Registrace je dostupná na hlavní stránce.

Wistonské království

Z Mikronárody Wiki
Přejít na: navigace, hledání
Strakonická Republika
Strakonická Separátní Svazová Republika
vlajka Strakonické separátní svazové republiky
vlajka
znak Strakonické separátní svazové republiky
znak
Motto: Quod factum, facere.
(Co bylo stvořeno, vylepši k obrazu svému.)
Geografie

Poloha Strakonické separátní svazové republiky

Hlavní město: Strakonice
Časové pásmo: +1
Obyvatelstvo
Počet obyvatel: 5
Jazyk: Čeština (Úřední)
Národnostní složení: Češi
Náboženství: Ateismus
Státní útvar
Státní zřízení: Prezidentská Diktatura
Mezinárodní status: Neuznáno
Vznik: 27. Prosince 2019. (deklarace nezávislosti)
Prezident: Hanz I.
Markrabě Novo Jičínský: Ondřej I.
Měna: Česká Koruna (CZK)
Mezinárodní identifikace

Strakonická separátní svazová republika (SSSR nebo Strakonická republika) je státní útvar rozkládající se na území Strakonické čtvrti 1. Máje a Novojičínské čtvrti Žilina, součástí císařství je ještě enkláva nacházející se na území Pardubického kraje, jejíž území slouží taktéž jako nejvyšší Ambasáda.

Forma Vlády

Strakonická separátní svazová republika je "demokratická" republika, kde všechny vládní orgány mají pouze poradní činnost, přičemž o všem rozhoduje prezident, jímž je momentálně vládce vesmíru, prezident Hans Kámen, za moshpitu zrozený, slunce naše jasné, vládce pivních lidí a pojídač jitrnic - král strakonický a císař všeho živého, který má tak ve svých rukou shromážděnou veškerou výkonnou moc. Nejvyšším poradním orgánem je Prezidentská rada, v radě zasedá samotný prezident, dále markrabě Novojičínský, který je prakticky předsedou rady, Vikomt Pardubický (který zastává roli ministra zahraničí), baron z rodu Hlásných (Zastávající pozici ministra financí) a Arcikapitalista (Strakonická obdoba ministra průmyslu). Každý člen rady je přímo zodpovědný prezidentovi, který jim propůjčuje svou moc, aby mohli spravovat jednotlivé rezorty a oni díky tomu požívají veškerých výhod ale i povinností plynoucích z jejich postavení, všechny tituly v radě s výjimkou Arcikapitalisty jsou dědičné.

Politické Strany

Ve Strakonické separátní svazové republiky funguje tzv. vláda jedné strany, takže jediná povolená strana je HDS - Hansova demokratická strana, v jejímž čele stojí momentálně prezident republiky Hans I.

Politické Strany
Název Strany Zkratka Hlava Strany Logo
Hansova Demokratická Strana HDS Hans Kámen -


Administrativní Dělení

Republika je celkem rozdělena na tři administrativní celky a i když má každý vlastního vládce, tak všechny podléhají centrální vládě v čele s prezidentem Hansem I. První administrativní jednotkou je Strakonické království, rozkládající se na území čtvrti 1. Máje, která spadá přímo pod správu krále Hanse, který je zároveň prezidentem celé republiky. Druhým územím spadajícím pod celek Strakonické republiky je Novojičínské planetární markrabství rozkládající se na území čtvrti Žilina, která je pod nadvládou Planetárního markraběte Ondřeje I., který se zodpovídá přímo nejvyššímu císaři (prezidentovi). Třetím a posledním územním celkem náležícím pod republiku je Pardubické Vikomství pod vládou Vikomta Jakuba I. z rodu Pardubických, toto území je nejmenší administrativní jednotkou republiky.

Zahraniční Vztahy

Diplomatické Styky
Stát Datum Interakce
Kehlensko 29.12. Strakonická Separátní Svazová Republika a Kehlenské Knížectví se navzájem uznávají
Mendersko 29.12. Strakonická Separátní Svazová Republika a Federativní republika Mendersko se navzájem uznávají
Neuznané Státy
Stát Datum Důvod
Islámský Stát 29.12. Neuznaný stát považovaný za líheň teroristů.
Čínská Lidová Republika 29.12. Rebelující součást Čínské Republiky.
Palestina 29.12. Součást státu Izrael
Praha 29.12. Toto město považujeme za městskou část Řeporyjí

Obrana a Bezpečnost

Strakonické ozbrojené síly, někdy taktéž nazývány Strakonická armáda. Vzhledem k tomu, že policii zatím postrádáme, slouží zároveň jako armáda i policie a má za úkol obranu proti vnějším a vnitřním nepřátelům republiky. Vrchním velitelem ozbrojených sil je prezident Hans I. Povinnost sloužit v armádě platí pro všechny občany státu bez rozdílu věku nebo pohlaví, a to i pro ty trvale žijící mimo území státu. Celá armáda je vyzbrojena vskutku archaickou výzbrojí sestávající se převážně z chladných zbraní, avšak na udržení pořádku to stačí.

Minulost

Strakonická separátní svazová republika byla založena dne 27. Prosince roku 2019 podepsáním deklarace nezávislosti v restauraci "U Houmra". Ještě ten den na místě deklarace nezávislosti byl na císaře vykonán pokus o atentát, který naštěstí přežil a útočník byl sněden. Poté se signatáři deklarace vydali na okružní prohlídku Řeporyjí (Prahy), aby mohli vyhledat strategické cíle, které jim pomohou při získávání nezávislosti.