Společnost mikronárodů: Porovnání verzí

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 1: Řádek 1:
'''Společnost mikronárodů''' je organizace [[mikronárod|mikronárodů]], která v současné době funguje jen formálně.
'''Společnost mikronárodů''' je společenství [[mikronárod|mikronárodů]], jehož cílem je zachovávání míru a bezpečnosti mezi mikronárody a zajištění spolupráce mezi nimi.


==Obecné informace==
==Obecné informace==
Společnost mikronárodů byla založena roku [[2015]], dne [[27. srpen|27. srpna]] roku [[2016]] byla v [[Metropolitní město Praha|Praze]] na Československo-coronském summitu obrozena.
Společnost mikronárodů byla založena roku [[2015]], dne [[27. srpen|27. srpna]] roku [[2016]] byla v [[Metropolitní město Praha|Praze]] na Československo-coronském summitu obrozena. Reorganizace Společnosti mikronárodů a obnovení činnosti se uskutečnila k 1. červnu 2018.


Cílem Společnosti mikronárodů je zachování míru, bezpečnosti a spolupráce mezi mikronárody. Členství ve Společnosti mikronárodů je založeno na principu suverénní rovnosti. Každý členský mikronárod disponuje jedním platným hlasem ve Shromáždění Společnosti mikronárodů.
==Členství==
Všechny členské mikronárody jsou si rovny. Původními členy jsou Morava a Lurk. Do Společnosti mikronárodů mohou být přijaty všechny mírumilovné mikronárody, které přijmou závazky stanovené smlouvou o reorganizaci a jsou způsobilé a ochotné je plnit. O přijetí každého takového mikronárodu rozhodne Shromáždění na základě doporučení Výkonné rady.


Výkonným orgánem Společnosti mikronárodů je Výkonná rada. Její rezoluce jsou právně závazné. Dalšími orgány SM jsou Ekonomická a sociální rada, Poručenská rada, Všeobecný soudní dvůr mikronárodů a Sekretariát, v jehož čele stojí generální tajemník SM.
==Orgány==
Hlavními orgány jsou Shromáždění, Výkonná rada a Rozhodčí komise.  


== Návrh na obrození organizace ==
===Shromáždění===
Moravská republika v březnu roku 2018 navrhla, aby byla Společnost mikronárodů obnovena jako mikronacionální obnova OSN. Navrhuje ponechat jako orgány SM pouze tajemníka, Shromáždění a Výkonnou radu a nově zřídit Rozhodčí a revizní komisi. Tajemník SM by byl volen Shromážděním na období půl roku a jeho úkolem by bylo řídit činnost organizace a vést jednání Výkonné rady. Výkonná rada by se skládala z předsedů vlády členských států a usnášela by se konsensem. Do kompetence Výkonné rady by patřilo zachovávání míru, řešení sporů, úprava zbrojení, používání sankcí vůči narušiteli a podnikání vojenských akcí vůči narušiteli. Shromáždění by bylo tvořeno předsedy nejvyšších zastupitelských sborů členských států. V jeho kompetenci by bylo zejména přijímání nových členů, které by následně potvrzovala Výkonná rada.
Shromáždění se skládá ze všech členů Společnosti mikronárodů. Každý člen vyšle na Shromáždění nejvýše dva zástupce. Shromáždění má právo měnit dokumenty Společnosti mikronárodů a přijímat další
normativní akty. Shromáždění volí Výkonnou radu a Rozhodčí komisi.


S jiným návrhem na mikronacionální OSN přišel premiér a ministr zahraničí Státu Gymnázium. Jeho návrh "Organizace spojených mikronárodů" se skládá z Centrální rady OSM v čele s tajemníkem, mající na starost správu OSM, Cenrálního soudu OSM, soudního dvora pro řešení přestupků proti mezinárodnímu právu a podobně, a několika dalších podorganizací. Tyto podorganizace jsou Úřad pro mezinárodní zákony OSM, přijímající a kontrolující mezinárodně platné zákony, Vojenský úřad OSM, zajišťující mír mezi členskými státy a řešení konfliktů jejichž agresorem či obětí je členský stát, Kulturní úřad OSM, mikronacionální obdoba UNESCO, a Informační úřad OSM, kontrolující informace. Celá organizace by byla částečně propojena s UMSE. Narozdíl od moravského návrhu, v OSM by mohli zasedat nejen předsedovévlád členských států. Premiér však prohlásil, že by se oba návrhy daly propojit.
===Výkonná rada===
Výkonná rada se skládá z pěti členů volených Shromážděním. Výkonná rada vykonává veškeré úkoly Společnosti mikronárodů vyplývající z mezinárodních dohod a smluv a z dokumentů Společnosti mikronárodů.
 
===Rozhodčí komise===
Rozhodčí komise se skládá z pěti členů volených Shromážděním. Rozhodčí komise rozhoduje spory mezi členskými státy Společnosti mikronárodů a mezi
dalšími mikronárody, které o to požádají.
 
==Den mikronárodů==
Smlouvou o reorganizaci si členské státy Společnosti stanovily závazek uspořádat jednou za dva roky veřejný Den mikronárodů. Pro konání této akce volí Shromáždění zvláštní komisi. Pro pořádání této akce může Výkonná rada stanovit účastnický poplatek pro mikronárody, který nesmí překročit 15 Kč/měsíc. Účastnický poplatek slouží k úhradě nájmu prostor pro pořádání akce.


==Členské státy==
==Členské státy==
* {{flagicon|Vlajkamoravy.png}} [[Morava]]
* {{flagicon|Vlajkamoravy.png}} [[Morava]]
* {{flagicon|Vlajka Lurkské republiky.png}} [[Lurk]]
* {{flagicon|Vlajka Lurkské republiky.png}} [[Lurk]]

Verze z 5. 5. 2018, 11:14

Společnost mikronárodů je společenství mikronárodů, jehož cílem je zachovávání míru a bezpečnosti mezi mikronárody a zajištění spolupráce mezi nimi.

Obecné informace

Společnost mikronárodů byla založena roku 2015, dne 27. srpna roku 2016 byla v Praze na Československo-coronském summitu obrozena. Reorganizace Společnosti mikronárodů a obnovení činnosti se uskutečnila k 1. červnu 2018.

Členství

Všechny členské mikronárody jsou si rovny. Původními členy jsou Morava a Lurk. Do Společnosti mikronárodů mohou být přijaty všechny mírumilovné mikronárody, které přijmou závazky stanovené smlouvou o reorganizaci a jsou způsobilé a ochotné je plnit. O přijetí každého takového mikronárodu rozhodne Shromáždění na základě doporučení Výkonné rady.

Orgány

Hlavními orgány jsou Shromáždění, Výkonná rada a Rozhodčí komise.

Shromáždění

Shromáždění se skládá ze všech členů Společnosti mikronárodů. Každý člen vyšle na Shromáždění nejvýše dva zástupce. Shromáždění má právo měnit dokumenty Společnosti mikronárodů a přijímat další normativní akty. Shromáždění volí Výkonnou radu a Rozhodčí komisi.

Výkonná rada

Výkonná rada se skládá z pěti členů volených Shromážděním. Výkonná rada vykonává veškeré úkoly Společnosti mikronárodů vyplývající z mezinárodních dohod a smluv a z dokumentů Společnosti mikronárodů.

Rozhodčí komise

Rozhodčí komise se skládá z pěti členů volených Shromážděním. Rozhodčí komise rozhoduje spory mezi členskými státy Společnosti mikronárodů a mezi dalšími mikronárody, které o to požádají.

Den mikronárodů

Smlouvou o reorganizaci si členské státy Společnosti stanovily závazek uspořádat jednou za dva roky veřejný Den mikronárodů. Pro konání této akce volí Shromáždění zvláštní komisi. Pro pořádání této akce může Výkonná rada stanovit účastnický poplatek pro mikronárody, který nesmí překročit 15 Kč/měsíc. Účastnický poplatek slouží k úhradě nájmu prostor pro pořádání akce.

Členské státy