Otevřít hlavní menu

Přímeknijské jazyky

Přímeknijské jazyky, nissiisky 丨乚韩岛니 亍卜乚룰 [ilmekniyNi malhwaLul] je skupina jazyků, které spojuje podobná gramatika, původ a slovní zásoba. Původním jazykem jest staronissiiština.

Přímeknijské jazyky
Přímeknijské jazyky      západní jazyky      východní jazyky
Přímeknijské jazyky
     západní jazyky
     východní jazyky
Rozšíření střední Evropa
Počet mluvčích není znám'
Klasifikace Bójoheumské jazyky
Dělení
Dělení
 • Západní větev
 • Východní větev
Přímeknijské jazyky v Meknijsku

Původ

Přímeknijské jazyky se vyvinuli v rychlošípském údolí v centrálním Meknijsku z jazyka títi. Za dob předcoronských se jazyk dostal až do Bobánie. Přímeknijské jazyky patří do tzv. Bójoheumského kmene jazyků, do kterého patří také radoslávské jazyky, jeseničtina. Malé spojení je také se středolurkskými jazyky. Bójoheumské jazyky se rozšířily hlavně na hranicích mezi Polskem a Českem.

Dělení dle klasifikace ne/ši jazyků

Západní a východní větve dělí tzv. klasifikace ne/ši jazyků, tj. ve východních jazycích se objevuje namísto předpony ne (v esagitšině také te), předpona shi/si/ši. Toto dělení pravděpodobně vzniklo v dávné době. Příkladem může být slovo svatyně - shimēoseoNun [šiméoson] x Nemedomgu/Temenaio, slovo ne - shi x ne/te, černá - shige x negra/nerau

Jazyky

 • Bojoheumský kmen
  • Přímeknijské jazyky
   • Západní větev
    • Esagitština
   • Východní větev
    • Thornština
    • Koniiština
    • Nissiiské jazyky
     • Standardní nissiiština
     • Obecná nissiiština
     • Bobanština
     • Yeojuský dialekt
     • Popekijský dialekt
On včera snědl hrušku Vidím bílého psa To je korejské kimčchi
Nissiiština Kreos ākgyeuixan ēno shyaepkon cxeueshisal ma dekayaeEot alveoNi chakiNunSeamnida kxei bae gudeulNi gimjiNunSeamnida
Bobanština Kris ákgjúichan é šžípkon khúeši Ma dekají alvoní koliňuonun. Geike bí Kchudülní kchimžinun.
Yeojuský dialekt Kzhweos ākgyeuihan ē shyaepkon cxeueshi Ma dekayēt alveoyī kolingōtīmnida. Kxē bē Gudulī gimjīnimnida.
Thornština Kros akghuishii ee shupkon ueshi mha dekahuHut alwoNii kolinuhoNuuMhoru. keike bu gudulNii kimjiNuuMhoru.
Esagitština Grves gießaio kagiausvor sresbgoo. Ego daukeof alwusimo kolaitzoiusnu. Gauke ousl Gudaulimo gimzio.
Plebejština Srvag gieschiu akgjojsor srakpkou. Ma tojkeof alvugigu kolinzojuggu. Gojke bas Gudouligu kimsiu.
Koniiština to teshiNun aryuishie iekoNunMida. ma dekaryu afonoNii korinuoNun keke e gudeuNii iemieNun
Rozdíly v jazycích
Nissiiština Seamnida Mida Mayaahkaseyo -Ni -Nun -Lul pyo- -Gal -Den -Na nney
Bobanština Mnidá Nika Majákasejo -ni -nun -kake pjo- -man -den -na néj
Thornština Mhoru Moru Mharudehiyo -Nii -Nuu -Luu po- -Gatu -Denu -Nai ni
Esagitština Mnuda Mida Sraliseo -Nus -Us -Lus pi- -Kar -Din -Nisch dachau
Koniiština Siemida Mida Mayakaseyo -Nii -Nun -Ryu pyo- -Garyu -Diin -Na niiyo
Názvy jazyků v jazycích
Nissiiština Thornština Esagitština Bobanština Koniiština


Angličina Korejština (přepis) Němčina
Nissiiština niyiMal torMal esagitiMal popekMal koneMal oagesMal gudeulMal doychMal
Thornština niyiMhal thorMhal eshagituMhal popekuMhal koneMhal agesuMhal guduruMhal alemanuMhal
Esagitština semilaMlal tornMlal esaralMlal bukMlal kornMlal angliMlal gudulMlal dojcshMlal
Bobanština Meknijmal Tjormal Esagomal Nijimal Konemal Oagesmal Gudulmal Dojčmal
Koniiština niyuMaryu toryuMaryu esagichiMaryu pyopekuMaryu koniiMyaru ogesuMaryu guzuryuMaryu doshiMaryu
Angličtina Nissiian Thornian Esagitian Bobanian Konissiian English Korean German
Korejština maegni-eo doreu-eo esa-eo boba-eo kongne-eo migug-eo hangug-eo dogil-eo
Němčina Nisiisch Tornisch Rychloschipisch Bobanisch Konisiich Englisch Koreanisch Deutsch


nsm:丨乚韩岛니 亍卜乚룰 nsm-lat:ilmekniyNi malLul