Společnost mikronárodů: Porovnání verzí

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
 
(Není zobrazeno 20 mezilehlých verzí od 7 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
'''Společnost mikronárodů''' je organizace [[mikronárod|mikronárodů]], která v současné době funguje jen formálně.
+
{{Infobox organisace
 +
  | název = Společnost mikronárodů
 +
  | obrázek = VlajkaSM.svg
 +
  | popisek = [[Vlajka SM]]
 +
  | mapa = Mapa SM.png
 +
  | popisek mapy = Členské státy SM na mapě ČR a dalších
 +
českých mikronárodů
 +
  | zkratka = SM
 +
  | motto =
 +
  | předchůdce =
 +
  | vznik = [[2015]]
 +
  | zánik = 11. listopad [[2020]]
 +
  | typ = organizace mikronárodů
 +
  | právní forma =
 +
  | účel =
 +
  | sídlo =
 +
  | členové = ''Při zániku''
 +
*{{Vlajka a název|Meknijsko-Lurk}}
 +
  | jazyk = čeština
 +
  | lídr titul =
 +
  | lídr jméno =
 +
  | hlavní orgán = [[Shromáždění SM]]
 +
  | web =
 +
}}
 +
'''Společnost mikronárodů''' bylo společenství [[mikronárod|mikronárodů]], jehož cílem bylo zachovávání míru a bezpečnosti mezi mikronárody a zajištění spolupráce mezi nimi.
  
 
==Obecné informace==
 
==Obecné informace==
Společnost mikronárodů byla založena roku [[2015]], dne [[27. srpen|27. srpna]] roku [[2016]] byla v [[Metropolitní město Praha|Praze]] na Československo-coronském summitu obrozena.
+
Společnost mikronárodů byla založena roku [[2015]], dne [[27. srpen|27. srpna]] roku [[2016]] byla v [[Metropolitní město Praha|Praze]] na Československo-coronském summitu obrozena. Dodnes se jedná o jedinou známou mikronacionální organisaci založenou na fyzickém summitu. Reorganizace Společnosti mikronárodů a obnovení činnosti se uskutečnila k 1. červnu 2018. Zánikem Moravy, rozpadem Krležska a odchodem Meknijska a Lurku organizace zanikla dne 11. listopadu 2020.
  
Cílem Společnosti mikronárodů je zachování míru, bezpečnosti a spolupráce mezi mikronárody. Členství ve Společnosti mikronárodů je založeno na principu suverénní rovnosti. Každý členský mikronárod disponuje jedním platným hlasem ve Shromáždění Společnosti mikronárodů.
+
==Členství==
 +
Všechny členské mikronárody jsou si rovny. Původními členy jsou Morava a Lurk. Do Společnosti mikronárodů mohli být přijaty všechny mírumilovné mikronárody, které přijmou závazky stanovené smlouvou o reorganizaci a jsou způsobilé a ochotné je plnit. O přijetí každého takového mikronárodu rozhodovalo Shromáždění na základě doporučení Výkonné rady.
  
Výkonným orgánem Společnosti mikronárodů je Výkonná rada. Její rezoluce jsou právně závazné. Dalšími orgány SM jsou Ekonomická a sociální rada, Poručenská rada, Všeobecný soudní dvůr mikronárodů a Sekretariát, v jehož čele stojí generální tajemník SM.
+
==Orgány==
 +
Hlavními orgány bylo Shromáždění, Výkonná rada a Rozhodčí komise.  
  
== Návrh na obrození organizace ==
+
===Shromáždění===
Moravská republika v březnu roku 2018 navrhla, aby byla Společnost mikronárodů obnovena jako mikronacionální obnova OSN. Navrhuje ponechat jako orgány SM pouze tajemníka, Shromáždění a Výkonnou radu a nově zřídit Rozhodčí a revizní komisi. Tajemník SM by byl volen Shromážděním na období půl roku a jeho úkolem by bylo řídit činnost organizace a vést jednání Výkonné rady. Výkonná rada by se skládala z předsedů vlády členských států a usnášela by se konsensem. Do kompetence Výkonné rady by patřilo zachovávání míru, řešení sporů, úprava zbrojení, používání sankcí vůči narušiteli a podnikání vojenských akcí vůči narušiteli. Shromáždění by bylo tvořeno předsedy nejvyšších zastupitelských sborů členských států. V jeho kompetenci by bylo zejména přijímání nových členů, které by následně potvrzovala Výkonná rada.
+
Shromáždění se skládalo ze všech členů Společnosti mikronárodů. Každý člen vyslal na Shromáždění nejvýše dva zástupce. Shromáždění mělo právo měnit dokumenty Společnosti mikronárodů a přijímat další
 +
normativní akty. Shromáždění volilo Výkonnou radu a Rozhodčí komisi.
  
