Svazový stát Čech a Moravy

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Svazový stát Čech a Moravy, zkratkou SSČM je konfederace složená z krajiny české a krajiny moravské. Vyhlášen byl premiérem ČR Františkem Koblanským a předsedou vlády MR Františkem Ottou dne 20. února 2018. Stalo se tak podpisem smlouvy předložené ze strany MR. Smlouva však byla podepsána bez vědomí presidenta a Parlamentu ČR, tudíž v Čechách nastaly nepokoje. Ještě tentýž den se konalo mimořádné hlasování Parlamentu, avšak dosud nic nebylo vyřešeno. President ČR Ladislav Pejchl se hned 21.2. února sejde s předsedou vlády Koblanským.

Uspořádání SSČM

V SSČM by mělo zasedat 101 poslanců, z nichž 50 bude z Moravské demokratické strany práce (MDSP), 50 ze Strany za obnovení Československa (SOČ) a 1 jeden nestraník. Jedná se pouze o prozatímní řešení, pozdější vznik dalších politických subjektů je zaručen.