu je navíc Severoblatenská jungle, kde rostou i avokáda. V Mužetických državách se pěstuje převážně ovoce, přesněji pak jablka, hrušky a švestky.

Kultura

Kultura Majerovska je slovanská, přesněji spíše česká. Kvůli původu Krále Daniela Majera má také ukrajinské prvky (nebo spíše rusínské). Díky moderní éře internetu je však silně ovlivňována kulturou USA. Oblíbené jsou žánry jako rap nebo rock, občané taktéž často sledují americké filmy. Král se ale jasně ohradil vůči moderní progresivní společnosti. Osobně se považuje spíše za liberálně pokrokového tradicionalistu.

Umění

Ač se přes velikost a počet obyvatel nezdá, Majerovsko je velmi umělecky aktivní. Král je součástí HOOD uskupení jménem NOVOTROIT SHOOTAZ, které působí v Praze v okolí ulice Novodvorská. Právě zde se nachází i město Královské město (přesněji v ulici Jílovská). Toto uskupení vytváří hudbu, videa s tématikou rapu (klipy, záznamy z koncertů, … - NOVOTROIT PRODUCTION) a případně i videa na youtube. Bývalou národní hymnu Majerovska (Levná prdel) vytvořil jeden ze členů NOVOTROIT SHOOTAZ yungj0zy, tu nynější pak DJ MATRO.

Sport

yungj0zy na LAN party
yungj0zy na LAN party

Obyvatelé jsou sportovně aktivní, ale účastní se spíše esportu. V oblibě jsou hry jako Counter Strike: Global Offensive, League of Legends, Minecraft, nebo Cities: Skylines, Hearts of Iron IV, nebo Company of Heroes 2.

Společenské rozdělení

V Majerovsku je občanem každý, kdo dostane posvěcení od Krále.

Obyčejní občané jsou samozřejmě svobodní, avšak nemají tolik práv podílet se na chodu státu. Král může dle své libosti udělovat šlechtický titul. Šlechtický stav je rozdělen na dva stupně a to Páni a Rytíři. Páni zpravidla bývají v nejužším královském kolektivu.

Šlechtický titul umožňuje řídit administrativní celky, získávat velitelské pozice v Královské armádě a účastnit se Stavovského, nebo Panského sněmu.

Jediný, kdo však má zákonodárnou i soudní moc, je Král. Král musí být členem dynastie Majerů. V tuto chvíli je Králem Daniel Majer z Romanovské větve dynastie Majerů.

Stavovský a Panský sněm tedy slouží spíše jako prostor pro diskuzi, nežli nějaký státní orgán.

Král má pravomoc komukoliv jeho titul za jakýchkoliv podmínek odebrat.

Zahraniční vztahy

Majerovsko je jeden z aktivnějšíích mikronárodů, co se týče zahraniční politiky. Tu má v kompetenci plně Král, jak mu to zaručuje Nejvyšší královská listina. Král sází především na rozvážnost a řešení krizí za pomocí dialogu a argumentů. Netají se však i svou ochotou bojovat, kdyby šlo do tuhého. Majerovsko tedy zdaleka není neutrální. Snaží se navázat vztahy s co nejvíce mikronárody a to jak za pomocí přímých smluv, tak členstvím v různých organizacích.

Organizace

Majerovsko je otevřeno všem typům organizací. Delegátem je vždy Král.

Název Typ
Konkord Defensivní aliance
UMSE Mezinárodní spolupráce
Rada mikronárodů Mezinárodní spolupráce


Diplomatické styky

Stát Dohoda
Kybistánská národní republika Vzájemné uznání suverenity, diplomatická a vojenská spolupráce.
Černava Vzájemné uznání a smlouva o: dvoustranných diplomatických vztazích, neútočení a vzájemné vojenské ochraně
Království Nekonečné moudrosti Vzájemné uznání suverenity a dohoda o neútočení.
Stát Gymnázium Vzájemné uznání suverenity a vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů.
Radoslávie Vzájemné uznání suverenity a vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů.
Meknijsko-Lurk Vzájemné uznání suverenity a vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů.
Vidláková republika Vzájemné uznání suverenity a vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů.
Luženské vévodství Vzájemné uznání suverenity a vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů.
Firburkské vévodství Vzájemné uznání suverenity a vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů.

Majerovsko se zavázalo k vojenské ochraně v případě napadení vévodství.

Knížectví Mendersko Vzájemné uznání suverenity a vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů.
Kybistánská republika starý Ludenberk Vzájemné uznání suverenity a vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů.
Klitzibürg Vzájemné uznání suverenity a vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů.
Multavské knížectví Vzájemné uznání suverenity a vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů.

Externí ddkazy

Oficiální webové stránky [1]

Oficiální discord server [2]