S jiným návrhem na mikronacionální OSN přišel premiér a ministr zahraničí Státu Gymnázium. Jeho návrh "Organizace spojených mikronárodů" se skládá z Centrální rady OSM v čele s tajemníkem, mající na starost správu OSM, Cenrálního soudu OSM, soudního dvora pro řešení přestupků proti mezinárodnímu právu a podobně, a několika dalších podorganizací. Tyto podorganizace jsou Úřad pro mezinárodní zákony OSM, přijímající a kontrolující mezinárodně platné zákony, Vojenský úřad OSM, zajišťující mír mezi členskými státy a řešení konfliktů jejichž agresorem či obětí je členský stát, Kulturní úřad OSM, mikronacionální obdoba UNESCO, a Informační úřad OSM, kontrolující informace. Celá organizace by byla částečně propojena s UMSE. Narozdíl od moravského návrhu, v OSM by mohli zasedat nejen předsedovévlád členských států. Premiér však prohlásil, že by se oba návrhy daly propojit.
+
===Výkonná rada===
 +
Výkonná rada se skládala z pěti členů volených Shromážděním. Výkonná rada vykonávala veškeré úkoly Společnosti mikronárodů vyplývající z mezinárodních dohod a smluv a z dokumentů Společnosti mikronárodů.
 +
 
 +
===Rozhodčí komise===
 +
Rozhodčí komise se skládala z pěti členů volených Shromážděním. Rozhodčí komise rozhodovala spory mezi členskými státy Společnosti mikronárodů a mezi
 +
dalšími mikronárody, které o to požádají.
 +
 
 +
==Den mikronárodů==
 +
Smlouvou o reorganizaci si členské státy Společnosti stanovily závazek uspořádat jednou za dva roky veřejný Den mikronárodů. Pro konání této akce volí Shromáždění zvláštní komisi. Pro pořádání této akce může Výkonná rada stanovit účastnický poplatek pro mikronárody, který nesmí překročit 15 Kč/měsíc. Účastnický poplatek slouží k úhradě nájmu prostor pro pořádání akce.
  
 
==Členské státy==
 
==Členské státy==
* {{flagicon|Vlajkamoravy.png}} [[Morava]]
+
 
* {{flagicon|Vlajka Lurkské republiky.png}} [[Lurk]]
+
*{{Vlajka a název|Lurk}} (později součást Meknijska)
 +
*{{Vlajka a název|Meknijsko}} (od 1. června 2018, vystoupilo 11. listopadu 2020)
 +
*{{Vlajka a název|Československo}} (od 1. června 2018, zánik 11. července 2019)
 +
*{{Vlajka a název|Moravskoslezsko}} (zánik 30.9.2020)
 +
*{{Vlajka a název|Krležsko}} (zánik 23.10.2020)

Aktuální verze z 18. 2. 2021, 20:42

Společnost mikronárodů

Vlajka SM
alt=Členské státy SM na mapě ČR a dalších českých mikronárodů

Členské státy SM na mapě ČR a dalších

českých mikronárodů
Zkratka SM
Vznik 2015
Zánik 11. listopad 2020
Typ organizace mikronárodů
Členové

Při zániku

Úřední jazyk čeština
Hlavní orgán Shromáždění SM

Společnost mikronárodů bylo společenství mikronárodů, jehož cílem bylo zachovávání míru a bezpečnosti mezi mikronárody a zajištění spolupráce mezi nimi.

Obecné informace

Společnost mikronárodů byla založena roku 2015, dne 27. srpna roku 2016 byla v Praze na Československo-coronském summitu obrozena. Dodnes se jedná o jedinou známou mikronacionální organisaci založenou na fyzickém summitu. Reorganizace Společnosti mikronárodů a obnovení činnosti se uskutečnila k 1. červnu 2018. Zánikem Moravy, rozpadem Krležska a odchodem Meknijska a Lurku organizace zanikla dne 11. listopadu 2020.

Členství

Všechny členské mikronárody jsou si rovny. Původními členy jsou Morava a Lurk. Do Společnosti mikronárodů mohli být přijaty všechny mírumilovné mikronárody, které přijmou závazky stanovené smlouvou o reorganizaci a jsou způsobilé a ochotné je plnit. O přijetí každého takového mikronárodu rozhodovalo Shromáždění na základě doporučení Výkonné rady.

Orgány

Hlavními orgány bylo Shromáždění, Výkonná rada a Rozhodčí komise.

Shromáždění

Shromáždění se skládalo ze všech členů Společnosti mikronárodů. Každý člen vyslal na Shromáždění nejvýše dva zástupce. Shromáždění mělo právo měnit dokumenty Společnosti mikronárodů a přijímat další normativní akty. Shromáždění volilo Výkonnou radu a Rozhodčí komisi.

Výkonná rada

Výkonná rada se skládala z pěti členů volených Shromážděním. Výkonná rada vykonávala veškeré úkoly Společnosti mikronárodů vyplývající z mezinárodních dohod a smluv a z dokumentů Společnosti mikronárodů.

Rozhodčí komise

Rozhodčí komise se skládala z pěti členů volených Shromážděním. Rozhodčí komise rozhodovala spory mezi členskými státy Společnosti mikronárodů a mezi dalšími mikronárody, které o to požádají.

Den mikronárodů

Smlouvou o reorganizaci si členské státy Společnosti stanovily závazek uspořádat jednou za dva roky veřejný Den mikronárodů. Pro konání této akce volí Shromáždění zvláštní komisi. Pro pořádání této akce může Výkonná rada stanovit účastnický poplatek pro mikronárody, který nesmí překročit 15 Kč/měsíc. Účastnický poplatek slouží k úhradě nájmu prostor pro pořádání akce.

Členské státy

  • LurkVlajka Lurkské republiky.png Lurk (později součást Meknijska)
  • MeknijskoKMV3.svg Meknijsko-Lurk (od 1. června 2018, vystoupilo 11. listopadu 2020)
  • ČeskoslovenskoVlajkacs.png Československo (od 1. června 2018, zánik 11. července 2019)
  • MoravskoslezskoVlajkamoravy.png Moravskoslezsko (zánik 30.9.2020)
  • KrležskoVlajkaKLF.png Krležsko (zánik 23.10.2020)