Sněžné pláně

Sněžné pláně jsou mikrostát rozkládající se na ploše 4,7 kilometrů čtverečních. Kníže Jan Aurelius I. vyhlásil dne 7.11.2018 nezávislost a stal se jediným panovníkem. Sousedním státem je Československá republika. Měnou byla zvolena česká koruna. Území není trvale obydleno a nachází se zde pouze jedna budova ve velmi zchátralém stavu. Stát se rozděluje na provincie - Západní provincii a Východní provincii , které tvoří ucelený celek spadající pod kompetenci panovníka. Před první územní změnou k územnímu celku náležela i provincie Sněžné pláně o rozloze 36 metrů čtverečních, nacházející se uprostřed obce Horní Štěpánov. Východní a Západní provincie mají svou vlastní vlajku vycházející z vlajky Svrchovaného knížectví Sněžné pláně.

Svrchované knížectví Sněžných plání
vlajka Sněžné pláně
vlajka
znak Sněžné pláně
znak
Hymna: Oliver Heldens - Melody
Motto: ,,Zrozeni ze svobody, kterou ctí"
Geografie

Snezneplaneprovincie.jpg Poloha Sněžné pláně

Hlavní město: Provincie Sněžné pláně
Rozloha: ~4,7 km²
z toho 0 % vodní plochy
Časové pásmo: GMT +1
Obyvatelstvo
Počet obyvatel: 12
Jazyk: Čeština
Státní útvar
Státní zřízení: Absolutistická monarchie
Vznik: 7.11. 2018 ()
Kníže: Jan Aurelius I.
Měna: Česká koruna (CZK)
Mezinárodní identifikace

Provincie

Země je rozdělená do dvou provincií - Západní provincie a Východní provincie. Krátkou dobu po vhlášení nezávislosti náležela územnímu celku i provincie Sněžné pláně s rozlohou 36 metrů čtverečních. Vláda je centralizovaná a všechny tyto části administračního dělení podléhají přímé vládě panovníka, v současné době knížete Jana Aurelie I.

Každá provincie má svou vlastní vlajku, až na bývalou provincii Sněžné pláně, která kopírovala vlajku Svrchovaného knížectví. Vlajky ostatních provincií jsou od této standarty odvozené.

Zahraničná vztahy

Úřad jeho nejjasnější výsosti je otevřený k navazování zahraniční vztahů. Jeho nejjasnější výsost navázala oficiální vztahy například se Státem Gymnázium , nejnověji je to smlouva se státem Mirador. Neformální vztahy udržuje se všemi členskými státy OSM, nebo například se státem Mollosia.

Mezinárodní diplomacii se věnuje panovník.

Měna

Měnou byla dočasně zvolena Koruna Česká (Kč). Panovník má v plánu uvést do oběhu vlastní mince a vlastní bankovky, prozatím ale stát nestojí pevně na svých nohou. Vytvořením nové měny bude pověřen ministr financí, který čeká na své oficiální jmenování.

Krajinný charakter

 
Podzim ve Východní provincii

Charakter krajiny je typický pro mírný klimatický pás. Plocha je zatravněná, nachází se zde několik stromů. Budova je zde jenom jedna a to v minulosti náležící Slovenským drahám. V současné době podle katastrální mapy k budově neexistuje žádná dokumentace, tím pádem není známý ani aktuální vlastník. Budova je ve velice špatném stavu a to komplikuje její další využití.

Státní zřízení

Stát je osvíceneckou absolutní monarchií, veškerá vláda je v rukou Úřadu jeho nejjasnější výsosti, který se skládá z panovníka - v současné době je to kníže Jan Aurelius I. a tajemníka úřadu. Panovník se zavazuje k čestnému vedení státu, což je pilířem deklarovaného osvícenství.

Územní změny

Do 22.11 2018 byla rozloha Svrchovaného knížectví Sněžné pláně vyměřena jenom na 4,7 kilometrů čtverečních. Díky sporům s majitelem pozemku, na kterém se rozkládala bývala provincie Sněžné pláně se jeho nejjasnější výsost, kníže Jan Aurelius I. rozhodl vzdát se 36 metrů čtverečních, na kterých se provincie rozkládala ve prospěch České republiky a připojit si k Východní provincii další část okolních pozemků ve vlastnictví Slovenské republiky.Tyto územní změny však postihlo několik komplikací. Jeho nejjasnější výsost byla nařčena Československou národní demokracií (ČND) z provedení ,,drzého kroku". Panovník se jako odpověď rozhodl vydat První územní dekret, aby dal najevo nesouhlas s ČND a fakt, že území je již nenávratně připojeno k územnímu celku. Nakonec byla mezi hlavami obou států podepsána vzájemná dohoda, kterou byl zachráněn mír. Od té doby se k situaci ČND nevyjádřila.

Externí linky

Oficiální stránky: