Sněžné pláně: Porovnání verzí

Přidáno 1 163 bajtů ,  1. 12. 2018, 23:04
Doplnění
(Foto)
(Doplnění)
Řádek 63: Řádek 63:
  | commons            =  
  | commons            =  
}}
}}
'''Sněžné pláně''' jsou mikrostát rozkládající se na ploše 4,7 kilometrů čtverečních. Kníže '''[[Jan Aurelius I.]]''' vyhlásil dne 7.11.2018 nezávislost a stal se jediným panovníkem. Sousedním státem je [[Československá republika]]. Měnou byla zvolena česká koruna. Území není trvale obydleno a nachází se zde pouze jedna budova ve velmi zchátralém  stavu.


'''Sněžné pláně''' jsou mikrostát rozkládající se na ploše 4,7 kilometrů čtverečních. Kníže '''[[Jan Aurelius I.]]''' vyhlásil dne 7.11.2018 nezávislost a stal se jediným panovníkem. Sousedním státem je [[Československá republika]]. Měnou byla zvolena česká koruna. Území není trvale obydleno a nachází se zde pouze jedna budova ve velmi zchátralém  stavu. Stát se rozděluje na provincie - [[Západní provincie|Západní provincii]] a [[Východní provincie|Východní provincii]] , které tvoří ucelený celek spadající pod kompetenci panovníka. Před první územní změnou k územnímu celku náležela i ''provincie Sněžné pláně'' o rozloze 36 metrů čtverečních, nacházející se uprostřed obce Horní Štěpánov. ''Východní a Západní provincie'' mají svou vlastní vlajku vycházející z vlajky Svrchovaného knížectví Sněžné pláně.  
== Provincie ==
Stát se rozděluje na provincie - [[Západní provincie|Západní provincii]] a [[Východní provincie|Východní provincii]] , které tvoří ucelený celek spadající pod kompetenci panovníka. Před první územní změnou k územnímu celku náležela i ''provincie Sněžné pláně'' o rozloze 36 metrů čtverečních, nacházející se uprostřed obce Horní Štěpánov. ''Východní a Západní provincie'' mají svou vlastní vlajku vycházející z vlajky Svrchovaného knížectví Sněžné pláně.  


== Provincie ==
== ncie ==
Země je rozdělená do dvou provincií - '''Západní provincie''' a '''Východní provincie'''. Krátkou dobu po vhlášení nezávislosti náležela územnímu celku i provincie Sněžné pláně s rozlohou '''36 metrů čtverečních'''. Vláda je centralizovaná a všechny tyto části administračního dělení podléhají přímé vládě panovníka, v současné době knížete ''Jana Aurelie I.''
Země je rozdělená do dvou provincií - '''Západní provincie''' a '''Východní provincie'''. Krátkou dobu po vyhlášení nezávislosti náležela územnímu celku i provincie Sněžné pláně s rozlohou '''36 metrů čtverečních,''' která se nacházela v obci Horní Štěpánov na území České republiky. Vláda je centralizovaná a všechny tyto části administračního dělení podléhají přímé vládě panovníka, v současné době knížete ''Jana Aurelie I.'' Žádné další administrační dělení není oficiální.


=== Vlajky ===
Každá provincie má svou vlastní vlajku, až na bývalou provincii Sněžné pláně, která kopírovala vlajku '''Svrchovaného knížectví'''. Vlajky ostatních provincií jsou od této standarty odvozené.
Každá provincie má svou vlastní vlajku, až na bývalou provincii Sněžné pláně, která kopírovala vlajku '''Svrchovaného knížectví'''. Vlajky ostatních provincií jsou od této standarty odvozené.


== Zahraničná vztahy ==
== Zahraničná vztahy ==
''Úřad jeho nejjasnější výsosti'' je otevřený k navazování zahraniční vztahů. Jeho nejjasnější výsost navázala oficiální vztahy například se [[Stát Gymnázium|Státem Gymnázium]] , nejnověji je to smlouva se státem Mirador. Neformální vztahy udržuje se všemi členskými státy [[Organisace spojených mikronárodů|OSM]], nebo například se státem Mollosia.
''[[Úřad jeho nejjasnější výsosti]]'' je otevřený k navazování zahraniční vztahů. Jeho nejjasnější výsost navázala oficiální vztahy například se [[Stát Gymnázium|Státem Gymnázium]] , nejnověji je to smlouva se státem Mirador. Neformální vztahy udržuje se všemi členskými státy [[Organisace spojených mikronárodů|OSM]], nebo například se státem Mollosia.


Mezinárodní diplomacii se věnuje panovník.
Mezinárodní diplomacii se věnuje panovník.
Řádek 81: Řádek 84:
== Krajinný charakter ==
== Krajinný charakter ==
[[Soubor:Východníprovincie.jpg|náhled|Podzim ve Východní provincii ]]
[[Soubor:Východníprovincie.jpg|náhled|Podzim ve Východní provincii ]]
Charakter krajiny je typický pro mírný klimatický pás. Plocha je zatravněná, nachází se zde několik stromů. Budova je zde jenom jedna a to v minulosti náležící ''Slovenským drahám''. V současné době podle katastrální mapy k budově neexistuje žádná dokumentace, tím pádem není známý ani aktuální vlastník. Budova je ve velice špatném stavu a to komplikuje její další využití.  
Charakter krajiny je typický pro mírný klimatický pás. Plocha je zatravněná, nachází se zde několik stromů. Budova je zde jenom jedna a to v minulosti náležící ''Slovenským drahám''. V současné době podle katastrální mapy k budově neexistuje žádná dokumentace, tím pádem není známý ani aktuální vlastník. Budova je ve velice špatném stavu a to komplikuje její další využití
 
=== Plánovaná rekultivace ===
V současné době se uvažuje nad rekultivací oblasti. Nacházelo se zde několik skládek, které reprezentují Svrchované knížectví ve špatném světle. Kníže se zavázal k rekultivaci Sněžných plání, započaty budou práce pravděpodobně ve [[Východní provincie|Východní provincii]].  


== Státní zřízení ==
== Státní zřízení ==
Stát je '''osvíceneckou absolutní monarchií''', veškerá vláda je v rukou Úřadu jeho nejjasnější výsosti, který se skládá z panovníka - v současné době je to kníže [[Jan Aurelius I.]] a tajemníka úřadu. Panovník se zavazuje k čestnému vedení státu, což je pilířem deklarovaného osvícenství.  
Stát je '''osvíceneckou absolutní monarchií''', veškerá vláda je v rukou Úřadu jeho nejjasnější výsosti, který se skládá z panovníka - v současné době je to kníže [[Jan Aurelius I.]] a tajemníka úřadu. Panovník se zavazuje k čestnému vedení státu, což je pilířem deklarovaného osvícenství. Jako původní státní zřízení měla být zvolena Parlamentní demokracie, Jeho nejjasnější výsost však uznala, že bude výhodnější koncentrovat veškerou vládu a moc do svých rukou. 
 
=== Kritika ===
Panovník byl mnohokrát kritizován za absolutní vládu, kterou disponuje vládní institut. [[Jan Aurelius I.]] se odvolává na osvícenství své vlády. Zároveň však neskrývá ambice a dodává, že je připraven hájit zájmy sebe a svých občanů za každou cenu, pokud to bude v jeho silách.  


== Územní změny ==
== Územní změny ==
Do 22.11 2018 byla rozloha ''Svrchovaného knížectví Sněžné pláně vyměřena'' jenom na 4,7 kilometrů čtverečních. Díky sporům s majitelem pozemku, na kterém se rozkládala bývala provincie Sněžné pláně se jeho nejjasnější výsost, kníže '''Jan Aurelius I.''' rozhodl vzdát se 36 metrů čtverečních, na kterých se provincie rozkládala ve prospěch ''České republiky'' a připojit si k Východní provincii další část okolních pozemků ve vlastnictví Slovenské republiky.Tyto územní změny však postihlo několik komplikací. Jeho nejjasnější výsost byla nařčena [[Československá národní demokracie|Československou národní demokracií]] (ČND) z provedení ,,drzého kroku". Panovník se jako odpověď rozhodl vydat ''První územní dekret'', aby dal najevo nesouhlas s '''ČND''' a fakt, že území je již nenávratně připojeno k územnímu celku. Nakonec byla mezi hlavami obou států podepsána vzájemná dohoda, kterou byl zachráněn mír. Od té doby se k situaci ČND nevyjádřila.  
Do 22.11 2018 byla rozloha ''Svrchovaného knížectví Sněžné pláně vyměřena'' jenom na 4,7 kilometrů čtverečních. Díky sporům s majitelem pozemku, na kterém se rozkládala bývala provincie Sněžné pláně se jeho nejjasnější výsost, kníže '''Jan Aurelius I.''' rozhodl vzdát se 36 metrů čtverečních, na kterých se provincie rozkládala ve prospěch ''České republiky'' a připojit si k Východní provincii další část okolních pozemků ve vlastnictví Slovenské republiky.Tyto územní změny však postihlo několik komplikací. Jeho nejjasnější výsost byla nařčena [[Československá národní demokracie|Československou národní demokracií]] (ČND) z provedení ,,drzého kroku". Panovník se jako odpověď rozhodl vydat ''První územní dekret'', aby dal najevo nesouhlas s '''ČND''' a fakt, že území je již nenávratně připojeno k územnímu celku. Nakonec byla mezi hlavami obou států podepsána vzájemná dohoda, kterou byl zachráněn mír. Od té doby se k situaci ČND nevyjádřila.
 
Další územní změny nejsou v nejbližší době v plánu, panovník by však rád rozšířil území o vodní plochu. 


== Externí linky ==
== Externí linky ==
nocats
266

editací