Sněžné pláně: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(add)
Řádek 114: Řádek 114:
=== Státní symboly ===
=== Státní symboly ===
[[Soubor:Cydonia.jpg|vlevo|náhled|Plody Kdouloně]]
[[Soubor:Cydonia.jpg|vlevo|náhled|Plody Kdouloně]]
Mezi státní symboly se řadí Vlajka Svrchovaného knížectví Sněžné pláně, [[Hymna Sněžných plání|hymna Svrchovaného knížectví Sněžné pláně]], ''Hraniční svaté mosty'' (most vedle Východní provincie a most vedle Západní provincie), Motto, národní zvíře ''Irbis'' a národní strom - ''Kdouloň''.
Mezi státní symboly se řadí Vlajka ''Svrchovaného knížectví Sněžné pláně'', [[Hymna Sněžných plání|hymna Svrchovaného knížectví Sněžné pláně]] (Oliver Heldens - Melody), ''Hraniční svaté mosty'' (most vedle Východní provincie a most vedle Západní provincie), Motto, národní zvíře ''Irbis'' a národní strom - ''Kdouloň''. ''Irbis'' se národním zvířetem stal na odkaz ke sněhu (též levhart sněžný).


Státní symboly Svrchovaného knížectví jsou zmíněny v ''Listině práv, svobod a obecných ustanovení'', která nedávno prošla novelizací.
Státní symboly Svrchovaného knížectví jsou zmíněny v ''Listině práv, svobod a obecných ustanovení'', která nedávno prošla novelizací ('''§001e1-5''' LPSOU). Je možné, že se znění LPSOU bude nadále vyvíjet.


== Krajinný charakter ==
== Krajinný charakter ==
Řádek 123: Řádek 123:


=== Plánovaná rekultivace ===
=== Plánovaná rekultivace ===
V současné době se uvažuje nad rekultivací oblasti. Nacházelo se zde několik skládek, které reprezentují Svrchované knížectví ve špatném světle. Kníže se zavázal k rekultivaci Sněžných plání, započaty budou práce pravděpodobně ve [[Východní provincie|Východní provincii]]. Jedním z bodů má být vytvoření infrastruktury, která na území Svrchovaného knížectví naprosto chybí. Dalším bodem bude částečná, nebo úplná přestavba budovy na území Západní provincie.  
V současné době se uvažuje nad rekultivací oblasti. Nacházelo se zde několik skládek, které reprezentují Svrchované knížectví ve špatném světle, v současné době se panovník Svrchovaného knížectví rozhodl pomalu odklízet znečištění tohoto druhu vlastními silami. Kníže se zavázal k rekultivaci Sněžných plání, práce jsou započaty ve [[Východní provincie|Východní provincii]], vyznačeny jsou na některých místech hranice (pásem vápencového kamení). Na území se také nacházejí torza různých staveb, materiálem je beton, kamení a cihly z nedalekého okolí. Jedním z bodů rekultivace má být vytvoření infrastruktury, která na území ''Svrchovaného knížectví'' prakticky chybí. K dispozici jsou jenom vyšlapané stezky, které čekají na zakreslení. Dalším bodem bude částečná, nebo úplná přestavba budovy na území [[Západní provincie]].  


==== Přístup k provinciím ====
==== Přístup k provinciím ====
'''Západní provincie''' je přístupná pomocí trasy podél kolejí. '''Východní provincie''' je však obestoupena nepřístupným houštím a v současné době se plánuje zřízení pohodlné přístupové cesty - hranice provincie jsou na některých místech vyznačeny pásem vápence a přítomen je i vyskládaný nápis SNPN ze strany kolejí. Přístupem má být pověřen ministr dopravy, finance budou ovšem vyčleněny z rozpočtu ''Jeho nejjasnější výsosti''.
'''Západní provincie''' je přístupná pomocí trasy podél kolejí. '''Východní provincie''' je však obestoupena nepřístupným houštím a v současné době se plánuje zřízení pohodlné přístupové cesty - hranice provincie jsou na některých místech vyznačeny pásem vápence a přítomen je i vyskládaný nápis SNPN ze strany kolejí. Přístupem má být pověřen ministr dopravy, finance budou ovšem vyčleněny z rozpočtu ''Jeho nejjasnější výsosti''.
== Flóra ==
Území ''Svrchovaného kmížectví Sněžných plání'' se může těšit veliké druhové rozmanitosti, která vděčí své existenci neprostupnému okolí železniční trati. Flóru SNPN chrání §003n LSPOU. Stromové patro se může pyšnit velkým množstvím kdouloní, což vedlo Jeho nejjasnější výsost k ustanovení národního stromu - kdouloně. Dále se zde objevují plané třešně, jabloně, nebo pár jehličnatých stromů. Ty tvoří oproti listnatým bezvýznamnou menšinu (v počtu do pěti kusů).
== Fauna ==
Na Svrchovaném území je často pozorována drobnější lesní zvěř. Něják nevybočuje od standartní fauny Východního slovenska.


