Registrace je dostupná na hlavní stránce.

Stát Česko-Slovensko

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Přejít na: navigace, hledání

Tento článek pojednává o samozvané vládě státu Česko a Slovensko. O Československé socialistické republice pojednává článek Československá socialistická republika.

Stát Česko a Slovensko
Держава Чехія і Словакія
Ország Csehia és Szlovákia
Staat Tschechien und Slowakei
State of Czechia and Slovakia
vlajka Česko-Slovenska
vlajka
znak Česko-Slovenska
znak
Hymna: Kde domov můj a Nad tatrou sa blýska
Motto: Pravda vítězí
Geografie

Členění ČSF.png Poloha Česko-Slovenska

Hlavní město: Praha
Časové pásmo: SEČ
Obyvatelstvo
Počet obyvatel: asi 17 200 000
Jazyk: čeština, slovenština, rusínština, moravština, ukrajinština, maďarština, němčina, polština, ruština
Státní útvar
Vznik: 5. 7. 2015 ()
Král:
Kancléř: János Takács
Měna: Československá koruna ()
Mezinárodní identifikace

Stát Česko a Slovensko byl samozvaný a nikým neuznaný mikronárod. Hlavním městem Česka a Slovenska byla oficiálně Praha, kterou však jeho vláda neovládá. Stát byl vyhlášen v červenci roku 2015. Území nárokované vládou SČaS sousedí s Německem, Rakouskem, Maďarskem, Ukrajinou a Rumunskem. Území nárokované vládou Česka a Slovenska zahrnovalo Čechy, Moravu, Slovensko, Podkarpatskou Rus, české Slezsko, Kladsko a Těšínsko. Stát Česko a Slovensko byl absolutní monarchií, v jejíž čele stojí král.

Politický systém

Česko a Slovensko byl dědičnou absolutní monarchií, v čele s králem. Z osoby krále vychází většina státní moci. Druhou nejdůležitější osobou ve státě je kancléř, který je držitelem královy pečetě, je královým zástupcem, má právo za krále jednat v jeho nepřítomnosti a řídit zasedání státní rady. Státní rada je poradní orgán krále. Česko a Slovensko není příliš demokratickou zemí. Vláda se snaží prosadit svou moc a snaží se získat uznání místních kmenů výměnou za autonomii v rámci státu. SČaS je permanentně ve válce s Polskem a oficiálně také bojuje proti Islámskému státu, nicméně ke skutečným bojům dosud nedošlo.

Mezinárodní vztahy

Česko a Slovensko nenavázalo zatím žádné diplomatické styku s jinými zeměmi a nikdo jeho státnost neuznal.

Stát Česko a Slovensko je formálně ve válce s Islámským státem a Polskem, zatím však k žádnému boji nedošlo.

Obyvatelstvo

Na území nárokovaném vládou SČaS žije přibližně kolem 16 milionů lidí, převážně Češi, Slováci, Rusíni, Maďaři, Ukrajinci, Cikáni a Němci. Jih Slovenska je osídlen převážně maďarským obyvatelstvem. Pokud jde o náboženství, nejrozšířenějším je křesťanství, zvláště pak římskokatolické a pravoslavné, dále je pak na tomto území rozšířený ateismus. V zemi je svoboda náboženského vyznání, ovšem vláda je často kritizována kvůli některým náboženským zákonům, podle nichž je například rouhání trestným činem. Obecně platí, že je Česko a Slovensko velmi tolerantní zemí.

Národnostní složení

Seznam uznaných národnostních menšin ve Státě Česko a Slovensko

Správní členění

Stát Česko a Slovensko se člení na země. Součástí státu jsou země česká, moravská, slovenská a podkarpatská. Země se pak dále člení na provincie, provincie na okresy, ty pak dále na obce.

Ekonomika

Oficiální měnou je de facto Československá koruna, která se dělí na 100 haléřů. Vláda však připravuje měnovou reformu, která je však zatím v nedohlednu. Ve státě je uskutečňována tržní ekonomika, vláda se však snaží prosadit prvky příkazové (centrálně řízené) ekonomiky. Ve státě platí peníze České republiky, Slovenské republiky i ČSSR v poměru 1:1.