Spojené provincie Coronské

Spojené provicie Coronské byl neuznaný svrchovaný stát (též mikronárod) nacházející se především v České republice. Stát je přímým pokračovatelem Coronské konfederace a členských států.

Spojené provincie Coronské CZ
United Coronese Provinces EN
Kxeumseolēī Vvakanain NS
ᐂϥϓ LR
Mutekulupu TP
vlajka Coronska
vlajka
znak Coronska
znak
Geografie

Poloha Coronska

Hlavní město: není
Obyvatelstvo
Jazyk: čeština, angličtina,
lorynština, nissiiština, toki pona
Náboženství: wakeismus
Státní útvar
Magistrát:
Konzul:
Měna: Corona ()
Mezinárodní identifikace
Telefonní předvolba: +3,+5,+1

Etymologie

Český název Coronsko/Corona pochází z názvu měny, Corony. Již první Coronský státní útvar, Coronská konfederace, využíval tento název. Jméno se změnilo pouze v nissiiském názvu, z původního 丫日/圆 [yeon - kulaté] se název změnil na 二幵亍了中乚/三叉星 [kxeumseol - trojcípá hvězda]. Tato změna názvu proběhla kvůli Coronskému národnímu znaku, trojcípé hvězdě. Lorynský název ᐂϥϓ [corona] znamená slunce. Název Coronska v Toki Poně, Mutekulupu, znamená "velká skupina".

Geografie

Coronsko je převážně ploché, avšak v Meknijsku můžeme narazit i na kopcovitou krajinu.

Provincie

Provincie je nejvyšší administrativní jednotkou Coronska. Provincie nejsou autonomní (popř. autonomní v rámci své anektační smlouvy), ale guvernéři provincií mají velký rozsah pravomocí ve své provincii.

Vlajka Znak Název Umístění
    Aeeru consularis Praha
    Meknijská provincie Semilský a Jičínský okres, Nový Jičín
    Chanát Nedland Spojené státy

Politcký systém

Coronský politický systém se sestává ze senátu a tribuny lidu, každý občan je členem tribuny lidu.


 

Spojené provincie Coronské

Coronsko