== Státní zřízení ==
== Státní zřízení ==
Stát je '''osvíceneckou absolutistickou monarchií''', veškerá vláda je v rukou ''Úřadu jeho nejjasnější výsosti'', který se skládá z panovníka - v současné době je to kníže [[Jan Aurelius I.]] a tajemníka úřadu - v současné době se na této pozici nachází hrabě [[Aleš Franz Des Fours]]. Panovník se zavazuje k čestnému vedení státu, což je pilířem deklarovaného osvícenství. Původně se nemělo přistoupit k tomuto státnímu zřízení, určité okolnosti (jako například nedostatek potencionálních představitelů vlády, či nedostatek finančních prostředků) zapříčinily, že došlo ze strany Jana Aurélie I. ke koncentrování veškeré moci do svých rukou, aby se zaručila stabilita vlády. Toto rozhodnutí je konečné a nemůže dojít ke změně státního zřízení (ani z panovníkovi iniciativy).
Stát je '''osvíceneckou absolutistickou monarchií''', veškerá vláda je v rukou ''Úřadu jeho nejjasnější výsosti'', který se skládá z panovníka - v současné době je to kníže [[Jan Aurelius I.]] a tajemníka úřadu - v současné době se na této pozici nachází hrabě [[Aleš Franz Des Fours]]. Panovník se zavazuje k čestnému vedení státu, což je pilířem deklarovaného osvícenství. Původně se nemělo přistoupit k tomuto státnímu zřízení, určité okolnosti (jako například nedostatek potencionálních představitelů vlády, či nedostatek finančních prostředků) zapříčinily, že došlo ze strany Jana Aurélie I. ke koncentrování veškeré moci do svých rukou, aby se zaručila stabilita vlády. Toto rozhodnutí je konečné a nemůže dojít ke změně státního zříze''ní (ani z panovníkovi iniciativy).
 
''
=== Tajemník Úřadu jeho nejjasnější výsosti ===
=== Tajemník Úřadu jeho nejjasnější výsosti ===
[[Soubor:AlešFranzDesFours.jpg|náhled|hrabě Aleš Franz Des Fours]]  
[[Soubor:AlešFranzDesFours.jpg|náhled|hrabě Aleš Franz Des Fours]]  
Řádek 136: Řádek 142:


==== Aktuální Tajemník ====
==== Aktuální Tajemník ====
V časných fázích státu zastával post Tajemníka Úřadu jeho nejjasnější výsosti panovník Jan Aurelius I. Na Prvním summitu nejvyšších vládních představitelů byl do funkce slavnostně jmenován [[Aleš Franz Des Fours]].  
V časných fázích státu zastával post ''Tajemníka Úřadu jeho nejjasnější výsosti'' panovník [[Jan Aurelius I]]. Na Prvním summitu nejvyšších vládních představitelů byl do funkce slavnostně jmenován [[Aleš Franz Des Fours]]. Tajemník je po Jeho nejjasnější výsosti druhá nejvlivnější pozice ''Svrchovaného knížectví'', na fungování a chod státu má nejvýraznější vliv.


=== Ministerstva ===
=== Ministerstva ===
Řádek 165: Řádek 171:


==== Prosazené změny ====
==== Prosazené změny ====
Před zvolením vládního funkcionáře se zvažoval název ''Ministerstvo propagandy''. Z důvodu kontroverze, která se k tomuto názvu váže se panovník rozhodl ke změně názvu.  
Před zvolením vládního funkcionáře se zvažoval název ''Ministerstvo propagandy''. Z důvodu kontroverze, která se k tomuto názvu váže se panovník rozhodl ke změně názvu.


=== Ministerstvo financí ===
=== Ministerstvo financí ===
Jedná se o vládní institut, kterému náleží zodpovědnost za hospodaření státu. Ministr financí je volený Úřadem Jeho nejjasnější výsosti, mandát je stanovený na jeden rok a hlavní činností tohoto institutu je hospodaření se státním rozpočtem a přerozdělování peněz vrámci vlády Svrchovaného knížectví.  
Jedná se o vládní institut, kterému náleží zodpovědnost za hospodaření státu. Ministr financí je volený Úřadem Jeho nejjasnější výsosti, mandát je stanovený na jeden rok a hlavní činností tohoto institutu je hospodaření se státním rozpočtem a přerozdělování peněz vrámci vlády Svrchovaného knížectví.  


Současným ministrem financí je [[Vikomt Tomáš Zadražil]], který byl do své funkce zvolen na Prvním summitu představitelů vlády v prosinci 2018.  
Současným ministrem financí je [[Vikomt Tomáš Zadražil]], který byl do své funkce zvolen na ''Prvním summitu představitelů vlády'' v prosinci 2018.
 
=== Institut Sněžných plání pro standardizaci a měření ===
Zkrácene ISPSM, je institut Svrchovaného knížectví, pod který spadá správa státních norem. '''ISPSM''' má ve své funkci:
 
* Oprávnění vydávat normy pod označením NS-ISPSM (národní standard institutu sněžných plání pro standardizaci a měření). Za tímto značením může následovat libovolný číselný kód, který má mezi 3 a 12ti znaky. Za tímto číselným kódem následují dva znaky (A-Z), které označují sektor seznamu norem.
* Oprávnění rušit státní normy
* Oprávnění měnit znění státních norem
* Povinnost spravovat ''Registr dokumentů Sněžných plání'', který slouží ke správě vládních dokumentů a přiděluje každému stanovenému dokumentu unikátní číselný kód.
 
Dále je to jediná vladní instituce, která je dostupná na vlastních webových stránkách, které zároveň obsahují seznam schválených norem Svrchovaného knížectví Sněžných plání [http://ispsm.webnode.cz/ odkaz].


==== Státní rozpočet ====
=== Státní rozpočet ===
Jedná se o soubor dostupných finančních prostředků, kterým disponuje vláda. Je rozdělen na dvě frakce:
Jedná se o soubor dostupných finančních prostředků, kterým disponuje vláda. Je rozdělen na dvě frakce: