Společnost mikronárodů

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Společnost mikronárodů byla organizace mikronárodů.

Obecné informace

Společnost mikronárodů byla založena roku 2015, dne 27. srpna roku 2016 byla v Praze na Československo-coronském summitu obrozena.

Cílem Společnosti mikronárodů je zachování míru, bezpečnosti a spolupráce mezi mikronárody. Členství ve Společnosti mikronárodů je založeno na principu suverénní rovnosti. Každý členský mikronárod disponuje jedním platným hlasem ve Shromáždění Společnosti mikronárodů.

Výkonným orgánem Společnosti mikronárodů je Výkonná rada. Její rezoluce jsou právně závazné. Dalšími orgány SM jsou Ekonomická a sociální rada, Poručenská rada, Všeobecný soudní dvůr mikronárodů a Sekretariát, v jehož čele stojí generální tajemník SM.

Návrh na obrození organizace

Moravská republika v březnu roku 2018 navrhla, aby byla Společnost mikronárodů obnovena jako mikronacionální obnova OSN. Navrhuje ponechat jako orgány SM pouze tajemníka, Shromáždění a Výkonnou radu a nově zřídit Rozhodčí a revizní komisi. Tajemník SM by byl volen Shromážděním na období půl roku a jeho úkolem by bylo řídit činnost organizace a vést jednání Výkonné rady. Výkonná rada by se skládala z předsedů vlády členských států a usnášela by se konsensem. Do kompetence Výkonné rady by patřilo zachovávání míru, řešení sporů, úprava zbrojení, používání sankcí vůči narušiteli a podnikání vojenských akcí vůči narušiteli. Shromáždění by bylo tvořeno předsedy nejvyšších zastupitelských sborů členských států. V jeho kompetenci by bylo zejména přijímání nových členů, které by následně potvrzovala Výkonná rada.

Členské státy