Registrace je dostupná na hlavní stránce.

Spojené státy meknijské: Porovnání verzí

Z Mikronárody Wiki
Přejít na: navigace, hledání
m (Mekniy přesunul stránku Meknijské mékství na Spojené státy Meknijské)
(Žádný rozdíl)

Verze z 2. 11. 2018, 22:18

Meknijské mékství
Čtvrté mékství meknijské
vlajka Meknijska
vlajka
znak Meknijska
znak
Hymna: Eehguka
Motto: nneyNun bae oneul ineul asSeamnida
(Je to jen v nás)
Geografie

<shtml keyname="alt" hash="87e5f7c11de619cbf96de08f6cb64338ace154b18fb2ae29a8b261227ecab01e"><iframe src="https://fbgm.mgov.ml/" width="350" height="350"> </iframe></shtml>

Hlavní město: Yeoju
Rozloha: 951,8 km² (178. na světě)
z toho zanedbatelné % vodní plochy
Nejvyšší bod: Ilbun (744 m n. m.)
Časové pásmo: +1
Obyvatelstvo
Počet obyvatel: 184 047 (203. na světě, 2018)
Hustota zalidnění: 156 ob. / km² (73. na světě)
HDI: 0,870 (velmi vysoký) (28. na světě, 2015)
Jazyk: nissiiština, čeština (úřední), angličtina
Náboženství: většina ateisté, či agnostici, dále křesťanství a wakeismus
Státní útvar
Státní zřízení: mékství
Vznik: 26 n.l (vyhlášení prvního Meknijského státního útvaru, Tajibangmida)
Meehk: Naemal Namul-den DgKv.
Předseda vlády: Albert Flinkmann DgKv.
Měna: Corona (CRN)
HDP/obyv. (PPP): 32 622 USD (39. na světě, 2016)
Mezinárodní identifikace
CSO-UMSE/08111701-1: FE
MPZ: CZ (de facto), MKY (de iure)
Telefonní předvolba: +045
Národní TLD: .mky
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
tradiční kaligrafie Chobalgan

Meknijsko, či Meknijské mékství (新世국;shinsegyeGug, či 新世니 亍丨亖凵눈;shinsegyeNi migu/miguNun) je členský stát soustátí Aenia. Meknijsko je asymtericky-federativní parlamentní monarchií (tzv. mékství), hlavou státu je mék (亍厂丰갈;mēkGal), hlavou vlády je kugal (二凵갈;kxuGal). Meknijsko sousedí po většině svého obvodu s Československem, jen severní strana státu sousedí s Radoslávskou Meknijskou republikou, státem řízeným Radoslávií. Hlavní město je Yeoju (大市캄;丫人凵캄;yeojuKam, či česky Ječa, nebo nesprávně Jičín).

Meknijské mékství je členem Unie mikronárodů střední Evropy, kde je jedním ze zakládajících členů (spolu s Radoslávií navrhnulo radoslávsko-meknijský model organizace) a největším poskytovatelem IT řešení (IS STEMMA, FSS STEMMA, IVS STEMMA apod.) a telekomunikačních prostředků (MPTA). Dále patří do Grand Unified Micronational (GUM) a Corozóny. Meknijsko také podpsalo mezinárodní deklaraci Micronational Declaration on Ecological Stewardship.

Meknijsko je po stránce kultury nejvyspělejším mikronárodem ve středoevropském prostoru. V Meknijsku je rozvinutá kultura, jazyky, zvyklosti i kuchyně. Meknijčané jsou etnikem příbuzným Čechům, Slovákům, Němcům, Moravanům, Keltům a překvapivě Korejcům (dle legendy Ojineo (囗人丨日中님;ojineoNim;příchod)). Meknijčané tvoří přibližně 80% populace Meknijského mékství, zbytek vyplňují národnosti české, ukrajinské a vietnamské.

Administrativní dělení a geografie

Související informace naleznete také v článku Administrativní dělení Meknijska.

Meknijské mékství jest asymetrickou federací, která dodržuje standardizaci NUJUMSE. Na nulté vrstvě NUJUMSE donedávna stála Meknijská koruna, nyní byla však sloučena s Lurkskou vládou a bylo stvřoeno soustátí Aenia. Na prvé vrstvě se nachází samotné mékství, druhou vrstvu tvoří státy (samostatné celky, bez mezinárodní suverenity s určitou dependencí na federální vládě), dále prefektury (celky podobné krajům), distrikty (velká města, která fungují jako prefektury) a federální distrikty (velká města přímo řízená federální vládou). Na třetí vrstvě jsou teritoria, celky používané pro statistické a technické účely, často zabírají historické celky, jako açty, či dřívější prefektury). Na čtvrté vrstvě se nachází obce, které nejsou závislé na třetí vrstvě, příkladem je například hlavní město Yeoju, které se dělí na 3 teritoria, avšak samotná obec se nachází ve všech třech teritoriích.

Meknijsko je převážně plochá země. Meknijská krajina je na různých částích Meknijska rozdílná. Obecně se rozděluje do 6 kategorií, jihovarglovská příroda (kolem Yeoju a níže, charakterizovaná vysokým výskytem topolů, Malý počet keřů a lesů), středomeknijská (od Yeoju až po Tokinavu, mnoho polí a keřů, obsahuje meteorologickou anomálii známou jako "Bradská čára", která odděluje sever Varglu od Popekie a Slessinu rozdílnými povětrnostními podmínkami, velmi světlá a živá zeleň narozdíl od zbytku Meknijska), Prachovská (Prachovské skály a přilehlé okolí, mnoho skalnatých útvarů, lesnatá krajina), východní příroda (kolem města Nový Seoul, velmi zalesněná příroda, vlhké podnebí, někdy až připomínající prales), severská příroda (kolem města Mikasseu (Podkrkonoší), chladnější krajina, vysoce zalesněná příroda) a meguskská příroda (podobná středomeknijské).

Vlajka Prefektury a státy Teritoria Vysvětlení vlajky
<figure-inline>BaeggaFl.png</figure-inline> Prefektura Baegga Mikasseu Hora Ilbun
Ilbun
Chosonni Shinsegye
<figure-inline>SemilaFl.png</figure-inline> Distrikt Semila Severní Semila 6 hvězd Semily
Jižní Semila
<figure-inline>AseulaFl.png</figure-inline> Prefektura Aseula Ekkeriyeo Aseulský kříž
Kelticiy
<figure-inline>PakveFl.png</figure-inline> Distrikt Nový Seoul Horní Nový Seoul Koruna na znaku

Nový Seoul

Dolní Nový Seoul
<figure-inline>NiyiFl.png</figure-inline> Prefektura Niyi Varglon Strom Meknijska
Popekia
Slessin
<figure-inline>YeojuFl.png</figure-inline> Federální distrikt Yeoju Západní Yeoju Nadřazenost

hlavního

města

Východní Yeoju
Jižní Yeoju
<figure-inline>TokinavaFl.png</figure-inline> Distrikt Tokinava Jižní Tokinava Davidova hvězda

odkazující na

původní obyvatele

Západní Tokinava
Východní Tokinava
<figure-inline>EsagitieoFl.png</figure-inline> Stát Esagitiyeo Voytae Tři šípy Esagitie
Praxoveu (Esagitiyeo)
<figure-inline>TroyaFl.png</figure-inline> Prefektura Megusa a Troya Troya Hrad Troya
Megusa
<figure-inline>ShisailFl.png</figure-inline> Distrikt Shisail Horní Shisail Meče Shisailu
Dolní Shisail
<figure-inline>SsukFl.png</figure-inline> Prefektura Ssuk Ssuk Skály Praxoveu
<figure-inline>Bohemijská vlajka.png</figure-inline> Stát Bohemia Centrální Takiyeoju Bohemijský čtyřlístek
Severní Takiyeoju
Jižní Takiyeoju
Takiyeoju bekomaNun
Kunineo
<figure-inline>OkeFl.png</figure-inline> Stát Okčerpatsko Centrální Yanuro Stará vlajka Okčerpat
Severní Yanuro
Východní Yanuro
Manaea
Omaeya

Vláda

Související informace naleznete také v článku Meehkkxu.

Meknijsko je federativní konstituční monarchie. Hlavou státu je meehk, velkou roli zde hraje také filosofie wake. Moc je rozdělená na tři, zákonodárnou, výkonnou a soudní, které se navzájem ovlivňují.

Zákonodárství

Zákonodárství dříve vykonávala Poslanecká sněmovna, od přijetí nové ústavy ji vykonává Senát meehkkxu. Ten se sestává s devětadvaceti Senátorů volených na čtyřleté období. V jeho čele stojí předseda vlády, který jej svolává. Ten je volen Meehkem, ovšem musí být schválen Senátem. Meknijsko by se proto dalo označit za poloprezidentský systém.

Výkonná moc

Dříve moc výkonnou plně vykonával Meehk, po přijetí ústavy je omezena vládou, která se sestává z meehka, předsedy vlády, Meknisjkého tyrana (nejvyšší sekretariát) a Federálních úřadů. Ty jsou řízeny ministry, kteří jsou jmenováni předsedou vlády a schváleny Senátem.

Armáda

Meknijsko má relativně malou armádu. Velitel armády je tiraneuGal esagitiyeoNim, neboli Tyran Ryxlosip. Pod velitelem jsou daeSavvaiGalLeul - rytíři, kteří jsou velitelé savvaiGalLeul - bojovníků.

Justice

Soud se dělí na obecní, regionální, ústavní a nejvyšší. Ústava definuje systém jako odvolávací s dodatkem, že konání nejvyššího soudu musí schválit meehk, neučiní-li tak, konají se dva ústavní soudy po sobě.

Federální úřady

Federální úřad vlády (Meehkkxu)

Meehkkxu je hlavním úřadem. Jeho působností jest státní hranice, úřední jazyky, název, občanství a další.

Federální úřad pro vyšetřování a bezpečnost (MIZE)

MIZE má na starost monitorování terorismu a bezpečnosti občanů Meknijska. Pod MIZE patří i policie a hasiči.

Federální úřad pro telekomunikace a poštu (TEPO)

TEPO má na starost telekomunikace a poštu, je přímo spojena s MPTA. Navrhuje národní číslovací plán.

Federální úřad pro ekonomii (MEKO)

MEKO je přímo spojeno s MEUC. Vydává meknijské Corony.

Federální úřad pro životní prostředí (DDORA)

DDORA spolupracuje s FUMS a zavádí standardy na ochranu životního prostředí.

Federální úřad pro standardizaci (FUMS)

FUMS zavádí národní standardy, spolupracuje s CSO.

Federální úřad pro geografii a meteorologii (FBGM)

FBGM je úřadem, který vydává oficiální mapy, je úzce spojen s Meehkkxu.

Dějiny

Vznik Meknijska podle legendy

V dávných časech, kdy mezi kontinenty byla velká Atlantida, se na území u kopce Ilbun sešli tři bohové zvaní Nakálové. První z nich se 

Z prava: Meknij, Kopedi a Hanunkch

nazýval Kopedi, pocházel z blízkého kopce za řekou a ustanovil stát, druhý z nich se jmenoval Hanunkch, pocházel z poloostrova za Velkou zdí, u řek Tuman a Amnok. Narodil se pod horou Pektusan a přinášel jazyk. Třetí z nich byl Hanunkchův syn Meknij, který dovedl na toto území lidi a dal jméno Meknijsku. Tito bohové za noci přinesli tři zahnuté klacíky a položili je na kámen. Poté usedli na mech a meditovali, všichni tři upadli do fáze velmi hluboké meditace a jsou tam dodnes. Každoročne se na Ilbun schází mnoho meknijčanů. Po pár letech k trojici meditujících Nakálů přišla veverka, která, omámená energií Nakálu, nakreslila na zem všechny písmena Sunssalby a přivedla lidi, lidé si všimli Nitakany a začali zapisovat, dále na kameni viděli tři klacíky, které byli ve tvaru znaku Mek, když lidé zvedli klacíky, tak se kámen změnil na překrásnou květinu, kterou známe pod pojmem květina života.

Vznik dnešního Meknijska

První státní útvary na území Meknijska se objevovali již v roce 2008, ale vždy hned zmizeli. První stabilní stát ale vznikl na ostrově Kypr, kde se doteď nachází provincie Aya napa. Temto stát se jmenoval Království Nissi a brzy se rozšířil do ČR. Přibližné datum vzniku v ČR se odhaduje na 20. září 2009 (2. den podzimu 1983 Hokxan). Tento státní útvar vydržel až do roku 2012, kdy se na chvíli rozpadl, avšak po měsíci vznikla Meknijská republika, první demokratický nissiiský stát. V roce 2014 se Meknijsko (v té době Meknijský socialisticko-demokratický stát) spojilo se sousedním Rychlošípským císařstvím a vytvořilo RMFR, byla to bouřlivá doba, začala se obživovat nissiiština a jako prozatimní jazyk byla vytvořena moderní nissiiština, spíše známá jako meknijština. RMFR to dlouho nevydržela a federace se rozpadla. Po týdni byla ustanovena nová federace a Meknijsko se začalo rapidně zvětšovat, zvětšovalo se tak moc, že na konci léta vyšel zákon o schváleném tvaru Meknijska, zvětšování ustanulo a Meknijsko získalo nový název Meknijská federace (Mekniss deraçefe). Na konci roku se vedle Meknijska objevil nový mikronárod s názvem Kelticie. Nejdříve MF připojila Kelticii do organizace CIFEA, ale poté byla Kelticie připojena do Meknijska. Vznikl tak Konfederativní svaz Meknijských republik. Po začátku zavadění už skoro hotové nissiištiny vzniká nový filozofický směr wakeistický midorismus, vzniká písmo nitakana a Meknijsko se mění na původní státní útvar a příjmá zkrácení jména na Meknijsko, i když je nový správný název Méknijsko. Na začátku roku 2016 Meknijsko anektuje sousední Esagitii a na pár dní se rozpadlo. Nástupnické státy Nissiiské, Asurské a Esagitské císařství po pár dnech separace stvořili Impérium. Toto impérium bylo obohaceno o prefektury, Baeegu a Troyu. Ke konci roku 2017 také Megusu a Ssuk.

Kuchyně

Meknijskou kuchyni dominuje tzv. bulyoki, to je směs masa a zeleniny smažená na česnekovém oleji. Nejzákladnější přísadou je česnek (亍丨七丨; milli). Do jídla se přidává velké množství česneku. Z česneku se také připravuje česnekový olej, pečený česnek, nebo česneková polévka. Další základní ingrediencí je pšenice (人丨大囗; jiyo) a z ní umletá mouka (丰囗人丨大囗; kojiyo) a pšeničný nápoj (亍丿己刀卜刂; mertah), známý jako Melta. Dále se využívá mnoho zeleniny, nejvíce špenát (亍凵乚亖囗; mulguo), kedluben (日丿了卜; nesa), ředkev (斗囗亖丿了卜; pogesa) a pórek (刂丿汀卜; hepxa). Ostatní zelenina bývá podávaná tepelně neupravená jako obloha, či salát. Ovoce tvoří silnou část Meknijské kuchyně, nejvíce jablka (大卜斗丰囗; yapko), hruška (子大卜斗丰囗; shyapko) a jahody (力卜乚亖丨; ttalgi).

Kultura

V Meknijsku je rozvinutá folklórní kultura, pohanská božstva atd. Dále v Meknijsku také pomalu vznikají filmy a hudba žánru mekPop (Prdusa, Korysek, Halüna, Knezbull, Bublanka apod.).

Technologie

Meknijsko je, vedle Lurku, nejvíce digitalizovaná země v českém mikronacionalismu. Zlomek svého technologického arsenálu sdílí s UMSE, kde poskytuje služby STEMMA (společně s Lurkem). Do roku 2020 chce Meknijská vláda začít vydávat elektronické identifikační dokumenty (občanské průkazy, pasy, kreditní karty, telefonní karty a kartičky pojištěnce), zvané STEMMACard, které bude občan využívat k přístupu do svého osobního portálu, kde vyřídí všechny potřebné věci, jako je například nahlášení automobilu, či volení bezpečněji.

Mezi současné Meknijské technologie patří:

  • IS STEMMA - informační systém, mozek celého státu, který umožňuje evidenci občanů, evidenci zákonů a mnoho dalšího.
  • FSS - federální spisová služba je služba, která je určena pro občany. Díky FSS může neobčan zažádat o občanství, občan zažádat o registraci automobilu, změnu informací v IS STEMMA, zažádat o výpis z rejstříků v IS STEMMA apod.
  • IVS STEMMA - volební systém, který umožňuje občanům i anonymním osobám volit ve volbách jakéhokoli druhu.
  • MPTA - MPTA síť je telefonní síť, která bez jakýkoliv poplatků umožňuje občanům volat zdarma a také zdarma získat až 10 čísel. Telefonní síť pracuje na principu VOIP, občanovi stačí mít internetové připojení a IP telefon.
  • mgov.ml - webový portál, který umožňuje občanovi přístup do FSS.
  • STEMMA Geo - služba zobrazující mapy NUJUMSE FBGM.
  • Konzole STEMMA - software pro přístup do IS STEMMA, IVS STEMMA, MPTA a FSS úřadům.
  • STEMMA Web - kodové označení Coronet, jedná se o skupinu webových stránek spojených s projektem STEMMA.
  • Vespotok PowerTools - aplikace Solema a Kalanar jsou aplikace a knihovny, které umožňují překlad českých jmen do nissiiských, esagitských, koniiských, bobanských a thornských. Kalanar slouží pro přepis data a času na wakeistický.

Mezi připravované služby patří:

  • STEMMACard - elektronický identifikační dokument s kontaktním čipem.
  • STEMMAArchive - archivační systém pro hosting zákonů, vyhlášek a dalších dokumentů. Spojení s FSS a IS STEMMA.
  • FDS - federální datová schránka je systém pro komunikaci občana s úřady, bude spojena s FSS a IS STEMMA.
  • Osobní portál - portál občana pro správu FSS, výpis rejstříků a FDS, data bere z IS STEMMA.

Mezi vyřazené služby patří:

  • eMeehkkxu - předchůdce Osobního portálu, spojeno s dřívejší generací IS STEMMA.
  • STEMMA Operator - koncový terminál první verze IS STEMMA.
  • STEMMA - koncový terminál občana.
  • mekniygov.ml - dřívější webový portál Meknijské vlády.
  • MPTAv1 a v2 - testovací verze telekomunikační sítě MPTA.
  • Corobase - databáze, která zastávala funkci IS STEMMA za dob Coronské konfederace
  • Coronet - společný projekt s Lurkem. Intranet Coronské konfederace.
  • IS STEMMAv1 - první verze IS STEMMA za dob Spojených provincií Coronských. IS měl vedle základních funkcí IS STEMMAv2 také bankovní funkci, která je dnes oddělená v Lurkském projektu STEMMABank.

Odkazy

{{{1}}}

cs-mky:Meknijský mýkstwí